Obsada personalna WP w dniu 17.11.1988 roku

#1
Będę wdzięczny za wszystkie uzupełnienia i poprawki 😀I sekretarz Komitetu Centralnego PZPR

przewodniczący Rady Państwa

przewodniczący Komitetu Obrony Państwa

Zwierzchnik Sił Zbrojnych PRL

Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych na wypadek wojny

- gen. armii Wojciech JARUZELSKI

minister Obrony Narodowej, zastępca przewodniczącego Komitetu Obrony Państwa, członek Komitetu Ministrów Obrony Państw-Stron Układu Warszawskiego - gen. armii Florian SIWICKI

wiceminister ON, zastępca ministra obrony narodowej ds. ogólnych - gen. broni Antoni JASIŃSKI

szef Gabinetu MON – gen. bryg. Bernard WOŹNIECKI

szef Departamentu Kadr MON – gen. dyw. Stanisław ŻAK

zastępca szefa Departamentu Kadr MON, pełnomocnik MON ds. pcw – gen. bryg. Jan PUŁAWSKI

zastępca szefa Departamentu Kadr MON – płk Jan OLSZOWSKI

zastępca szefa Departamentu Kadr MON – płk Wacław ROSTOCKI

zastępca szefa Departamentu Kadr MON – płk Marian STUGLIK

I sekretarz Kom. PZPR Departamentu Kadr MON – ppłk Bogusław RUSZTECKI

szef Departamentu Finansów MON - płk Jerzy MAKUCH

zastępca szefa Departamentu Finansów MON - płk Stanisław BILSKI

zastępca szefa Departamentu Finansów MON - płk Tadeusz GRABOWSKI

I sekretarz Kom. PZPR Departamentu Finansów MON – mjr Ryszard CHYRZYŃSKI

szef Biura Prawnego MON – płk Jerzy OLEJNICZAK

szef Głównej Kontroli Wojskowej – gen. dyw. Marian KNAST

szef Inspekcji Sił Zbrojnych – gen. dyw. Apoloniusz GOLIK

zastępca szefa Inspekcji Sił Zbrojnych – gen. bryg. Adam BIDZIŃSKI

zastępca szefa Inspekcji Sił Zbrojnych – płk Florian BOGACKI

I sekretarz Komitetu PZPR Inspekcji Sił Zbrojnych - płk Bogdan GŁĄB

wiceminister ON, szef Sztabu Generalnego WP – gen. broni Józef UŻYCKI

I zastępca szefa SzG WP – gen. dyw. Mieczysław DACHOWSKI

zastępca szefa SzG WP ds. operacyjnych – gen. dyw. Zdzisław STELMASZUK

zastępca szefa SzG WP ds. organizacyjno-mobilizacyjnych – gen. dyw. Jan WOJTALA

zastępca szefa SzG WP ds. systemów kierowania - gen. dyw. Marian PASTERNAK

szef Zarządu I Operacyjnego – gen. bryg. Franciszek PUCHAŁA

- zastępca szefa Zarządu I Operacyjnego – gen. bryg. Marian ROBEŁEK

szef Zarządu II Wywiadowczego – gen. bryg. Roman MISZTAL

- zastępca szefa Zarządu II Wywiadowczego - płk Henryk DUNAL

- zastępca szefa Zarządu II Wywiadowczego - płk Zenon KOZŁOWSKI

- zastępca szefa Zarządu II Wywiadowczego - płk Henryk KRZESZOWSKI

- zastępca szefa Zarządu II Wywiadowczego - płk Zygmunt SZYMAŃSKI

- zastępca szefa Zarządu II Wywiadowczego ds. politycznych - płk Bogdan FERENZ

- I sekretarz Kom. PZPR Zarządu II Wywiadowczego – płk Zbigniew SEJ

- sekretarz Kom. PZPR Zarządu II Wywiadowczego – ppłk Jan MISZTA

szef Zarządu VI Organizacyjnego - gen. bryg. Roman ROPEK

szef Zarządu VII Planowania Materiałowego – gen. bryg. Marian DANIULUK

szef Zarządu IX Topograficznego - szef Służby Topograficznej WP – płk Zenon BIESAGA

