podległość JW w 1974 roku

#1
Czy ktoś z Kolegów ma może załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do Zarządzenia Szefa SzG WP nr 039/Org. z dnia 09.05.1974 roku w sprawie szczegółowego określenia kompetencji dowódców OW oraz szefów IC MON, szefów rodzajów wojsk (służb) i Dowódcy ZJZ MON w stosunku do jednostek centralnego podporządkowania ?

Jeśli tak to czy bardzo mógłbym prosić o pomoc i udostepnienie mi :)