Zardarmeria wojskowa a przemoc w rodzinie

#5
Zagadnienia pomocy rodzinom dotkniętym przemocą reguluje ustaw z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zadania Żandarmerii Wojskowej dotyczące przemocy w rodzinie regulują art. 18, 18a, 18b, ... ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych. Obje ustawy w załączeniu. Przemoc psychiczna jest trudna do udowodnienia i trzeba mieć dobre dowody (najlepiej nagrania).
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
cron