szef Zarządu X Mobilizacji i Uzupełnień – gen. bryg. Edward ROGALA

szef Zarządu XII Naukowo-Wydawniczego – gen. bryg. pil. prof. dr Zdzisław ŻARSKI

szef Zarządu XIV Systemów Kierowania - płk Jan GREŃ

szef Oddziału V Ochrony Tajemnicy – płk Stanisław TORCHAŁA

szef Biura ds. Specjalnych SzG WP - gen. bryg. Tadeusz CEPAK

szef Zespołu Szkolenia Operacyjnego SzG WP - gen. bryg. Stanisław KOŁCZ

szef Szefostwa Wojsk Łączności MON – gen. bryg. Henryk ANDRACKI

główny specjalista SzG WP - gen. dyw. Tadeusz GĘBICKI

główny specjalista SzG WP - gen. bryg. Józef SZEWCZYK

szef Wydziału Politycznego SzG WP – płk Jan ZDUN

I sekretarz Komitetu PZPR SzG WP - płk Tadeusz BALICKI

attache wojskowy, morski, lotniczy przy Ambasadzie PRL w Moskwie - gen. bryg. Apoloniusz CZERNOW

zastępca attache ... przy Ambasadzie PRL w Moskwie – płk Julian SOKÓŁ

szef GZSzB WP - gen. broni dr Wojciech BARAŃSKI

I zastępca szefa GZSzB WP – gen. bryg. Kazimierz MAKAREWICZ

zastępca szefa GZSzB WP ds. operacyjnych - gen. bryg. Edmund BOŁOCIUCH

szef Zarządu I Operacyjnego – płk Władysław SACZONEK

szef Zarządu II Rozpoznania Wojskowego – płk Józef CHMIEL

szef Zarządu III Szkolenia Bojowego – gen. bryg. Julian LEWIŃSKI

szef Zarządu V Zaopatrywania w Pomoce Szkoleniowe - gen. bryg. Mieczysław URBAŃSKI

szef Zarządu Szkolnictwa Wojskowego – gen. bryg. Józef MUSZYŃSKI

dowódca WOPL – gen. dyw. Tadeusz OBRONIECKI

dowódca WRiA – gen. bryg. Włodzimierz KWACZENIUK

szef Wojsk Inżynieryjnych - gen. bryg. Zdzisław BARSZCZEWSKI

szef Wojsk Chemicznych – płk Zygmunt JASIK

przewodniczący Komitetu Sportowego WP - płk Edward ZAWADZKI

szef Wydziału Politycznego GZSzB WP - płk Witold MACHOWSKI

I sekretarz Kom. PZPR GZSzB WP – płk Andrzej WESOŁEK

Główny Inspektor Obrony Terytorialnej, Sekretarz KOK - gen. broni Jerzy SKALSKI

I zca GIOT - szef Inspektoratu OT i WOWewn. - gen. dyw. Mieczysław DĘBICKI

zastępca GIOT - szef Inspektoratu OCK – gen. bryg. Ryszard MICHALIK (?)

zastępca GIOT ds. szkolenia poza wojskiem – gen. bryg. Władysław HONKISZ

szef Sekretariatu Komitetu Obrony Kraju - zastępca Sekretarza KOK – gen. bryg. Leon SULIMA

zastępca szefa Inspektoratu OCK – płk Tadeusz STAWSKI

szef Zarządu Szkolenia Poza Wojskiem – płk Zbigniew POCZĄTEK

szef Wydziału Politycznego IOT - płk Eugeniusz CHELICKI

sekretarz Kom. PZPR GIOT – płk Jan STEC

wiceminister ON, główny inspektor techniki WP – gen. broni Zbigniew NOWAK

zastępca GIT WP - szef Sztabu Służb Technicznych – gen. dyw. Tadeusz KUŚMIERSKI

zastępca GIT WP - szef Szefostwa Badań i Rozwoju Techniki Wojskowej – gen. bryg. Jan BOBROWICZ

