Re: Jak pisać?

#12
Cześć.
Słownik Języka Polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego:
„korpusowy” – przymiotnik od korpusu.
„korpuśny” – przestarzały patrz „korpusowy” (w niektórych przypadkach formę przymiotnikową: „korpuśny” lepiej zastąpić formą dopełniacza: „korpusu”)
Zatem wszystkie z przytoczonych form są poprawne, a ich użycie zależy od smaku i wyczucia autora, przy czym forma „korpuśny” jest uważana za przestarzałą.

Pozdrawiam
Witek