Broń lekka LWP: SPG-9, RPG-7 i PK/PKS

#1


Witam.Oto co znalazłem we własnych zbiorach.

Dane obejmują lata 1997-2000

Nie mam natomiast etatów dotyczących lat 2000-2004 (40 wozów ?) i planowanych po przejściu WL na strukturę 53 lub 58 wozów – tylko przypuszczenia i wnioski wyciągnięte z analizy prasy i stron.

Z ostatnich wynika, że będą 53 czołgi/bwp, czyli wychodzą 4 kompanie (4x13 + dowódca = 53), co moim zdaniem ustala liczbę plutonów w kompanii na 3 (3x4 wozy + dowódca = 13). Jaką strukturę będzie miał batalion? Ile moździerzy w kwsp? 6 to chyba za mało. Ile ppk?

Czy będą drużyny wsparcia w plutonie i pl wsparcia w kompanii? Jakie będą miały wyposażenie?

ZMECHANIZOWANE:

1. Pluton zmechanizowany (30 ludzi):

a. dowódca plutonu: pw

b. pomocnik dowódcy: pw

c. strzelec wyborowy (w 3 dr zmech): kbw

d. 3 x drużyna zmechanizowana:

- dowódca: kbk z celownikiem noktowizyjnym,

- kierowca – mechanik: pm

- działonowy – operator: pm

- celowniczy km: km

- pomocnik celowniczego: kbk

- celowniczy rgppanc: rgppanc + pm

- pomocnik celowniczego rgppanc: kbk

- strzelec: kbkg lub kbk z gr. podw.

- strzelec: kbkuzbrojenie plutonu: bwp –3, km –3(2 PK, 1 PKS), gr.ppanc –3(RPG-7), kbk –12, (AKM/wz.96), kbkg –3 (AKM/wz.96 z granatnikiem wz. 74), pm –9 (PM-84, ew. PM-63), kbw –1(SWD), granaty: 1 obronny i 1 zaczepny dla każdego członka drużyny, grppanc Komar –3, pistolet sygnałowy –1 (wz.78), pistolet –2 (wz. 83), radiostacja przenośna – 1(R-3501 lub TRC-9100?)2. Kompania zmechanizowana (99 ludzi):

a. dowódca: pw (jednoczesnie dca wozu dowodzenia)

b. dowodztwo kompanii:

- szef kompanii: pw

- technik kompanii: pw

- kierowca: kbk

- kierowca: kbk

- mechanik – kierowca: pm

- działonowy operator: pm

- strzelec – sanitariusz: kbk

- strzelec – radiotelegrafista: kbk

c. 3 x pluton zmechanizowanyuzbrojenie kompanii: bwp dowodzenia –1, bwp –9, sam.ciężarowy –2 (Star), km –9, gr.ppanc –9, kbk –40, kbkg –9, pm –29, pw –9, kbw –3, pistolet sygn. –4, radiostacje –5 (4 R-3501/TRC-9100, 1 R-107/T 201 „Tuberoza”)3. batalion zmechanizowany:

a. dowódca: pw

b. dowództwo i sztab:

- szef sztabu: pw

- oficer operacyjny: pw

- szef łączności: pw

- instruktor opchem: pw

- kancelista: kbk

- kierowca: kbk

- kierowca: kbk

c. pluton łączności:

- załoga wozu dowodzenia:

1. kierowca mechanik: pm

2. działonowy – operator: pm

3. stzrelec – radiotelegrafista: pm

- dr radiotel.

- dr kablowa

d. kompania wsparcia

- pluton dowodzenia:

1. dowódca

2. dr rozpoznawcza

3. dr radiotel.

- 2 x pluton ogniowy

e. 2 x urzadzenie treningowe

f. dowództowo logistyki

g. pluton medyczny:

h. pluton zaopatrzenia:

- dr zaopatrzenia mps

- dr amunicyjna

- dr gospodarcza

i. pluton remontowy:

- dr remontowa

- dr remontu uzbrojenia

- dr ewakuacyjna

j. 3 x kompania zmechanizowanaDtwo 3 x kz kwsp pl łaczn. Logistyka bz razem

dtwo pl łączn. 2 x pl ogn. wd dr radio dr kabl. dtwo Pl med. Pl rem. Pl. Zaop.

Żołnierze 10 297 2 8 42 3 10 5 3 13 10 31

Pw 5 27 3 3 4 4

Psygn 12

Pm 97 8 1

Kbk 5 120 3 9 4 2 5 27

Kbkg 27 1 1

Km 27 2

Kbw 27

Rgppanc 27

Radiostacje 15 5 7

Bwp 30 1 31

Mozdzierze 6 6

Wóz techniczny 1 1

Samochody cięż. 6 1 1 2 1 1 13 25

Samochody teren. 2 1 3

Sanitarki 3 3

Ciągniki 14 14

Stacja ładowania akumulatorów 1 1

Cysterna 4.5 2 2

Cysterna 1.6 1 1

Cysterna na wodę 3.0 2 2

Zbiornik wody 3 3

Kuchnia 3 3

Przyczepa ?

Elektrownia polowa 1 1

Stacja kontroliSKO 1 1

Sala operacyjna 1 1

Warsztat obsługi pojazdów 1 1PANCERNE:

1. załoga czołgu (PT-91/T-72):

- dowódca: pm

- kierowca: pm

- działonowy: pm

- ładowniczy (T-55): kbk2. pluton czołgów: (3 wozy): pw-1 (wz. 83 - dca plutonu), pm –8, kbk –3 (przypisane do czołgu), kbk –3 (w przypadku jednostek na T-55).3. kompania czołgów:

a. dowódca: pw (jednocześnie dca czołgu)

b. dowództwo kompanii:

- szef kompanii: pw

- technik kompanii: pw

- technik optoelektronik: pw

- st. elektromechanik: kbk

- działonowy czołgu dcy: pm

- kierowca czołgu dcy: pm

- kierowca: kbk

- kierowca: kbk

- ładowniczy czołgu dcy (T-55): kbk

c. 3 x pluton czołgówuzbrojenie kompanii:

1.(T-72): czołgi –10, pw –8, pm –26, kbk –1, samochód ciężarowy –1, trał KMT-6 –2, wyrzutnie ŁWD -2

2.(T-55): czołgi –10, pw –7, pm –26, kbk –13, samochód cięż. –1, samochód transorter trałów –1, trały KMT-4/5 –2, lemiesz - 24. batalion czołgów: (T-72 – 191 ż, T-55 –224 ż.)

a. dowódca:

b. dowództwo i sztab: ????

c. pluton łączności:

- załoga czołgu dcy

- dr radiotel.

- dr kablowad. 3 x kompania czołgów

e. dowództwo logistyki: ???

f. pluton zaopatrzenia:

- dr zaopatrzenia mps

- dr amunicyjna

- dr gospdarcza

g. pluton medyczny

h. pluton remontowy:

- dr remontowa

- dr uzbrojenia i elektroniki

- dr ewkuacyjnaReszta – jestem w trakcie opracowania....

Dostęp do tematów z tego działu mają tylko najbardziej aktywni użytkownicy.

Zarejestruj się Zaloguj się