Re: Recenzje książek

#283
Na dniach ukazała się książka "100-lecie obrony powietrznej Rosji". Opracowanie dwutomowe (t. I - 1914-1941; t. II - 1941-2014) liczy łącznie blisko 1000 stron.
Wydanie bogato ilustrowane, dużo wykazów, tabel, map. Zamieszczono też biogramy kadry dowódczej tego rodzaju wojsk.
Specjaliści może nie będą do końca usatysfakcjonowani. Ja w każdym razie natrafiłem na kilka informacji, dotychczas mi nie znanych.
Tom 1 - w załączeniu
Tom 2 - obejmuje ponad 20 MB dopuszczalne na Forum, dlatego jest do pobrania pod adresem:
http://dfiles.eu/files/jon9xajt9
Polecam Koleżankom i Kolegom - z życzeniami miłej lektury. :D

I pytanie do Admina Grzegorza - czy nie ma możliwości zwiększenia objętości zamieszczanych tutaj plików?

======

Przy okazji pytanie z powyższej "branży"
Kto z Koleżanek/Kolegów mógłby przekazać mi wersję elektroniczną Lenskiego i Cybina:
Советские Войска ПВО в последние годы Союза ССР
bo już ukazały się trzy części - a ja nie czytałem jeszcze żadnej.
Pozdrawiam, Bogusław

Re: Recenzje książek

#284
Witam

Nakładem Fundacji Otwartego Muzeum Techniki ukazała się książka Andrzeja Paściaka pt. Lotnictwo wojskowe we Wrocławiu 1911-2010. Książka jest poszerzoną wersją pracy doktorskiej obronionej w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Opracowanie składa się z 12 rozdziałów opisujących m.in.: 6 Pułk Lotnictwa Szturmowego, 3/11 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego, 11 Eskadrę Lotnictwa Łącznikowego, 12 Lotniczą Eskadrę Kierowania Ogniem Artylerii, 6 Dywizję Lotnictwa Myśliwskiego, 3 Korpus Obrony Powietrznej oraz inne jednostki wojsk lotniczych stacjonujące we Wrocławiu. W pracy jest szereg zdjęć ukazujących obiekty, sprzęt lotniczy i kadrę opisywanych jednostek.

J.K

Re: Recenzje książek

#285
Książka p. A. Paściaka jest bardzo ciekawą publikacją z wieloma interesującymi informacjami z dziejów lotnictwa nie tylko wojskowego we Wrocławiu . Do nabycia w cenie 60 zł , m. in. tutaj :

http://www.fomt.pl/index.php/publikacje ... skowe.html

Poniżej kilka moich uwag i uzupełnień do tej publikacji :