zastępca GIT WP - szef Szefostwa Techniki Morskiej – kontradmirał Aleksy PAROL

zastępca GIT WP - szef Szefostwa Techniki Lotniczej – gen. bryg. Mieczysław SIKORSKI

zastępca GIT WP - szef Szefostwa Wojskowych Przedsiębiorstw Rem-Pr. – gen. bryg. Zdzisław PIETRUCHA

zastępca GIT WP - szef Szefostwa Zamówień i Dostaw Techniki Wojskow. – gen. bryg. Ryszard WIECZOREK

szef Szefostwa Służby Uzbrojenia i Elektroniki - gen. bryg. Edward OGRODOWICZ

szef Szefostwa Służby Czołgowo-Samochodowej – gen. bryg. Stanisław ŚWITALSKI

szef Wydziału Politycznego GIT WP – płk Wacław PRZYBYSZ

I sekretarz Kom. PZPR GIT WP – płk Stefan NOWAK

wiceminister ON, główny kwatermistrz WP – gen. broni Włodzimierz OLIWA

zastępca GK WP - gen. bryg. Zdzisław GRACZYK

zastępca GK WP - szef Sztabu GK WP - gen. dyw. Stanisław FRYŃ

zastępca GK WP - szef Szefostwa Służby Zdrowia – gen. bryg. Andrzej KALIWOSZKA

zastępca GK WP - szef Szefostwa Służby Zakwaterowania i Budownictwa – gen. bryg. Piotr SZWEDA

szef Szefostwa Służby Komunikacji Wojskowej – płk Stanisław KAFTAN

szef Wydziału Politycznego GK WP – płk Jerzy NIEWIADOMSKI

I sekretarz Kom. PZPR GK WP – płk Jan WALICZAK

szef GZP WP - gen. broni Tadeusz SZACIŁO

I zastępca szefa GZP WP – wiceadm. Ludwik DUTKOWSKI

zastępca szefa GZP WP ds. szkolnictwa wojskowego – gen. bryg. Mieczysław MICHALIK

zastępca szefa GZP WP - szef Zarządu I Organizacyjnego GZP WP – gen. bryg. Tadeusz KOJDER

- zastępca szefa Zarządu I GZP WP – płk Zdzisław NOWACKI

- zastępca szefa Zarządu I GZP WP – płk Henryk RUTKOWSKI

- szef Oddziału I Zarządu I GZP WP – płk Michał IZDEBSKI

- szef Oddziału II Zarządu I GZP WP – płk Władysław ZUZIAK

- szef Oddziału III Zarządu I GZP WP – płk Hieronim BADYNA

- szef Oddziału IV Zarządu I GZP WP – płk Ireneusz BOGUSZEWICZ

- szef Oddziału MOB Zarządu I GZP WP – płk Jan ZAWADZKI

- szef Oddz. Part. Zarządu I GZP WP – ppłk Janusz BARTNIK

zastępca szefa GZP WP - szef Zarządu II Propagandy i Agitacji GZP WP – gen. bryg. Lesław WOJTASIK

- zastępca szefa Zarządu II GZP WP – kmdr Jerzy CHŁOPECKI

- szef Oddziału I Zarządu II GZP WP – płk Zbigniew KUMOŚ

- szef Oddziału II Zarządu II GZP WP – płk Henryk BRZOZOWY (?)

- szef Oddziału II Zarządu II GZP WP – płk Juliusz ZIELAK (?)

