Recenzje książek

Re: Recenzje książek

#321
... super? Na pewno zawiera ona wielką ilość faktów, nazwisk etc. nie występujących wg mnie nigdzie w polskiej literaturze z tego zakresu.

Recenzje książek

#324
Już do mnie doszło. Wygląda interesująco, tylko szkoda, że mapy czarno-białe i nie ma rozkładanych dużych...

Sumarycznie to się powinno ciekawie uzupełnić z książką o polskich wojskach operacyjnych w UW (wyd. IPN) i całym cyklem artykułów Wojciecha Mazurka (w MSiO, Poligonie, Okrętach Wojennych i nie tylko).

Recenzje książek

#326
Dostałem ją przed laty z pieczęciami ZBŻZ i dedykacjami autorów. Dobra rzecz, nie ma co mówić!

P.s. czekam(y) na Cegłę! 😀
cron