Toruńska Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych im. gen. bryg. R

#1
Udało mi się przeczytać książkę o Toruńskiej Szkole Podoficerska Wojsk Lądowych im. gen. bryg. Romana Odzierzyńskiego w Toruniu. Zawarte w niej informacje są unikatowe ponieważ minie wiele lat (zgodnie z przepisami) zanim będzie możliwe korzystanie z zasobów archiwalnych. Zachęcam do przeczytania książki i czekam na opinie. Szkoła była jedyną jednostką wojskową kształcącą dowódców najniższego szczebla dowodzenia, na potrzeby Wojsk Lądowych w korpusie rakietowym i artylerii, a także uzbrojenia i logistyki w latach 2004 do 2010 jako wydzielona jednostka organizacyjna podlegała bezpośrednio pod Dowódcę Wojsk Lądowych. Wszystkie stanowiska w Szkole Podoficerskiej począwszy od stanowiska Komendanta poprzez kierowników sekcji, a skończywszy na instruktorach zespołu szkoleniowego obsadzone były przez podoficerów.