- szef Oddziału III Propagandy Specjalnej Zarządu II GZP WP – kmdr Zbigniew CIEĆKOWSKI

- szef Oddziału IV Zarządu II GZP WP – płk Marian JUREK

- szef Oddziału V Zarządu II GZP WP – płk Ryszard KAŹMIERCZAK

zastępca szefa GZP WP - szef Zarządu III Kultury i Oświaty GZP WP – gen. bryg. Albin ŻYTO

- zastępca szefa Zarządu III GZP WP – płk Władysław CZUBA

- szef Oddziału I Zarządu III GZP WP – płk Jerzy BUKOWSKI

- szef Oddziału III Zarządu III GZP WP – ppłk Józef SKRZYPIEC

szef Zarządu Wydawnictw, Drukarń i Zaopatrzenia GZP WP – płk Leon MORAWSKI

- zastępca szefa ZWDiZ GZP WP – płk Wiesław POSPIESZYŃSKI

szef Oddz. Szk. i Ak. GZP WP – płk Zygmunt KWIATKOWSKI

szef Sekretariatu Szefa GZP WP – płk Jerzy LEWANDOWSKI

komendant WIH – płk Kazimierz SOBCZAK

zastępca sekretarza Rady Wyższego Szkolnictwa Wojskowego – kmdr Zdzisław MISZTAL

dyrektor Wydawnictwa MON – płk Franciszek STĘPNIOWSKI

redaktor naczelny Redakcji Programów Wojskowych TVP – płk Włodzimierz SZYMAŃSKI

redaktor naczelny „Wojsko Ludowe” – płk Zdzisław CZERWIŃSKI

redaktor naczelny „Żołnierz Wolności” – płk Zdzisław JANOŚ

przewodniczący Kom. K. R. WP – gen. bryg. Henryk KONDAS

przewodniczący Rady Młodzieżowej WP – mjr Zbigniew CIERESZKO

sekretarz Rady Młodzieżowej WP – kpt. Andrzej SŁODKOWSKI

I sekretarz Kom. Zakł. PZPR GZP WP – płk Ryszard MALUTA

szef WSW – gen. bryg. Edmund BUŁA

zastępca szefa WSW – szef Zarządu III - płk Marian WICHRZYŃSKI

zastępca szefa WSW - szef Zarządu V – płk Kazimierz DUDZIŃSKI

zastępca szefa WSW - (ds. ogólnych lub ds. prewencji - szef Zarządu II) – płk Jerzy PAWLAK

zastępca szefa WSW – (ds. ogólnych lub ds. prewencji - szef Zarządu II) - płk Florian PAWLEWSKI

zastępca szefa WSW ds. politycznych - płk Wiesław MARKIEWICZ

szef Zarządu I WSW - płk Aleksander LICHOCKI

szef Zarządu IV WSW - płk Zbigniew MEJER

szef Wydziału Politycznego Szefostwa WSW – płk Edward SOBCZYK

I sekretarz Komitetu PZPR Szefostwa WSW - płk Marian JÓŹWIAK

szef Zarządu WSW ŚOW – płk Stanisław TOREPKO

szef Zarządu WSW POW – płk Witold SKRUPSKI

szef Zarządu WSW WOW – płk Aleksander BRYLONEK

szef Zarządu WSW WL – płk Jan ZIÓŁKOWSKI

szef Zarządu WSW WOPK – płk Lucjan JAWORSKI

szef Zarządu WSW MW – kmdr Jerzy PROKAZIUK

naczelny prokurator wojskowy, zastępca prokuratora generalnego PRL – gen. bryg. Henryk KOSTRZEWA

zastępca naczelnego prokuratora wojskowego – płk Czesław SROKA

I sekretarz Kom. PZPR Naczelnej Prokuratury Wojskowej – kmdr por. Jan SIEMIANOWSKI

