Re: Pałka teleskopowa

#3
A wg przepisów nie jest legalna.

Artykuł popierający legalność pałek
W naszej opinii i w opinii wielu ekspertów, w tym ekspertów instytucjonalnych, obawy te są bezpodstawne - typowe pałki teleskopowe nie są bronią i można je posiadać bez pozwolenia, rejestracji czy innych formalności, co postaramy niżej uzasadnić.

Podstawowym źródłem wspomnianych obaw jest podnoszony w dyskusjach Art. 4 ust. 1 pkt 4 Ustawy o broni i amunicji, zgodnie z którym za broń białą, na której posiadanie wymagane jest pozwolenie, uznaje się m.in. "pałki posiadające zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierających wkładki z takiego materiału", zaliczając je do tych "narzędzi i urządzeń, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu".

Czy na tej podstawie typowe pałki teleskopowe zakończone niewielką, metalową zaślepką o zaokrąglonym kształcie można uznać za broń? Literalne odczytanie Art. 4 Ustawy o broni i amunicji nasuwa taką konkluzję, bo skoro w podpunkcie poświęconym imitacjom kija bejsbolowego uznano drewno za materiał twardy i ciężki, to tym bardziej takim materiałem będzie większość metali, z których wykonuje się pałki i ich zakończenia. Jednak eksperci nie zgadzają się z tak uproszczoną, a tym samym bardzo szeroką interpretacją3 i wskazują, że ustawodawca miał na myśli zupełnie inny rodzaj pałek niż typowe pałki teleskopowe.
https://www.militaria.pl/porady/samoobr ... powych.xml

Policja natomiast podchodzi do tematu całkiem inaczej i uważa że pałki to broń, można mieć problemy. Oczywiście, do momentu użycia i wyrządzenia szkody policja nie będzie będzie robiła nalotów o 6.00.