Lotnictwo Morskie w Polsce

#1
WitamProponuję usystematyzowanie historii jednostek lotniczych Polskiej Marynarki Wojennej. Z kilku źródeł pozbierałem informacje i poniżej je prezentuję licząc na fachowe uzupełnienia i korekty.

Wykorzystana literatura:

„75 lat lotnictwa MW RP” Lotnictwo czerwiec1995

Adam Gołąbek, Mariusz Kalinowski "Śmigłowce z Darłowa" LzSz-2/2002

"15.samodzielna eskadra lotnictwa rozpoznawczego" MSIO nr.../...

„Historia MW” (80 lat PMW)

www.serwis-militarny.netHistorie jednostek lotniczych MW34. plm WOPK (JW 3651) Gdynia - Babie Doły1. Rozkazem MON nr 095/Org z 10.12.1951 r. i rozkazem dowódcy MW nr... z 31.12.1951 r. na lotnisku w Gdyni-Babich Dołach sformowano 34. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego MW. Osiągnął on gotowość bojową z dniem 01.02.1952 r.. Pułk powstał na bazie eskadry myśliwskiej 30. Pułku Lotnictwa Marynarki Wojennej. Początkowo pułk miał na uzbrojeniu samoloty myśliwskie Jak-9P, wkrótce został przezbrojony w odrzutowe samoloty MiG-15, a następnie Lim-1, Lim-2, Lim-5 i Lim-5P. 34. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego, mimo iż był jednostką MW, był włączony w system obrony powietrznej Polski.W tamtym okrsie (?) sformowano też:

35.ddl ?

26.bol??? – sform w 1953 r2. W wyniku zmian w tym systemie zarządzeniem szefa Sztabu Generalnego WP nr....... z 16.10.1962 został on wyłączony z PMW i przekazany do Wojsk Obrony Powietrznej Kraju. Wszedł w skład 2. Korpusu Obrony Powietrznej Kraju obejmującego obszarem POW. Przekazanie nastąpiło z dniem 26.10.1962 r. (?) [wg publikacji „Historia MW – 80 lat PMW]3. W latach 60. na jego uzbrojenie weszły samoloty myśliwskie MiG- 21PFM. W następnych latach pułk otrzymał myśliwce MiG-21M.4. Rozkazem MON nr Pf-8 z dnia 04.05.1972 r. 34. pułk otrzymał imię Obrońców Kępy Oksywskiej.5. W latach 1972-75 pułk otrzymał samoloty MiG-21 MF.6. W latach 1980-81 na uzbrojenie 34. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Gdyni-Babich Dołach weszły samoloty myśliwskie MiG-21bis.7. W 1991 r. zgodnie z nowymi przepisami o kultywowaniu tradycji oręża polskiego 34. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego stracił swojego patrona.8. W związku z układem CFE-1 zadecydowano o przekazaniu z WLiOP do PMW jednego z pułków lotniczych. 34. Pułk został przekazany PMW w dniem 21.01.1991 r..9. W 1994 roku pułk operował w składzie:

· 1.eskadra lotnictwa myśliwskiego

· 2.eskadra lotnictwa myśliwskiego

· eskadra techniczna

· batalion łączności i ubezpieczenia lotów

· batalion zaopatrzenia

· 6.bateria artylerii przeciwlotniczej

· 18.bateria artylerii przeciwlotniczej

Pułk do końca 1994 miał na swoim uzbrojeniu 39 samolotów (w tym 38 o napędzie odrzutowym): 28 MiG-21bis, 6 MiG-21UM, 4 TS-11 Iskra bis D, 1 An-2T (samolot ten na stałe znajduje się w 18. Eskadrze Lotnictwa Ratowniczo-Łacznikowego)Samoloty 34. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, obok godła pułkowego, w 1. eskadrze mają jako godło głowę Siuxa, w 2. eskadrze głowę samuraja. Wiele samolotów dodatkowo posiada godła kluczy oraz godła indywidualne.10. W roku 1995 w ramach reorganizacji lotnictwa morskiego powstała Gdyńska Brygada LMW z trzema dywizjonami lotnictwa. W Babich Dołach utworzono 1 Dywizjon LMW z połączenia 34 PLM (1. i 2. eskadra, obecnie eskadry A i B) oraz 18 Eskadry Lotnictwa Ratowniczo-Łącznikowego (3. eskadra, obecnie eskadra C).

