Re: "Poligon" nr 6/2014 - dywizje zmechanizowane WP

#13
Witam Kolegów!
Ciąg dalszy grup etatowych do 1968r. (podobnie jak u Krzysztofa nazwanych "roboczo"), które znam:
21 - Jednostki Służby Zdrowia
22 - Jednostki Służby Weterynaryjnej
23 - Jednostki Kwatermistrzowskie
24 - Jednostki Kwatermistrzowskie
25 - Jednostki Kwatermistrzowskie
26 - Jednostki Kwatermistrzowskie
27 - Jednostki Kwatermistrzowskie
29 - Jednostki Służby Topograficznej
30 - Jednostki Kulturalno-Oświatowe
31 - Służba Sprawiedliwości
32 - WSW
33 - Wojska Wewnętrzne
35 - Marynarka Wojenna
36 - Przedstawicielstwa Wojskowe
37 - Jednostki Kwatermistrzowskie
38 - Administracja ?
39 - Służba Kwaterunkowa
41 i 42 - Jednostki Pracy /min.górnicze/
44 - Duszpasterstwo
50 - Stanowisk Dodatkowych
51 - Etaty Zbiorcze
Pozdrawiam Tomek

Re: "Poligon" nr 6/2014 - dywizje zmechanizowane WP

#14
Witam

„Krótki żywot Samodzielnych Plutonów Strzelców Oddziału Informacji / Plutonów Ochrony Wydziału Informacji DP”

W 1945 r. sformowano w składzie 2.DP - Kielce , 4.DP - Ostrów Wielkopolski , 5.DP - Międzyrzecz , 6.DP -
Chrzanów , 7.DP - Lubań , 10.DP - Jelenia Góra , 11.DP - Żary , 12.DP - Szczecin , 13.DP - Gliwice , 14.DP -
Bydgoszcz , 15.DP - Olsztyn , 16.DP - Gdańsk - Wrzeszcz , 17.DP - Kraków i 18.DP - Skierniewice/Białyst. - Samodzielny Pluton Strzelców Oddziału Informacji według etatu Nr 2/10 o stanie osobowym 17 wojskowych ( na podstawie Rozkazów Naczelnego Dowódcy WP Nr : 0228/Org. z dnia 01.09.1945 r. , Nr 0253/Org. z dnia 13.09.1945 r. , Nr 0289/Org. z dnia 15.10.1945 r. i Nr 0305/Org. z dnia 10.11.1945 r. ) . natomiast na mocy Rozkazu organizacyjnego Naczelnego Dowódcy WP Nr 0295/Org. z dnia 15.10.1945 r. sformowano w składzie 1.DP - Samodzielny Pluton Strzelców Oddziału Informacji DP Kat. A wg etatu Nr 2/26 o stanie osobowym 17 wojskowych .
Rozkazem Naczelnego Dowódcy WP Nr 0343/Org. z dnia 27.12.1945 r. rozformowano 13. i 17.DP wraz ze znajdującymi się w ich składzie Samodzielnymi Plutonami Strzelców Oddziału Informacji . Od razu dodam , że zamiennie zamiast Samodzielny Pluton Strzelców Oddziału Informacji używano też nazwy Samodzielny Pluton Strzelecki Oddziału Informacji .
Na podstawie Rozkazu organizacyjnego Naczelnego Dowódcy WP Nr 046/Org. z dnia 27.02.1946 r. przeformowano wszystkie DP ( oprócz 1.DP ) na nowe etaty w tym także Samodzielne Plutony Strzelców Oddziału Informacji , przy czym przy DP kat. „C” ( 2. , 4. , 6. , 7. , 11. , 14. i 15.DP ) były to Plutony Ochrony Wydziału Informacji DP Kat. „C” wg etatu Nr 2/46 o stanie osobowym 15 wojskowych zaś przy DP kat. „B” ( 3. , 5. , 8. , 9. , 10. , 12. , 16. i 18.DP ) były to Plutony Ochrony Wydziału Informacji DP Kat. „B” wg etatu Nr 2/56 o stanie osobowym 15 wojskowych . Te etaty nie utrzymały się jednak długo ponieważ już Rozkazem organizacyjnym Naczelnego Dowódcy WP Nr 0208/Org. z dnia 22.11.1946 r. przeformowano Plutony Ochrony Wydziału Informacji 3. , 9. i 18.Dywizji Piechoty Kat. B oraz 6.DP Kat. C - na nowy etat 2/66 Plutonu Ochrony Wydziału Informacji DP Kat. „B” . Natomiast Plutony Ochrony Wydziału Informacji 5. , 8. , 10. , 12. i 16.Dywizji Piechoty Kat. „B” oraz Plutony Ochrony Wydziału Informacji 2. , 4. , 7. , 11. , 14. i 15.DP Kat. „C” przeformowano na nowy etat Nr 2/76 Plutonu Ochrony Wydziału Informacji DP Kat. „C”. W składzie 1.DP w dalszym ciągu znajdował się Samodzielny Pluton Strzelców Oddziału Informacji istniejący wg etatu Nr 2/27 .
Na podstawie Rozkazu organizacyjnego Naczelnego Dowódcy WP Nr 052/Org. z dnia 17.02.1947 r. rozformowano
Samodzielny Pluton Strzelców /Strzelecki/ Oddziału Informacji 1.DP utrzymujący się wg etatu Nr 2/27 oraz wszystkie Plutony Ochrony Wydziału Informacji Dywizji Piechoty Kat. B i Kat. C utrzymujące się zarówno wg etatu Nr 2/66 jak i 2/76 .

