PRZEGLĄD HISTORYCZNO-WOJSKOWY 2010

PRZEGLĄD HISTORYCZNO-WOJSKOWY 2010

#1
Panowie, jak w tytule - poszukuję 3 artykułów z tego rocznika (najlepiej skany):

BABULA JULIAN, Rola i znaczenie obrony wybrzeża w przygotowaniach wojennych PRL i planowaniu strategicznym Naczelnego Dowództwa Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu
Warszawskiego (1945–1989) – „Przegląd Historyczno-Wojskowy” nr 1/2010, s. 121–141

PUCHAŁA FRANCISZEK, Wybrane zagadnienia przygotowania Sił Zbrojnych PRL do działań wojennych (1945–1990) – „Przegląd Historyczno-Wojskowy” nr 4/2010, s. 107–186

BABULA JULIAN, Zadanie operacyjne Frontu Polskiego (Nadmorskiego) – fikcja czy rzeczywistość, 1959–1989 – „Przegląd Historyczno-Wojskowy” nr 3/2010, s. 235–243

Ten temat ma 1 odpowiedź.

Poznaj 10 korzyści wynikających z założenia konta lub przejdź do forum:

Załóż konto Zaloguj się