Po przezbrojeniu od roku 1979 28 PLM w Słupsku w MiG-23, w latach 1980-1981 dwa pułki myśliwskie wyposażono w 72 samoloty MiG-21bis, najnowocześniejsze z rodziny MiG-21 oraz 32 szkolne MiG-21UM.

Pułk wyposażony jest (jako jeden z dwóch w kraju oprócz 9 PLM z Zegrzu Pomorskim) w samoloty MiG-21bis (esk. A i B). Ponadto w ratowniczo-łącznikowej eskadrze C latają ratownicze W-3RM Anakonda i łącznikowe An-28.

W roku 1998 na stanie pułku znajduje się 22 MiG-21bis i 6 MiG-21UM oraz 4 TS-11 Iskra bis DF, 2 An-28, 4 Mi-2, 2 PZL W-3T "Sokół", 5 PZL W-3RM "Anakonda".---------------------------------------------------------------------------------------------28.erat (JW 1470), 16.pls (JW 1470) i 40.ezopir (JW 1880) - Darłowo1. Zgodnie z zarządzeniem szefa Sztabu Generalnego z 20.09.1962 na lotnisku w Darłowie z dniem 25.12.1962 sformowano 28. Eskadrę Ratowniczą (1470). Utworzona ona została w ramach powietrznego systemu ratownictwa morskiego PMW. Początkowo na wyposażenie eskadry trafiły śmigłowce SM-1 (później niż SM-2??) i SM-2 (od 21.12.1962).2. W 1965 w 28. Eskadrze utworzono klucz śmigłowców ZOP uzbrojony w 4 śmigłowce Mi-4ME. Pierwsze 2 Mi-4ME przybyły 8.10.1965 (02177 ("2"), 06175 ("6", potem "617")) a nastęne 2 śmigłowce przybyły 21.12.1965 (.... ("071"),..... ("117"))3. W 1966 roku eskadra otrzymała pierwsze samoloty An-2,4. W 1968 eskadra otrzymała śmigłowce ratownicze Mi-2RM.5. Pierwsze sześć śmigłowców ZOP Mi-14PŁ przybyło do Darłowa 01.06.1981 (6 Mi-14PŁ o numerach od 1 do 6).((wg książki J. Ciślaka „PMW-1995” są inne daty dostawy:

1-6 w dniu 15.07.1981, 7-10 w dniu 21.12.1983, 11-12 w dniu 3.01.1984, 13-16 (PS-y) w dniu 3.04.1984 oraz „5137” w dniu 23.11.1990 – no chyba że są to daty wprowadzenia do służby a nie daty dostawy (lądowania)))6. Zarządzeniem Szefa SG nr... z dnia 6.12.1982 (lub do tego dnia) w 28. eskadrze utworzono 3. klucz ZOP.7. 15.06.1983 rozbity został "1006"8. Drugie sześć Mi-14PŁ przybyło 29.10.1983 (o numerach od 7 do 12).9. Cztery ratownicze śmigłowce Mi-14PS wylądowały w Darłowie 27.02.1984.

Wcześniej wycofano ze służby wszystkie śmigłowce SM-1/2 (do 1980 ?) i Mi-4ME (na pocz lat 80-tych).10. W związku z dużym wzrostem ilościowym statków powietrznych w Darłowie, na podstawie Zarządzenia Szefa SG z 19.07.1983 (??) dowódca PMW polecił z dniem 01.12.1983 przeformować 28. Eskadrę w 16. Pułk Lotnictwa Specjalnego (JW 1470). Nowo powstały pułk miał w swoim składzie dwie eskadry lotnicze:

1. eskadra zwalczania okrętów podwodnych (godło: uskrzydlony aligator) oraz

2. eskadra ratownictwa (godło: delfin w kole ratunkowym).

Pododdziały zaopatrzenia oraz łączności i ubezpieczenia lotów zostały rozwinięte do batalionów (bzaop i błiul).11. W dniu 10.05.1987 r. rozbity został A101512. W ramach reformy lotnictwa PMW w dniu 01.07.1988 r. w Darłowie został rozformowany 16. Pułk Lotnictwa Specjalnego. Jego pododdziały weszły w skład 7. Pułku Lotnictwa Specjalnego w Siemirowicach jako 2. i 3. eskadra, pozostając nadal w Darłowie. Pierwszą eskadrę (stacjonującą w Siemirowicach) stanowiły samoloty SBLim-2A z rozformowanej 15.selr MW z Siemirowic.