I to już jest według mojej wiedzy koniec „żywota” tych pododdziałów w składzie DP.
I jeszcze jedna uwaga - ja nie spotkałem się z nazwą Samodzielny Pluton Piechoty Oddziału Informacji . Tak jak napisałem powyżej - był to Samodzielny Pluton Strzelców /zamiennie - Strzelecki/ Oddziału Informacji DP.

Rozkazem organizacyjnym Ministra Obrony Narodowej Nr 0168/Org. z dnia 16.09.1948 r. przeniesiono wszystkie DP na nowe etaty nr 2/76-2/82 . Z bliżej mi nie znanych powodów wykorzystano dotychczasowy numer etatu 2/76 Plutonu Ochrony Wydziału Informacji DP Kat. „C” i nadano go ponownie tym razem Dowództwu Dywizji Piechoty.
Czyli mamy tu prawdopodobnie „klasyczny” przykład zdublowania tego samego numeru etatu . Co najmniej kilka takich przypadków z dziejów WP znam .

Pozdrawiam

K.P.

Re: "Poligon" nr 6/2014 - dywizje zmechanizowane WP

#15
Witam
Wspomniane wcześniej etaty wprowadzono następującymi zarządzeniami:
* Zarządzenie szefa Szt.Gen.WP nr 0159/Org. z 1.07.1955 r. - do 1.11.1955 r. przenieść 29 samodzielny szkolny batalion artylerii pancernej istniejący wg etatu nr 5/94 na etat nr 5/139 o stanie osbowym 467 wojskowych, w tym 303 elewów i 8 kontraktowych.
* Zarządzenie szefa Szt.Gen.WP nr 0254/Org. z 18.11.1955 r. - dowódcy POW i SOW w terminie do 18.11.1955 r. przenieść 32 i 34 bcziapanc istniejące wg etatu nr 5/188 na etat nr 5/187 o stanie 288 wojskowych i 5 kontraktowych;
* Zarządzenie szefa Szt.Gen.WP nr 0276/Org. z 2.12.1955 r. - dowódca SOW przenieść w terminie do 1.01.1956 r. 7 RBRCz DPanc z etatu nr 5/186 na etat nr 5/191 o stanie 112 wojskowych i 4 kontraktowych.
Jeżeli chodzi o wykaz grup etatów to nie natrafiłem na dokument, który wprowadzał taki podział. Wykazy etetów uporządkowane były wg dat wprowadzenia, bez podziału na grupy.

J.Kajetanowicz

Re: "Poligon" nr 6/2014 - dywizje zmechanizowane WP

#16
Witam

Bogusław dzięki za oferowaną pomoc . Dzięki życzliwości kolegów m.in. z tego forum wiele etatów udało mi się uzupełnić . Brakuje mi jeszcze w tej „układance” jakieś 15 % , ale im dalej tym trudniej .
A wszystko to zajmuje już 426 stron . Wiem , że nigdy tego nie skończę , ale próbuję tym bardziej , że mam jeszcze trochę materiałów i notatek do przejrzenia .

Tomek
Ja trochę inaczej ponazywałem grupy etatów . Ale jest to tylko i wyłącznie moja własna „twórczość” .
Myślę , że dokumenty normujące nazwy grup etatów należałoby szukać gdzieś na początku 1945 r. Ja przeglądałem dokumenty organizacyjne z tego okresu , ale nie natrafiłem na taki dokument . Na pewno bym zwrócił na niego uwagę .

Jacek
Z tego co wiem niektóre numeracje do 31.12.1968 oraz od 01.01.1969 powtarzały się . Przykładowo grupy „50”
i „51” były przed 1968 r. i po 1968 r. już w systemie "ILOCZYN-W".

