Najlepszy kierunek studiów Wojska Specjalne

Najlepszy kierunek studiów Wojska Specjalne

#1
Witam,
chciałbym się dowiedzieć jakie kierunki studiów cywilnych warto studiować żeby ułatwić sobie dostanie się do Wojsk Specjalnych. Rozważam zarządzanie lub logistykę, ale nie wiem czy jest możliwe dostanie się na kurs oficerski gdyby udało się mi dostać w ogóle do WS. Obecnie jestem w WOT i chciałbym w nim pozostać do czasu ukończenia studiów. Jakie są realne szanse na taką karierę w Wojskach Specjalnych. Chciałbym być dobrym komandosem i zależy mi na umiejętnościach które są cenione. Jednocześnie nie chciałbym sobie zamykać ścieżki zawodowej w cywilu, czyli raczej przekreślam Bezpieczeństwo Narodowe i Wewnętrzne. Rozważałem kierunki studiów technicznych jak Mechanika i Budowa Maszyn ale te studia nie dają szansy oficera w Wojskach Specjalnych, choć mogę się mylić. Proszę o pomoc.

Najlepszy kierunek studiów Wojska Specjalne

#2
Owszem, są w Wojskach Specjalnych preferowane kierunki wykształcenia, jak np. informatyka, czy ratownictwo medyczne, ale nie jest to element decydujący w postępowaniu rekrutacyjnym. Bardziej liczą się: idealny stan zdrowia, odporność psychiczna, wysoka sprawność fizyczna, czy znajomość języków obcych. Dlatego radzę wybrać studia, jakie Ci pasują.
Są też różne stanowiska w jednostkach WS, niekoniecznie "komandoskie". Zakładam jednak, że interesuje Cię właśnie takie stanowisko, czyli operatora zespołu bojowego. Służą w takich zespołach nie tylko oficerowie, ale jeśli interesuje Cię korpus oficerski, to najpierw zostań oficerem zawodowym w ogóle, a dopiero potem będziesz mógł zgłosić się na selekcję do którejś z jednostek specjalnych.
Na początek radzę wstąpić, jako student, do Legii Akademickiej. Istnieje też możliwość przyznania przez MON stypendium takiemu cywilnemu studentowi, ale to już inna sprawa.

Najlepszy kierunek studiów Wojska Specjalne

#4
O stypendium wojskowe może ubiegać się osoba rozpoczynająca studia cywilne - jednolite magisterskie lub pierwszego stopnia z zamiarem kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia. Wymagane kierunki studiów, przydatne dla wojska, określa rozporządzenie MON (link poniżej). Aktualnie limit stypendiów, ustalony decyzją MON (link poniżej), wynosi 100 osób rocznie, a jego wysokość jest równa połowie uposażenia zasadniczego szeregowego zawodowego, które obecnie wynosi 4960 zł.
Warunkiem przyznania stypendium jest podpisanie umowy, w której student zobowiązuje się do odbywania szkolenia wojskowego w trakcie studiów, ukończenia kursu oficerskiego, wstąpienia po ukończeniu studiów, jako podporucznik, do zawodowej służby wojskowej i jej pełnienia przez czas określony w tej umowie, jednak nie krótszy niż 5 lat, a także do zwrotu stypendium w przypadku niedotrzymania umowy.

Podstawa:
1) art. 112 i 113 ustawy o obronie Ojczyzny - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/downl ... 2305Lj.pdf
2) rozporządzenie MON z 2022 r. w sprawie stypendiów dla kandydatów na żołnierzy - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/downl ... 221447.pdf
3) decyzja MON z 2023 r. w sprawie stypendiów dla kandydatów na żołnierzy - https://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/dz ... 78-sig.pdf
cron