Godłem 1. eskadry (SBLim-2A) stało się dawne godło 15. selr - sowa siedząca na kotwicy, choć w II. kluczu tej eskadry używano godła - konik morski

Godłem 2. eskadry... stało się...

Godłem 3. eskadry... stało się...15.11.1988 rozbity został A1014

23.11.1990 do służby wszedł zakupiony dodatkowo w ZSRR Mi-14PS o numerze A-5137.?? Kiedy przystosowano A1003 do zadań ratowniczych nadając mu unikalne oznaczenie Mi-14PX ??13. Zarządzeniem Szefa SG nr.............. z dnia........... w terminie do 01.04.1991 r. stacjonujący równocześnie w dwóch garnizonach pułk rozformowano i w jego miejsce powstała 40. Eskadra Śmigłowców Zwalczania Okrętów Podwodnych i Ratownictwa (JW 1880) w Darłowie. W nowej 40. Eskadrze pozostały śmigłowce, a wszystkie samoloty An-2 pozostawiono w 7. Pułku w Siemirowicach. Nowa jednostka, mimo formalnego etatu eskadry, pozostawiła w swoim składzie rozwinięte bataliony zabezpieczenia (odpowiednie dla pułku).

W 1994 roku rozbity został "A 1004"14. W 1994 roku eskadra miała w swoim składzie:

· klucz śmigłowców zwalczania okrętów podwodnych

· klucz śmigłowców ratowniczych

· klucz techniczny

· batalion łączności i ubezpieczenia lotów

· batalion zaopatrzenia

Eskadra (01.01.1995) miała na swoim uzbrojeniu 19 śmigłowców:

· 6 śmigłowców ratowniczych Mi-2RM

· 10 śmigłowców zwalczania okrętów podwodnych Mi-14PŁ (w tym 1 Mi-14PX przystosowany do działań ratowniczych)

· 3 śmigłowce ratownicze Mi-l4PS

Śmigłowce ZOP 40. Eskadry mają jako godło czarnego aligatora niosącego dwie bomby (klucz śmigłowców ZOP), a śmigłowce ratownicze krzyż maltański oraz delfina z kołem ratowniczym (klucz śmigłowców ratowniczych).15. Od lipca 1995 jednostka nazywa się 2 DLMW. Powstała z 40 EZOPiR (Mi-14PŁ i PS). 1 Eskadra ZOP używa Mi-14PŁ, 2 Eskadra Ratownicza - Mi-14PS (4 stare ratownicze Mi-2RM [2703],[2947],[2948],[2950] jest od 1996/97 w rezerwie, chociaż nadal w 1998 pełnią dzienne dyżury).16. W roku 1998 w służbie znajduje się 13 śmigłowców, w tym tylko 3 PS i 1 PX.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++7. plmb (5576) Siemirowice

50. bzaop (2428) sform jako 50.bol w 1950 r.

