Ośrodek Szkolenia Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Legnicy

#1
Pierwsi żołnierze do utworzenia w Lcy OS KBW i Garnizonu Legnica dotarli do miasta 10.11.1945 roku. Mam to potwierdzone relacjami. Mam wiele relacji, zdjęć i dokumentów. Dysponuję bibliografią w postaci n.w. pozycji:
- 15 lat KBW, red. Józef Śląski, wydawca Zarząd Polityczny KBW,
- Freidebberg Bronisław: Zgrana paka kabewiaka, Śląski Dom Wydawniczy i Press sp. z o.o., Legnica 2001,
- Jaworski Mieczysław : Korpus Bezpieczeństwa Publicznego 1945 – 1965, Wydawnictwo MON, Warszawa 1984
- Kromolicki Franciszek: Zarys historii Centralnego Ośrodka Szkolenia Wojsk Łączności im. Marcelego Nowotki 1966 – 1986, COSWŁ, wewn. 62/86, Legnica 1986,
- Nic dla mnie, wszystko dla Ojczyzny, red. Witold Lisowski, Wrocław 1984,
- Ratajczyk Leon: Historia wojskowości, Wydawnictwo MON, Warszawa 1975,
- Surgiewicz Remigiusz: Dedykuję Kadetom, Wydawnictwo MON, Warszawa 1986,
- Walichnowski Tadeusz: U źródeł walk z podziemiem reakcyjnym w Polsce, Książka i Wiedza – Warszawa 1980,
- Z walk przeciwko zbrojnemu podziemiu 1945 – 1947, red. Maria Turlejska, Wydawnictwo MON, Warszawa 1966

Brakuje wszystkiego innego. Bardzo proszę o podpowiedzi gdzie, na przykład odnaleźć etaty i obsady etatowe, czy ktoś opracowywał rozkazodawstwo KBW i Ośrodka, gdzie "spoczywają" prace mgr i doktorskie pisane w Wojskowej Akademii Politycznej i MSW na ten temat, czy znane są prace pisane na temat KBW, jego Korpusu Kadetów (Kompanii Małoletnich), jego Ośrodka i Szkoły Oficerskiej. Dla mnie teraz to "czarna dziura". Bardzo proszę o pomoc i podpowiedź
cron