Siły zbrojne ZSRR. Od Armii Czerwonej do Armii Radzieckiej

#1
Ukazała się I część zapowiadanej od dawna książki „Siły zbrojne ZSRR. Od Armii Czerwonej do Armii Radzieckiej”.

Książka została napisana przez zespół uznanych specjalistów od tej tematyki: W. Fieskow, W. Golikow, K. Kałasznikow i S. Sługin. Część pierwsza poświęcona jest wojskom lądowym Armii Radzieckiej.

Opracowanie obejmuje historię oraz przekształcenia organizacyjne wojsk lądowych AR od zakończenia wojny do rozpadu ZSRR. Przedstawiono w niej wszystkie grupy wojsk, okręgi wojskowe, armie, korpusy i dywizje Armii Radzieckiej z tego okresu. Zestawiona została obsada dowódcza wszystkich struktur od szczebla korpusu wzwyż. Wyczerpująco zaprezentowane są struktury organizacyjne wraz ze zmianami numeracji, dyslokacji, numerów jednostek wojskowych, nadanymi orderami oraz nazwami wyróżniającymi poszczególnych jednostek oraz związków taktycznych i operacyjnych. W osobnych zestawieniach zaprezentowano po raz pierwszy wszystkie struktury organizacyjne wojsk lądowych ZSRR od szczebla armii aż do pułku włącznie – wraz z krótką historią przeformowań.

Zdecydowana większość zawartości książki – to różne wykazy, zestawienia, tabele. Część opisową zredukowaną do niezbędnego minimum ocenia się na około 10 procent całości. Książka pięknie wydana, w formacie A-4 – liczy 620 stron.

Druga część pracy będzie poświęcona wszystkim pozostałym rodzajom Sił Zbrojnych ZSRR.

Zamawiać książkę można poprzez adres jednego z autorów – Witalija Iwanowicza Fieskowa:

viftomsk@mail.ru

W załączeniu spis treści pierwszej części opracowania.
Pozdrawiam, Bogusław

Dostęp do tematów z tego działu mają tylko najbardziej aktywni użytkownicy.

Zarejestruj się Zaloguj się