34. błiul (1358) sform 1966 r jako 34.ddl

+++++++++++++++++++++++++30. pl MW, 30. plsz, 30.plm-sz, 7.plm-sz, 7. plmb, 7.pls (JW 5576) - Siemirowice1. Rozkazem MON nr 030/Org z 28.02.1948 (?) w maju 1948 roku na lotnisku w Wicku Morskim sformowano Eskadrę Lotnictwa Marynarki Wojennej, mającą w składzie klucz samolotów szturmowych.2. 12 listopada 1949 roku na mocy rozkazu MON nr 0235/org. z dnia....... sformowano w terminie do 25(lub 15).03.1950 r. 30. pułk lotniczy MW i 50.bol (JW 2428) z mp. w Słupsku i wyposażony w samoloty Ił-2. W jego skład wchodziła oprócz eskadry szturmowej także eskadra dalekiego rozpoznania wyposażona w samoloty Tu-2 i Pe-2. Dowódcą pułku był mjr Stanisław Turczyński. 27 sierpnia 1950 r. dokonano wręczenia sztandaru, ufundowanego przez społeczeństwo Katowic.3. Wiosną 1951 r. (przebazowanie 3-4.05.1951 r.) 30. pl MW przybył na lotnisko w Gdyni-Babich Dołach. Na jego uzbrojeniu znajdowało się kilka typów samolotów: szturmowe Ił-10, Ił-2, myśliwskie Jak-9 i Jak-11, dalekiego rozpoznania Tu-2 i Pe-2, i łącznikowe Po-2.4. W roku 1952 r. 30. pl MW został przebazowany na lotnisko w Gdańsku-Wrzeszczu. W trakcie stacjonowania w Gdańsku-Wrzeszczu z 30. pl MW wyodrębniono 15. Samodzielną Eskadrę Lotnictwa Rozpoznawczego MW.5. Rok 1957 stał się przełomowym w dotychczasowej historii 30 PL MW. Rozkazem organizacyjnym Dowódcy Marynarki Wojennej nr 014/org. z dnia 13.05.1957 r. w terminie do 10.08.1957 r. przebazowano pułk (wraz z 50. bol) do garnizonu Cewice na lotnisko Siemirowice, a zarządzeniem organizacyjnym Szefa SG WP nr 0137/org. z 26.07.1957 r. przeformowano na 30. pułk lotnictwa szturmowego MW. W sierpniu tego samego roku rozpoczęło się przezbrajanie pułku na samoloty myśliwsko-szturmowe Lim-2.6. W dniu 1.12.1960 r. na mocy zarządzenia Szefa SG WP nr 097/Org z dnia......, 30. plsz MW i 50. bol przeformowano na 30. pułk lotnictwa myśliwsko-szturmowego MW, co związane było z planowanym przydzieleniem na jego uzbrojenie samolotów Lim-5M. 28 sierpnia 1961 roku pułk otrzymał z rąk Dowódcy MW sztandar ufundowany przez społeczeństwo Katowic.6a. W 1966 r sformowano 34.ddl (JW 1358)

7. Rozkazem MON nr 07/MON z 4.05.1967 r. 30. plm-sz przemianowano na 7. pułk lotnictwa myśliwsko-szturmowego.8. 29.11.1982 r. zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr.... z dnia.... 7. plm-sz zmienił nazwę na 7. pułk lotnictwa myśliwsko-bombowego (JW 5576 – od kiedy jednostka używała tego numeru ?), co było związane z planowanym uzbrojeniem w samoloty Su-22M4. Po upadku tej koncepcji, pułk latał dalej na samolotach Lim-6bis do 15.06.1988 r., kiedy to ostatnie sześć egzemplarzy tych samolotów odleciało uroczyście z lotniska w Siemirowicach. (inne źródła podały że 15.06.1988 r. wycofano ostatnie 12 Lim-6bis)9. Reorganizację przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Szefa SG nr 062/org z 23.11.1987 r. i rozkazu Dowódcy MW nr 0182 z 24.12.1987 r. w dniu 1.07.1988 r. przeformowano 7. plmb na 7. pułk lotnictwa specjalnego, w skład którego wszedł dodatkowo sprzęt i personel zlikwidowanej jednocześnie 15. Eskadry Lotnictwa Rozpoznawczego oraz 16. pułk lotnictwa specjalnego z Darłowa. Wycofane zostały samoloty Lim-6. W skład 7.pls weszły 1. eskadra rozp. (była 15.elr na SBLim-2A) 2. i 3. (z Darłowa, ZOP i ratownicza). Miejscem bazowania jednostki były lotniska w Siemirowicach (1) i Darłowie (2 i 3).10. 14.12.1990 r. zarządzeniem Szefa SG WP nr... z 14.12.1990 ??? 7. pls został przeformowano w terminie do 31.03.1991 r.. W 1991 roku wycofano z niego SBLim-2A i wprowadzono odpowiednio przystosowane do zadań TS-11. Nazwa i sprzęt jednostki pozostały te same, a miejsce stacjonowania - tylko lotnisko Siemirowice.11. W 1994 r. w skład pułku wchodziły:

· 1.eskadra lotnictwa rozpoznawczego (samoloty TS-11 i TS-11R)

· 2.eskadra lotnictwa patrolowo-ratowniczego (samoloty An-2M)