* str. 77 - „W rozkazie Naczelnego Dowódcy WP nr 079/Org. z 18.04.1945 r. stwierdzono”
( powinno być w Rozkazie Naczelnego Dowódcy WP Nr 097/Org. z dnia 18.04.1945 r. )
* str. 181 - „Batalion posiadał jednak inny numer jednostki wojskowej…’
( 1.Batalion Zabezpieczenia Lotniczego - posiadał na pewno numer JW 4043 )
* str. 216 - przypis 553 - Rozkaz MON Nr 0050/Org. na pewno nie był z dnia 26 kwietnia 1955 r.
lecz z dnia 13.09.1955 r. i dotyczył zupełnie innych spraw niż spraw związanych
z podporządkowaniem wyszczególnionych jednostek pod ten korpus .
3.Korpus Lotnictwa Mieszanego został sformowany dopiero w 1956 r. na mocy Rozkazu
organizacyjnego Ministra Obrony Narodowej Nr 016/Org. z dnia 15.05.1956 r.
* str. 256 - przypis 648 . Wykonawczym do rozkazu MON Nr 0039/Org. z dnia 14.04.1962 r. było
Zarządzenie Szefa Sztabu Wojsk OPK Nr 090/ORG z dnia 18.07.1962 r. ( a nie 0065/Org.
z 06.10.1962 r. )
* str. 265 - przypis 679 - numer jednostki wojskowej JW 4468 dla 3.Węzła Łączności Korpusu OPK
został nadany dopiero w 1969 r. na podstawie Zarządzenia organizacyjnego Szefa Sztabu
Generalnego WP Nr 013/Org. z dnia 24.02.1969 r.
* str. 291 - przypis 762 - Decyzja MON Nr Z-67/Org./P-1 była sygnowana datą 22 września 2006 r.
( a nie 22.03.2006 r. )
* str. 299 - 98.Pułk Artylerii Obrony Przeciwlotniczej sformowany został na podstawie Rozkazu
organizacyjnego Ministra Obrony Narodowej Nr 0045/Org. z dnia 17.05.1951 r. ( a nie Rozkazu
organizacyjnego Ministra Obrony Narodowej Nr 0043/Org. z dnia 17.05.1951 r. ).
* str. 306 - Na mocy Rozkazu organizacyjnego Ministra Obrony Narodowej Nr 0054/Org. z dnia
06.07.1957 r. oraz wykonawczego Rozkazu Dowódcy Wojsk Lotniczych i OPL OK Nr 033/Org.
z dnia 24.07.1957 r. zmieniono nazwę i miejsce postoju Stacji Tlenowej BL-T na Stację Tlenową
3.KOP z jednoczesnym przedyslokowaniem jej z m. Poznań do m. Kościelna Wieś k. Kalisza.
Etat stacji pozostał niezmieniony ( 6/139 ).
W 1958 r. stację przedyslokowano z Kalisza do Wrocławia . Być może Rozkaz Dowódcy
WL i OPL OK Nr 010/Org. z dnia 30.06.1958 r. ( którego treści nie znam ) dotyczy właśnie tego przedyslokowania ,
na pewno jednak nie dotyczy sformowania lub przeformowania na nowy etat .
Dopiero w 1960 r. na podstawie Zarządzenia organizacyjnego Szefa Sztabu Generalnego WP
Nr 056/Org. z dnia 19.07.1960 r. zmieniono nazwę Stacji Tlenowej 3.Korpusu OPL OK,
istniejącej według etatu Nr 6/139 - na 3.Polową Stację Wytwarzania Tlenu, według etatu
Nr 6/362, o stanie osobowym 11 żołnierzy. A na podstawie Zarządzenia organizacyjnego Szefa
Sztabu Generalnego WP Nr 029/Org. z dnia 15.04.1965 r. - 3.Polową Stację Wytwarzania Tlenu
istniejącą według etatu Nr 6/362 przeformowano na 3.Polową Stację Wytwarzania Tlenu i Azotu,
według etatu Nr 6/454 o etatowym stanie osobowym 16 żołnierzy , przy czym miejsce postoju
pozostawiono bez zmian ( Wrocław ) .
* str. 308 - 22.Węzł Naprowadzania został rozwiązany w sierpniu 1967 r. ( a nie w marcu 1977 r. )
na podstawie Zarządzenia organizacyjnego Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 0173/Org. z dnia
23.12.1966 r.
* str. 311 - 25.Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów został sformowany na podstawie
Zarządzenia organizacyjnego Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 029/Org. z dnia 15.04.1965 r.
( a nie Zarządzenia organizacyjnego Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 092/Org. z dnia
20.08.1965 r. )
* str. 312 - numer jednostki wojskowej JW 4468 dla 3.Węzła Łączności Korpusu OPK
został nadany dopiero w 1969 r. na podstawie Zarządzenia organizacyjnego Szefa Sztabu
Generalnego WP Nr 013/Org. z dnia 24.02.1969 r.
* str. 317 - 8.Warsztaty Techniczne sformowane zostały na podstawie Zarządzenia organizacyjnego
Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 053/Org. z dnia 10.11.1981 r.
* str. 395 - w spisie dowódców 3./11.plm - mjr pil. Eugeniusz Kijek dowodził pułkiem w latach
1952 - 1953 r. ( a nie 1950 - 1953 )

Re: Recenzje książek

#288
Nabyłem owo dzieło o "polskich wojskach chemicznych". I jestem nim głęboko rozczarowany. Pozycja na pewno nie jest całościowym opracowaniem o wojskach chemicznych naszej armii. Widać podstawowe braki w kwerendzie archiwalnej, która mam wrażenie opiera się przede wszystkim na archiwum w Oleśnicy, stąd o ŚOW jest najwięcej informacji.

Ja już nie mówię, że brak w książce podstawowych choćby informacji o chemikach z Marynarki Wojennej.
Ale brak informacji o jednostkach nazwijmy to wojsk lądowych dyskwalifikuje tę pozycję jako pracę naukową. Przepraszam jeśli ktoś się poczuje urażony, ale trudno, mam dziś taki a nie inny dzień.
Tam gdzie autor nie ściągnął czegoś od innych kuriozalne są zwłaszcza tabelki i opracowania podpisywane jako "opracowanie własne". Wystarczyło będąc w Rembertowie wziąć teczki z meldunkami bojowymi za dany rok aby mieć szybki spis wszystkich jednostek chemicznych naszej armii.

Niestety rażą mnie takie prace ludzi ze stopniami naukowymi.

Wkurzył mnie też ostatnio jeden artykuł z Biuletynu Straży Granicznej "Wypadki lotnicze w Samodzielnej Eskadrze Lotnictwa Rozpoznawczego WOP". Artykuł liczy 28 stron z czego 24 jest nie na temat. Tylko ostatnie cztery dotyczą tytułowych wypadków, tyle tylko, że całość zerżnięta jest z jednej (podkreślę JEDNEJ) publikacji. Wstyd.
Jak rozumiem punkty do dorobku naukowego za publikację można sobie dodać.
Ten artykuł można było przynajmniej legalnie ściągnąć za darmo z internetu.

Pozdrawiam
Robert

PS. Mam pytanie czy książka o jednostkach lotniczych we Wrocławiu jest na takim samym poziomie szczegółowości jak część pierwsza artykułu o 11 Eskadrze w "Lotnictwie z szachownicą"?

Re: Recenzje książek

#290
Jacek Tymoczko pisze:W Przeglądzie Sił Zbrojnych 1/2015 jest ciekawy artykuł Pana ppłk dr Marka Depczyńskiego pt. "Strategiczne wojska rakietowe Rosji"
Czy ten artykuł jest dostępny w sieci? Pytałem w EMPIK-u, niestety nie mają tego pisma, a temat mnie interesuje.
Pozdrawiam, Bogusław