Pozdrawiam

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c.d

„21” - Służba zdrowia - 340 etatów
( 21/3 , 21/181 , 21/187, 21/195-21/196 , 21/213 , 21/215 , 21/217 , 21/232 , 21/241 )

„22” - Służba weterynaryjna - 40 etatów
( 22/17, 22/30 )

„23” - Służba kwatermistrzowska - 226 etatów
( 23/1-23/3 , 23/64 , 23/76-23/82 , 23/90 , 23/92 , 23/94-23/102 , 23/113-23/126 , 23/129 , 23/131-23/132 , 23/154 )

„24” - Służba uzbrojenia - 83 etaty
( 24/32-24/35 , 24/37-24/38, 24/40-24/41 , 24/44-24/46 , 24/49 , 24/59-24/60 )

„25” - Służba samochodowo - czołgowa - 76 etatów
( 25/50 , 25/52 , 25/54 )

„26” - Składnice magazyny i warsztaty - 164 etaty
( 26/117 )

„27” - Służba MPS - 52 etaty
( 27/22-27/23 , 27/27-27/28 )

„28” - Żandarmeria Wojskowa - znam 2 etaty tj. 28/1 i 28/2 ( chyba było więcej ?)

„29” - Służba topograficzna - 42 etaty
( 29/9 , 29/11-29/16 , 29/18-29/20 , 29/27 )

„30” - Służba polityczno - wychowawcza - 199 etatów
( 30/1-30/9 , 30/14-30/16 , 30/19 , 30/21 , 30/23-30/24 , 30/27-30/38 , 30/40 , 30/43-30/44 , 30/46-30/49 , 30/51-30/55 , 30/57-30/58 , 30/60 , 30/67-30/73 , 30/78 , 30/81 , 30/85-30/87 , 30/90-30/92 , 30/94 , 30/98-30/100 , 30/102-30/109 , 30/111-30/112 , 30/114 , 30/117 )

„31” - Służba sprawiedliwości - 169 etatów

( 31/16-31/31 , 31/34-31/40 , 31/45 , 31/47-31/56 , 31/58-31/79 , 31/83-31/95 , 31/97-31/103 , 31/106-31/110 , 31/113-31/123 , 31/126 , 31/129 , 31/136-31/137 , 31/141 )

„32” - Informacja wojskowa / WSW - 421 etatów
( 32/28-32/32 , 32/36 , 32/38 , 32/45-32/48 , 32/50-32/53 , 32/55-32-56 , 32/59-32/64 , 32/67-32/70 , 32/73-32/75 , 32/78-32/79 , 32/81-32/106 , 32/109-32/136 , 32/138-32/141 , 32/143-32/173 ) . Etaty tej grupy muszę jeszcze „dopracować” .

„33” - Wojska Obrony Wewnętrznej i WOP ( w MON ) - 16 etatów ( bez braków )

„34” - nie znam ani jednego etatu z tej grupy ( o ile istniała )

„35” - Marynarka Wojenna - 477 etatów
( 35/166 , 35/187 , 35/207 )

„36” - Przedstawicielstwa i delegatury wojskowe - 359 etatów
( 36/21-36/54 , 36/60-36/61 , 36/64-36/66 , 36/68 , 36/80 , 36/90 , 36/92-36/93 , 36/99 , 36/103 , 36/106-36/110 , 36/116 , 36/131 , 36/141-36/142 , 36/157 )

„37” - Składnice - 6 etatów ( bez braków )

„38” - nie wiem jak nazwać tę grupę etatów - prawdopodobnie było 27 etatów ( duże braki )

„39” - Służba Kwaterunkowo-Budowlana - 192 etaty
( 39/3-39/5 , 39/7-39/14 , 39/17-39/20 , 39/23-39/33 , 39/36-39/37 , 39/43-39/47 , 39/155 , 39/171 )

„40” - nie znam ani jednego etatu z tej grupy ( o ile istniała )

„41” - Jednostki Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego , Jednostki „Służba Polsce” , Jednostki Zastępczej Służby Wojskowej - 136 etatów
( 41/3-41/11 , 41/15-41/16 , 41/25-41/29 , 41/31-41/43 , 41/58-41/68 , 41/71-41/73 , 41/77-41/90 , 41/96-41/109 , 41/111-41/114 ). Etaty tej grupy muszę jeszcze „dopracować” .

„42” - Biura WP , WCH - 6 etatów
( 42/1 )

„43” - Spółdzielnie Wojskowe - 9 etatów ( zespół nie opracowany )

„44” - Służba Duszpasterska - 27 etatów ( 44/1-44/8 , 44/12 )

„45” - nie znam ani jednego etatu z tej grupy ( o ile istniała )

„46” - nie znam ani jednego etatu z tej grupy ( o ile istniała )

„47” - nie znam ani jednego etatu z tej grupy ( o ile istniała )

„48” - nie znam ani jednego etatu z tej grupy ( o ile istniała )

„49” - nie znam ani jednego etatu z tej grupy ( o ile istniała )

„50” - Etaty Dodatkowe ; Grupy Organizacyjno - Mobilizacyjne - 7 etatów ( bez braków )

„51” - Etaty zbiorcze - 17 etatów ( bez braków )

Reasumując na przestrzeni lat 1945 - 1968 w WP funkcjonowało 6919 etatów .
Z tych brakujących wykazanych w nawiasach wielu z nich się domyślam , ale brak mi potwierdzenia .