· eskadra techniczna

· batalion łączności i ubezpieczenia lotów

· batalion zaopatrzeniaPułk (01.01.1995) miał na swoim uzbrojeniu 22 samoloty (w tym 14 o napędzie odrzutowym): 8 TS-11 Iskra bis DF, 6 TS-11R Iskra bis DF, 1 An-28RM, 6 An-2M, 1 An-2T.Głównym zadaniem 7. Pułku Lotnictwa Specjalnego MW jest prowadzenie lotów rozpoznawczych i patrolowych nad Bałtykiem oraz udział w akcjach ratowniczych. PMW planuje zakup 8 samolotów patrolowo-ratowniczych AN28RM (nie licząc prototypu An-28B1R Bryza 1R). Zastąpią one w 2. eskadrze samoloty An-2M przeznaczone do wycofania. Samoloty 1. eskadry TS-11 i TS-11 R Iskra pozostaną nadal w służbie.

Samoloty 7. Pułku Lotnictwa Specjalnego noszą bardzo różne kamuflaże i godła.

- samoloty TS-11 - 1. klucz 1. eskadry - czarna sylwetka diabła,

- samoloty 2. klucza 1. eskadry - sowa na kotwicy (godłem rozformowanej 15.selr MW) oraz czarownica.

- samoloty An-2 - 2. Eskadry Patrolowo-Ratowniczej - głowa Wikinga.12. Rozkazem nr 075 z dnia 25.08.1994 r. Dowódcy Marynarki Wojennej 7.pls rozformowano do dnia 31.12.1995, a z jego sił w dniu 2.01.1996 roku został utworzony 3. Dywizjon Lotniczy MW.13. 2.09.1997 r. decyzją nr 155/MON w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania nazwy wyróżniającej oraz ustanowienia dorocznego Święta 3 Dywizjonu Lotniczego Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej im. kmdra por. Karola Trzaski Durskiego w Siemirowicach, z dniem 28.08.1997 r. 3 DL MW przejął dziedzictwo i rozpoczął kontynuowanie tradycji, przyjął nazwę wyróżniającą "Kaszubski", a doroczne święto obchodzi w dniu 28 sierpnia. 18.07.1997 roku Prezydent RP nadał 3 Dywizjonowi sztandar, ufundowany przez Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru. Na rewersie sztandaru widnieją m.in. herby Sierakowic i Bytowa - głównych sponsorów sztandaru. Uroczystość przekazania Sztandaru z rąk Dowódcy Marynarki Wojennej kmdra Łukasika miała miejsce w Siemirowicach 30.08.1998 roku.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++15. elr (JW 4557) - Siemirowice1. Zarządzenie Szefa SG nr 0144/Org z 8.08.1956 r. nakazało Dowódcy MW sformować do 1.09.1956 r. – 15. samodzielna eskadrę lotnictwa rozpoznawczego MW (JW 4557)

Rozkaz Wykonawczy DMW nr z dnia...2. Zarządzenie Szefa SG nr 0142/Org z 14.09.1966 r. dowódca MW przeformuje do 31.03.1967 r. na 15. eskadrę lotnictwa rozpoznawczego MW3. Zarządzeniem Szefa SG nr 062/Org z 23.11.1987 r. i Rozkazem Dowódcy MW nr 0182 z 24.12.1987 w terminie do 1.07.1988 rozformowano 15.elr MW SiemirowiceUzbrojenie: Ił-28/Ił-28R (...-...), TS-8 (1966-1976), TS-11 (1977-1988), SBLim-2A 1968-1988)

