Restrukturyzacja WRt w latach 1990-2011.

#1
W tym temacie, jak wskazuje tytuł, chciałbym poruszyć sprawy organizacji Wojsk Radiotechnicznych (WRt) w latach 1990-2011 w zakresie formowania, przeformowania, rozformowania, przebazowania, zmian podległości, uzbrojenia i dowódców. Dotyczące Brygad Radiotechnicznych (BRt), batalionów radiotechnicznych (brt) kompanii radiotechnicznych (krt) posterunków radiotechnicznych (pr), Ośrodków Wykrywania i Kierowania (OWiK), posterunków radiotechnicznych dalekiego zasięgu (prdz), Ośrodków Dowodzenia i Naprowadzania (ODN) i innych. Również WRt w Wojskach Lotniczych (WL) póż. 4 Korpus Lotniczy (4 KL) i dalsze zmiany, a także WRt w Wojskach Lądowych (WL).

Dostęp do tematów z tego działu mają tylko najbardziej aktywni użytkownicy.

Zarejestruj się Zaloguj się