prezes Izby Wojskowej Sądu Najwyższego – gen. bryg. Kazimierz LIPIŃSKI

zastępca prezesa Izby Wojskowej Sądu Najwyższego – kmdr Stefan DZIUBIŃSKI

zastępca prezesa Izby Wojskowej Sądu Najwyższego – płk Andrzej KASZYCKI

I sekretarz Kom. PZPR Izby Wojskowej Sądu Najwyższego – płk Bogdan PIECHOTA

sekretarz Rady Wyższego Szkolnictwa Wojskowego - płk Jan BOGUSZ

I sekretarz KP PZPR IC MON - płk Zdzisław JATCZAK

sekretarz Kom. PZPR IC MON – płk Jerzy WIŚNIEWSKI

szef Wydz. Org. Kom. PZPR IC MON - płk Marian KULAS

przewodniczący Kom. Kontr.-Rew. IC MON – płk Zbigniew RUDOLF

Pełnomocnik Rządu PRL ds. Pobytu Wojsk Radzieckich w Polsce - gen. dyw. Zbigniew OHANOWICZ

dyrektor naczelny Zarządu Zrzeszenia WCH - płk Edward GODLEWSKI

prezes ZG ZBOWiD – gen. broni Józef KAMIŃSKI

prezes ZG ZIW – gen. broni Franciszek KSIĘŻARCZYK

prezes ZG LOK – gen. broni Tadeusz TUCZAPSKI

przewodniczący ZBŻZ – gen. dyw. Brunon MARCHEWKA

prezes Aeroklubu PRL – gen. bryg. Jerzy ZYCH

komendant główny OHP – gen. dyw. Zbigniew ZIELENIEWSKI

zastępca komendanta głównego OHP – płk Ryszard STOLARCZYK

pełnomocnik MON przy PAN – gen. bryg. Mieczysław WŁODARSKI

dyrektor generalny w Komisji Planowania przy RM – gen. dyw. Jan ZIELIŃSKI

dyrektor generalny w Min. Współpracy Gospodarczej z Zagranicą – gen. bryg. Włodzimierz SEWERYŃSKI

dyrektor generalny w Generalnym Inspektoracie Lotnictwa Cywilnego – gen. bryg. Józef SOBIERAJ

dyrektor DSO Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywność. – gen. bryg. Janusz SIECZKOWSKI

dyrektor DSO Ministerstwa Edukacji Narodowej – płk Marian ANYSZ

dyrektor DSO Ministerstwa Transportu, Żeglugi i Łączności – płk Andrzej BŁASZKÓW

- zastępca dyrektora DSO Ministerstwa Transportu, Żeglugi i Łączności – płk Henryk RATAJ

dyrektor DSO Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej – płk Kazimierz BARTNIK

dyrektor DSO Ministerstwa Sprawiedliwości – płk Władysław CIEŚLA

dyrektor DSO Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych – płk Bolesław JAŚKIEWICZ

dyrektor DSO Ministerstwa Kultury i Sztuki – płk Henryk KRYŃSKI

dyrektor DSO Ministerstwa Finansów – płk Wiktor LALEK

dyrektor DSO Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa – płk Eugeniusz MARSZAŁKOWSKI (?)

dyrektor BSO Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa – płk Czesław KMIEĆ (?)

dyrektor DSO MSZ – płk Stanisław SZLĘK

dyrektor DSO Ministerstwa Rynku Wewnętrznego – płk Stefan WALA

dyrektor DSO Ministerstwa Przemysłu – płk Zbigniew ZABOROWSKI

- wicedyrektor DSO Ministerstwa Przemysłu – płk Marian Chudecki

dyrektor Departamentu Planowania Ministerstwa Przemysłu – płk Sławomir BAL

dyrektor DSO Polskiej Agencji Atomistyki – płk Witold LESZKO

dyrektor DSO Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i W. – płk Zdzisław PROCHOT

dyrektor DSO NBP – płk Kazimierz TYBURCY

dyrektor DSO Komitetu ds. Radia i TV – płk Andrzej ZAWADZKIdyrektor BSO PAN – płk Jerzy PODGRODZKI