Godło obowiązujące od 1981 r - sowa siedząca na kotwicy++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++18. elł (JW 1029) - Gdynia - Babie Doły1. W 09.1946 Wojska Lotnicze przekazały Dowództwu MW samodzielny klucz łącznikowy. Składał się on początkowo z dwóch samolotów Po-2 i stacjonował w Pucku.2. W 1950 r. klucz został on przebazowany na lotnisko w Gdyni-Babich Dołach. Wypełniał zadania łącznikowe na rzecz Dowództwa PMW.3. Gdy powstała 33. Dywizja Lotnictwa MW, w jej składzie sformowano w 1954 (z klucza łącznikowego) 16. Eskadrę lotnictwa Łącznikowego (JW 1660) w Gdyni-Babich Dołach (Rozkaz nr... z dnia....).4. 16. eskadra lotnictwa łącznikowego MW rozformowano na mocy Zarządzenia Szefa SG z 8.08.1956 (lub w tym terminie) i wtedy utworzono 15.selr.Potem były 3 lata przerwy w istnieniu jednostki (???)5. Dopiero na mocy zarządzenia Szefa SG nr 026/Org z 9.11.1959 r. powstała w terminie do 1.12.1959 r. - 18. Eskadra Mieszana Lotnictwa MW - Babie Doły (1029?), (wg „75 lat LMW RP” w terminie do 20.12.1959 r.) Po rozformowaniu dywizji w 1959 wypełniała samodzielnie zadania łącznikowe na rzecz Dowództwa PMW.6. Zarządzeniem Szefa SG nr... z 12.05.1966 r. w terminie do 1.08.1966 r. (wg innego źródła od 15.07.1966) zmieniła nazwę na 18. Eskadra Lotnictwa Łącznikowego MW w Gdyni-Babich Dołach. Obok zadań łącznikowo - transportowych 18. Eskadra weszła w skład systemu ratownictwa morskiego PMW po wprowadzeniu na wyposażenie eskadry śmigłowców ratowniczych Mi-2RM.7. Rozkazem MON nr... z dnia... w terminie do 31.03.1991 r. zmieniono nazwę jednostki z 18. Eskadra Lotnictwa Łącznikowego MW na 18. Eskadra Lotnictwa Ratowniczo-Łacznikowego MW.8. W 1994 r. eskadra miała w swoim składzie:

· klucz samolotów łącznikowych

· klucz śmigłowców łącznikowych

· klucz śmigłowców ratowniczych

· klucz techniczny

Eskadra do końca 1994 miała na swoim uzbrojeniu 2 samoloty i 10 śmigłowców: 2 An-28, 3 Mi-2RM (w tym 2 Mi-2CH), 1 Mi-2D, 2 W-3 Sokół, 4 W-3RM Anakonda

Na przełomie 1993 i 1994 pierwsze maszyny 18. Eskadry Lotnictwa Ratowniczo-Łacznikowego otrzymały godło eskadry z biała mewą na żółtym tle.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++42. Polowe Warsztaty Lotnicze – Gdynia1. Rozkazem nr 095/Org z 10.12.1951 sformowano w terminie do 1.02.1952 r. RWL PARM-3 w Babich Dołach.2. Zarządzeniem Szefa SG nr... z dnia 7.12.1957 ?? dowódca MW w terminie do 31.12.1957 przeformował RWL PARM-3 na 42. PWL3. ??+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Utworzenie Brygady Lotnictwa MorskiegoZarządzeniem SzSG nr... z 27.07.1994 i rozkazem DMW nr 075 z 25.08.1994 r. sformowano do dnia 31.12.1994 r. Gdyńską Brygadę Lotnictwa MW w składzie:Dowództwo BL – Gdynia1. pucki dywizjon lotniczy im. kmdr por. pil. Edwarda Szystowskiego (4059??) Gdynia - Babie Doły1.07.1997 roku w skład dywizjonu wchodziły:

Eskadry A i B: 22 MiG-21bis, 6 MiG-21UM, 4 TS-1 Iskra bis D

Eskadra C: 4 W-3RM Anakonda, 2 W-3 Sokół, 2 An-282. darłowski dywizjon lotniczy (4061) Darłowo1.07.1997 roku dywizjon posiadał w swoim składzie: 3 Mi-14 PS, 6 Mi-2RM, 10 Mi-14PŁ3. kaszubski dywizjon lotniczy (????) Siemirowice1.07.1997 roku dywizjon miał na swoim wyposażeniu: 6 TS-11R Iskra bis DF, 8 TS-11 Iskra bis DF, 2 An-28RM, 5 An-2)42. dywizjon techniczny (????) Gdynia - Babie Doły

3. baon zabezpieczenia im. kmdr ppor Zygmunta Mariana Horda (????) Gdynia - Babie Doły

