Uposażenia żołnierzy w latach 1960-1995.

#1
Witajcie. potrzebuję porównać stawki uposażeń żołnierzy zawodowych i polskich w latach 1960-1995. Jeśli posiadacie jakieś dane, np. tabele uposażeń, dotyczące uposażeń żołnierzy polskich za ten okres, w tym wysokości dodatków, będę wdzięczny za pomoc.Wysokość uposażenia podchorążych uzależniona od posiadanego stopnia wojskowego

Stopień wojskowy Uposażenie miesięczne w kolejnych latach (zł)

1981 ....1984 ....1987 ....1990 ....1994

Sierżant sztabowy 500 ...2000 ...3500 ....180.000 ....950.000

Starszy sierżant 450 ....2000 ....3500 ....180.000 ....950.000

Starszy sierżant 450 ....1800 ....3100 .....160.000 .....830.000

Sierżant 400 ....1600 ....2700 ....140.000 ....730.000

Plutonowy 350 ....1400 ....2300 ....124.000 ....640.000

Starszy kapral 300 ....1200 .....1900.... 108.000 ....560.000

Kapral 250 ...1000 ...1500 ....92.000 .....490.000

Starszy szeregowy 200 ....800 ....1200 .....78.000 .....420.000

Szeregowy 170 .....700 .....1000 .....68.000 ....380.000Szeregowy 1989 60.000 - 120.000 zł

Ja tak:

Dotadek funkcyjny października 1989

dowódka kompanii - 298.000 zł, 280.000 zł

dowódka plutonu - 267.000 zł, 251.500 zł

dowódcy zespołu montażu group 26 szczebel 5 203.500 zł, konec 1993 2.870.000 zł

kapitan , pow. 8 - 11 293.800 zł, 1991 1.146.000 złkoniec 1988 r

dowódka kompanii - 76.600 zł

dowódka plutonu - 67.700 zł, 68.900 złW roku 1970 uposażenie

komendanta szpitala wynosiło według stopnia wojskowego 3260 zł i według stanowiska 1950 zł.

Komendant i jego zastępcy otrzymywali także dodatek kwalifikacyjny w wysokości 450 zł.

Wysokość uposażenia zastępców komendanta wynosiła według stopnia mjr 2700 zł i ppłk 3140 zł oraz według stanowiska 1450 zł (z-ca d.s. politycznych) i 1750 zł (z-ca d.s. lecznictwa).

Uposażenie ordynatora oddziału w stopniu ppłk wynosiło odpowiednio 2830 zł i 1700 zł;

starszego asystenta stopniu mjr 2490 i 1450;

asystenta w stopniu kpt. 1720 zł i 1450 zł;

kapitana kwatermistrzostwa z długą wysługą lat 2300 zł i 1400 zł; farmaceuty por. 1780 zł i 1400 zł;

st. sierżanta 1600 i 1250 zł.;

lekarz stażysta w stopniu ppor. otrzymywał 2700 zł miesięcznej pensji.

Lekarze w zależności od stopnia specjalizacji otrzymywali dodatek za specjalizację w wysokości od 300 zł do 600 zł (np. specjalista chirurg – torakochirurg)kapitan po 28 latach

został zwolniony ze służby wojskowej w dniu 19.10.1976 r. oraz, że na uprzednio zajmowanym stanowisku służbowym przysługiwało mu:

uposażenie zasadnicze według posiadanego stopnia wojskowego (22 lata wysługi) w kwocie 3150 zł,

uposażenie według stanowiska służbowego (w grupie 23, szczeblu A4) w kwocie 3200 zł,

dodatki do uposażenia: rodzinny na dzieci – 1600 zł,

rodzinny na żonę – 200 zł,

permie produkcyjne: dodatek specjalny – 250 zł,

a nadto świadczenia w naturze - równowartość umundurowania w stosunku miesięcznym – 644 zł.

Ten temat ma 11 odpowiedzi. Ponieważ jest to wątek archiwalny, dostęp do niego niedługo będzie płatny.

Zarejestruj się Zaloguj się
 
cron