dyrektor BSO GUS – płk Jerzy ŁABUSIEWICZ

dyrektor BSO Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk – płk Stanisław WOJTALA

dyrektor BSO Centrali Produktów Naftowych – płk Michał JAROSŁAWSKI

dyrektor BSO Centrali Związku Spółdzielni Spożywców „Społem” – płk Tadeusz KOWALCZYKnaczelnik WSO Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej – płk Lech GIERMAKOWSKI

naczelnik WSO Głównego Zarządu Rezerw Państwowych M. Rynku Wewnętrznego – płk Franciszek TROJAN

naczelnik WSO Komitetu ds. Młodzieży i Kultury Fizycznej – płk Mieczysław SKRZYPEKdyrektor ZO Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – płk Józef NIEWIADOMSKI

dyrektor ZSO RSW „Prasa Książka Ruch” – płk Leszek PLENIK

dyrektor ZSO Centrali Związku Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” – płk Romuald KOTUSZEWSKI

dyrektor ZSO Centrali Zw. Sp. i Pr. – płk Janusz KUŁASZKA

dyrektor Zespołu Wojskowego OWiSW NIK – gen. dyw. Bolesław SZCZERBAsekretarz Komitetu Przemysłu Obronnego RM – płk Mieczysław LASKOWSKIredaktor naczelny Redakcji Wojskowej PAP – płk Antoni KAZANA

redaktor naczelny PAI „Interpress” – ppłk Janusz SAROSIEKprzedstawiciel wojskowy w Kwaterze Głównej ZHP – ppłk Borys WASZKIEWICZ

wicekurator spraw obronnych m. st. Warszawy – płk Konstanty FEDOROWICZ

DOWÓDZTWO ŚLĄSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO we Wrocławiudowódca – gen. dyw. Henryk SZUMSKI

zastępca dowódcy - szef Sztabu – gen. bryg. Tadeusz WILECKI

zastępca dowódcy ds. liniowych – p.o. płk Marian MAINDA

zastępca dowódcy ds. OT – gen. bryg. Antoni SKIBIŃSKI

zastępca dowódcy - kwatermistrz – gen. bryg. Tadeusz KOMARNICKI

zastępca dowódcy ds. technicznych - szef Służb Technicznych – płk Antoni GOLISZEWSKI

zastępca dowódcy ds. politycznych - szef ZP ŚOW – gen. bryg. Zdzisław ROZBICKI

szef Oddziału Propagandy i Agitacji ZP ŚOW – płk Henryk GRZESIECKI

I sekretarz Kom. PZPR – płk Jan PANEK

DOWÓDZTWO POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO w Bydgoszczydowódca – gen. dyw. Zbigniew BLECHMAN

zastępca dowódcy - szef Sztabu – gen. bryg. Zbigniew ZALEWSKI

zastępca dowódcy ds. liniowych – gen. bryg. Marian SOBOLEWSKI

zastępca dowódcy ds. OT – gen. bryg. Zdzisław OSTROWSKI

zastępca dowódcy - kwatermistrz – płk Stanisław STAŃKO

zastępca dowódcy ds. technicznych - szef Służb Technicznych – gen. bryg. Stanisław SMOLEŃ

zastępca dowódcy ds. politycznych - szef ZP POW – płk Edward KIJEK

szef Oddziału Propagandy i Agitacji ZP POW – płk Edward KOZANOWSKI

I sekretarz Kom. PZPR – płk Wojciech STASZEWSKI

DOWÓDZTWO WARSZAWSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO w Warszawiedowódca – gen. dyw. Jan KURIATA

zastępca dowódcy - szef Sztabu – gen. bryg. Zenon POZNAŃSKI

zastępca dowódcy ds. liniowych – gen. bryg. Kazimierz TOMASZEWSKI

zastępca dowódcy ds. OT – gen. bryg. Jerzy JAROSZ

zastępca dowódcy ds. WOWewn. – gen. bryg. Stanisław KRUCZEK

zastępca dowódcy - kwatermistrz – gen. bryg. Marian WRÓBLEWSKI

zastępca dowódcy ds. technicznych - szef Służb Technicznych – gen. bryg. Jarosław SIELUŻYCKI

