służba przygotowawcza

#1
otóż mam taki problem, po ukończeniu studiów z dyplomem inżyniera informatyki przychodzę do WKU i mówią mi że najlepiej iść na służbę przygotowawczą dla szeregowych bo na podoficerke ciężko się dostać. moje pytanie brzmi jakie są opcje może są jakieś inne drogi

Re: służba przygotowawcza

#2
Skończyłeś studia i nie potrafisz sformułować pytania, przez grzeczność nie wspominam o pisowni. Chcesz zostać szeregowym, podoficerem czy oficerem?
Najlepsza opcja dla Ciebie
STUDIUM OFICERSKIE
Kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych w ramach studium oficerskiego odbywa się w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

O przyjęcie do studium oficerskiego może ubiegać się osoba posiadająca wyższe wykształcenie (magister):

niekarana sądownie;
posiadająca obywatelstwo polskie;
posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych;
posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej (którą orzekają powołane w tym celu wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne).
Osoba spełniająca powyższe kryteria, może rozpocząć karierę wojskową w korpusie oficerskim, po odbyciu 12 albo 3 – miesięcznego przeszkolenia wojskowego w studium oficerskim.

Do studium oficerskiego może ubiegać się również podoficer i szeregowy zawodowy, posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku i w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym oraz posiadający kwalifikacje i doświadczenie praktyczne w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym. Kandydat ubiegający się o kształcenie w ramach studium oficerskiego składa wniosek (stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych) do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień, w terminach określonych w obowiązującej na dany rok decyzji Ministra Obrony Narodowej, w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych.

Więcej: https://wkuwarszawa-ochota.wp.mil.pl/pl ... 8-09-24-4/

służba przygotowawcza

#4
Oficer, podoficer, szeregowy?
Generalnie, skończ służbę przygotowawczą (będziesz żołnierzem rezerwy) i :
DROGA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Żołnierz rezerwy zainteresowany pełnieniem zawodowej służby wojskowej zgłasza swój akces we właściwej ze względu zamieszkania Wojskowej Komendzie Uzupełnień, gdzie ustala się czy spełnia warunki do powołania m.in.:

Niekaralność
Wykształcenie cywilne:
korpus szeregowych – wykształcenie minimum gimnazjalne ukończone w terminie;
korpus podoficerów – wykształcenie minimum średnie.
korpus oficerów – wykształcenie wyższe.
Posiadane uprawnienia;
Wyszkolenie wojskowe;
Kandydat może ubiegać się o skierowanie do Jednostki Wojskowej, (która aktualnie przeprowadza egzaminy dla kandydatów) celem praktycznego sprawdzenia jego kwalifikacji.
Po pozytywnie zdanym egzaminie w JW i uzyskaniu zaświadczenia od Dowódcy JW o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe, kandydat kierowany jest do Wojskowej Pracowni Psychologicznej i Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej celem orzeczenia zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej na proponowanym stanowisku.
Kandydat za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień składa wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej. Do przedmiotowego wniosku dołącza:

Życiorys;
Odpis skrócony aktu urodzenia;
Odpis lub kopię dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia;
Informację z Krajowego Rejestru Karnego;
Kopię dowodu osobistego;
Kopię innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności niezbędne na planowanym do objęcia stanowisku służbowym.
WZÓR - wniosku o powołanie do zawodowej słuzby wojskowej
Najlepiej zadzwonić do swojego WKU, oni nie gryzą ;)

p.s. jeżeli w nicku jest Twój rok urodzenia to już jesteś mało "perspektywiczny" dla armii.

służba przygotowawcza

#5
Dobry informatyk znajdzie dobrą pracę jako cywilny pracownik "przy wojsku". Jeśli kandydat ma sentyment do munduru . Bez zakładania munduru i taplania sie w błocie. Nie mówiąc, że w cywilu dobry informatyk ma lepszą pensję za 8h pracy niż w wojsku podporucznik dostępny przełożonemu przez 25 h na dobę ( 25 - nie pomyłka).
W razie wojny taki cywil "przy wojsku" i z tym wykształceniem od razu dostanie 2 gwiazdki . Automatycznie z godziną "W".
Marek Mozets

służba przygotowawcza

#6
Po pierwsze nie pytałem o zawodowe wojsko narazie tylko o służbę przygotowawcza. Złożyłem odpowiednie papiery odnośnie tej służby i teraz czekam na informacje kiedy mam się stawić na badanie psychologiczne.I pytanie czy po badaniu psychologicznym sa jeszcze jakieś testy zanim będę odbywal służbę przygotowawcza. A druga sprawa to dlaczego jestem malo perspektywiczny? A ogólnie jestem w rezerwie tylko nie mam odbytej służby przygotowawczej. I jak narazie złożyłem papiery na szeregowego.

służba przygotowawcza

#7
Pytałeś, pytałeś ale nie o to chodzi. Generalnie - badania psychologiczne, analiza dokumentów, rozmowa kwalifikacyjna i komisja lekarska - niekoniecznie w takiej kolejności. Służba przygotowawcza miała lub ma na celu przygotowanie kadr dla NSR-ów. Dlaczego nieperspektywiczny, masz 34 lata a w obecnej sytuacji (przewidywany brak pracy) będą młodsi, sprawniejsi itp. samo życie. Chyba, że jesteś specjalistą poszukiwanym przez wojsko, wtedy wszystko jest możliwe.

służba przygotowawcza

#8
Jeżeli chodzi o kwestie sprawności fizycznej to sądzę że mógłbym zawstydzic niejednego młodszego kandydata. A jeżeli chodzi o przewidywany brak pracy to raczej nie miałbym z tym problemu. Radzę sobie pod wieloma względami i w różnych warunkach. Pracowałem też w zróżnicowanych firmach zajmujących się roznymi rzeczami i nigdy nie miałem problemów z dostosowaniem się do warunków i podporządkowaniem się pracodawcy. Tak samo jak i z wykonywaniem obowiązków które mi powierzano.

służba przygotowawcza

#9
To działaj, jak nie spróbujesz to się nie dowiesz. Życzę powodzenia i zadowolenia ze służby.
p.s. za 10 lat Ty będziesz miał 43 a ci co mają dziś 20 będą mniej więcej w Twoim obecnym wieku, to jest perspektywa dla wojska.

służba przygotowawcza

#10
Jest również szczegółowe pytanie:
Czy kandydat na oficera chce być rasowym żołnierzem włącznie z misjami zagranicznymi, jednostkami liniowymi o ciężkim przebiegu służby i szkolenia w czasie (nawet) pokoju. Czy ma zamiar pełnić obowiązki np. biurowe, techniczne, zaopatrzeniowe, logistyczne - czy wręcz reperezentacyjne. Bo w wypadku służby na misji (a każdy żołnierz może dostać taką "propozycję nie do odrzucenia" ) można wieść życie takie jak na zdjęciu . Nawet jak akurat nikt do nas nie strzela- nie jest to zbyt proste do przetrwania.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Marek Mozets