Np. w grupie „12” Wojska Chemiczne :
* etat 12/17 - prawdopodobnie Centralne Laboratorium Chemiczne
* etat 12/18 - prawdopodobnie 8.Okręgowa Składnica Sprzętu Chemicznego

W grupie „4” Artyleria :
* etat 4/79 - prawdopodobnie Centralny Poligon Artylerii Nr 4
* etat 4/80 - prawdopodobnie Centralny Naukowo - Badawczy Poligon Artylerii
* etat 4/81 - prawdopodobnie Poligon Artyleryjski Nr 16
* etat 4/94 - prawdopodobnie Poligon Artyleryjski Nr 14
* etat 4/101 - prawdopodobnie Szkolna Bateria Artylerii Przeciwlotniczej
* etat 4/102 - prawdopodobnie Podoficerska Szkoła Artylerii Przeciwlotniczej
itp.
Ostatnio zmieniony 03 sty 2015, 19:30 przez Krzysztof, łącznie zmieniany 8 razy.

Re: "Poligon" nr 6/2014 - dywizje zmechanizowane WP

#17
No ja przeoczyłem te 50 , 51 w starym systemie grup przed 1969 roku, oczywiście znam te etaty, przeważnie etaty zbiorcze to były w końcówce grup , podobnie etaty zbiorcze w systemie "ILOCZYN-W" są w grupie 89 czyli pod koniec numeracji grup.

Swoją drogą nie znam nazwy systemu który funkcjonował pomiędzy 1945-31.XII.1968

Później były:
1.I.1969 - 31.XII.1982 - "ILOCZYN-W"
1.I.1983 - 200? - "ILOCZYN-W1"

Swoją drogą to nazwy grup w tych systemach są zapewne opisane w dokumentach normatywnych do tych systemów. Bo w zarządzeniach Szefa SG wprowadzających te systemy ja nie widziałem wykazu żadnych grup, jest tylko określone od kiedy do kiedy wprowadzić dany system.
pozdrawiam Jacek
http://www.jednostki-wojskowe.pl

Re: "Poligon" nr 6/2014 - dywizje zmechanizowane WP

#18
Witam

Jestem bardzo wdzięczny Panu za pomoc w ustaleniu przemian organizacyjnych tych jednostek . Gdzieś mi te zarządzenia „umknęły” . A był to jeden z ważniejszych dylematów , z którym nie mogłem sobie poradzić .
Jeszcze raz wielki dzięki .
Dopytam tylko czy w Zarządzeniu szefa Szt.Gen.WP nr 0254/Org. z 18.11.1955 r. - na pewno określono termin wykonania do dnia 18.11.1955 r. ? - ponieważ jest to jednocześnie data wydania tego zarządzenia ? .
Zastanawiam się dlaczego jeszcze w trakcie przeformowywania tych batalionów na etat Nr 5/188 którego termin zakończenia określono do dnia 20.12.1955 r. ( Zarządzeniem szefa Szt.Gen.WP nr 01894/Org. z 12.09.1955 r. ) zmieniono decyzję sprzed dwóch m-cy i nakazano formować w/w bataliony wg etatu nr 5/187 .

Pozdrawiam

K.P.

Re: "Poligon" nr 6/2014 - dywizje zmechanizowane WP

#19
Witam!
Kilka drobnych uzupełnień do części 1 spisu etatów Krzysztofa:
* 4/106 - Szkoły Podoficerskiej Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej /11DAPlot./
(sformowana ZSSG Nr 0398/Org. z dnia 17.12.1953r. Rozkazem MON Nr 001/Org. z dnia 4.01.1956r. przeformowana na etat Nr 4/131)
* 6/184 - Poligon Lotniczy
* 6/512 - Lotniczy Pułk Szkolny
* 6/513 - Lotnicza Eskadra Szkolna
* 8/37 - Dowództwo Dywizji Artylerii OPL (15 z Wrocławia)
* 9/55 - Pluton Dyspozycyjny Oficerów OW
* 9/87, 9/87 i 9/98 - Kompania Wartownicza
* 14/77 - Batalion Łączności KZ
* 15/95 - Etat zbiorczy Żołnierzy Służby Zasadniczej przeznaczonych do prac na rzecz GN
Pozdrawiam Tomek