4. baon zabezpieczenia (????) Darłowo

5. baon zabezpieczenia (4089????) SiemirowiceFormowanie Brygady przebiegało etapami:Jako pierwsze 1.11.1994 utworzono dowództwo Brygady Lotnictwa MW w Gdyni-Babich Dołach. W czasie uroczystości w Pucku, 15.07.1995 roku, brygada otrzymała nazwę wyróżniającą i patrona. Od tego dnia nosi nazwę Gdyńska Brygada Lotnictwa MW im. kmdr. por. pil. Karola Edwarda Trzaski-DurskiegoW pierwszej kolejności (do 1.01.1995 r.) rozformowano 34. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego, 18. Eskadrę Lotnictwa Ratowniczo-Łącznikowego i 42. Polowe Warsztaty Lotnicze (wszystkie jednostki z Gdyni-Babich Dołów) a sformowano:

· 1. dywizjon lotniczy

· 42. dywizjon techniczny

· 3. batalion zabezpieczenia

Dywizjon Lotniczy w Babich Dołach (eskadry A i B) dysponuje samolotami MIG-21bis, MIG-21UM oraz TS-11 Iskra bis D. Eskadra C tego dywizjonu wykonuje zadania ratownicze (W-3RM Anakonda) oraz transportowo-łącznikowe (W-3 Sokół i samoloty AN-28). Od 15.07.1995 dywizjon nosi nazwę: 1 Pucki Dywizjon Lotniczy im. kmdr. por. pil. Edwarda Szystowskiego.1.07.1995 r. stacjonującą w Darłowie 40. Eskadrę Śmigłowców Zwalczania Okrętów Podwodnych i Ratownictwa przeformowano w 2. Dywizjon Lotniczy i 4. Batalion Zabezpieczenia. Na jego uzbrojenie wchodzą śmigłowce Mi-14PS i Mi-2RM oraz Mi-14PŁ.Jako ostatni 1.01.1996 r. przeformowano 7. Pułk Lotnictwa Specjalnego w Siemirowicach w 3. Dywizjon Lotniczy i 5. Batalion Zabezpieczenia. Dywizjon Lotniczy jest wyposażony w samoloty TS-11R Iskra bis DF, TS-11 Iskra bis DF, An-28RM oraz An-2. 12 października 1996 roku 5. batalion zabezpieczenia otrzymał na lotnisku w Siemirowicach nowy sztandar.

////

1. eskadra rozpoznawcza 3 DLMW używała w 1998 7 samolotów TS-11 Iskra bis DF ([1716],[1722],[1802],[1805],[2011],[2012],[2013]), 6 TS-11 bis DF(R) ([1909],[1910],[1913],[1917],[1918],[1919]),

2. eskadra patrolowo-ratownicza używała jednego An-28RM "Bryza" ([1022]), jednego An-28 ([0404]) i 5 An-2M(R) ([7811],[7812],[1316],[1317],[1320]).W lutym 1999 roku siemirowiccy lotnicy odebrali z WSK PZL Mielec trzy samoloty PZL An-28 RM Bryza-1R, w tym zmodernizowany [1022] i dwa kolejne: ex-prototyp [0810] i nowy [1008] z planowanych docelowo ośmiu samolotów tego typu (z tego jeszcze 2-3 w roku 1999). Samoloty wyposażone są w morski radar PIT ARS-400 oraz zautomatyzowany morski element narodowego systemu dowodzenia operacjami morskimi pod kryptonimem "Łeba".

/////+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Utworzenie eskadr i baz lotniczychDecyzją MON nr..... z 21.01.2002 r. oraz rozkazem SzSG nr... z 18.02.2002 r. oraz rozkazem Dowódcy MW nr... z 25.08.2002 r.:rozformowano dywizjony lotnicze, baony zabezpieczenia i dywizjon techniczny i w ich miejsce sformowano w terminie do 31.12.2002 r. eskadry lotnicze i bazy lotnicze w efekcie czego od 1.01.2003 r. w składzie Gdyńskiej BL MW znalazły się:

Dowództwo BL (JW 11985) - Gdynia

28. eskadra lotnicza (JW 4647) - Gdynia Babie Doły

29. eskadra lotnicza (JW 4649) - Darłowo

30. eskadra lotnicza (JW 4650) - Siemirowice

43. Baza Lotnicza (JW 4651) - Gdynia Babie Doły

44. Baza Lotnicza (JW 4653) - Siemirowice (KL-2 Darłowo)W strukturze każdej Bazy Lotniczej są: ddow, dtechn., dzabezp

Ten temat ma 15 odpowiedzi. Ponieważ jest to wątek archiwalny, dostęp do niego niedługo będzie płatny.

Zarejestruj się Zaloguj się