zastępca dowódcy ds. politycznych - szef ZP WOW – gen. bryg. Krzysztof OWCZAREK

szef Oddziału Propagandy i Agitacji ZP WOW – płk Otto CYMERMAN

I sekretarz Kom. PZPR – płk Leonid BUJAN

DOWÓDZTWO WOJSK LOTNICZYCH w Poznaniudowódca – gen. dyw. Tytus KRAWCZYC

zastępca dowódcy - szef Sztabu – gen. bryg. Jerzy GOTOWAŁA

zastępca dowódcy ds. liniowych – gen. bryg. Michał POLECH

zastępca dowódcy ds. szkolenia – gen. bryg. Roman HARMOZA

zastępca dowódcy ds. techniki i zaopatrzenia – p. o. płk Kazimierz NOWAK

zastępca dowódcy ds. politycznych- szef ZP WL – gen. bryg. Kazimierz SZELĄG

szef Oddziału Propagandy i Agitacji ZP WL – płk Ryszard KLOC

I sekretarz Kom. PZPR – płk Zdzisław JELENIAK

DOWÓDZTWO MARYNARKI WOJENNEJ w Gdynidowódca – kontradm. Piotr KOŁODZIEJCZYK

zastępca dowódcy - szef Sztabu – kontradm. Romuald WAGA

zastępca dowódcy ds. liniowych –

zastępca dowódcy - szef Służb Technicznych i Zaopatrzenia –

zastępca szefa Służb Technicznych i Zaopatrzenia ds. technicznych – kmdr Jan PRZYBYLSKI

zastępca szefa Służb Technicznych i Zaopatrzenia ds. kwatermistrzowskich – kmdr Zbigniew TROCHINIAK

zastępca dowódcy ds. politycznych - szef ZP MW – kmdr Zenon ROŻKO

szef Oddziału Propagandy i Agitacji ZP MW – kmdr Edward LUDYGA

I sekretarz Kom. PZPR – kmdr Leszek OBŁÓJ

DOWÓDZTWO WOJSK OBRONY POWIETRZNEJ KRAJU w Warszawiedowódca – gen. broni Longin ŁOZOWICKI

zastępca dowódcy - szef Sztabu – gen. bryg. Henryk PIETRZAK (?)

zastępca dowódcy ds. liniowych – gen. bryg. Marian BONDZIOR

zastępca dowódcy ds. techniki i zaopatrzenia – gen. bryg. Tadeusz JEMIOŁO

zastępca dowódcy ds. politycznych- szef ZP WOPK – p. o. Piotr MUCHOWIECKI

I sekretarz Kom. PZPR – płk Zenon KRASOWSKI

DOWÓDZTWO ZGRUPOWANIA JEDNOSTEK ZABEZPIECZENIA MON w Warszawiedowódca – gen. bryg. Kazimierz BOGDANOWICZ

zastępca dowódcy ds. politycznych - płk Jan KURPIS

I sekretarz Kom. PZPR ZJZ MON – mjr Tadeusz KURZYŃSKI

DOWÓDZTWO ZGRUPOWANIA JEDNOSTEK KOLEJOWYCH I DROGOWYCH w Modliniedowódca - płk Tadeusz HANOWSKI

zastępca dowódcy ds. politycznych – płk Tadeusz KOWALSKI

zastępca szefa Sztabu ZSZ PS UW - gen. dyw. Wacław SZKLARSKI

zastępca szefa Komitetu Technicznego ZSZ PS UW - gen. dyw. Władysław SZYMŁOWSKI

ZWIĄZKI TAKTYCZNE WOJSK LĄDOWYCH1.Warszawska Dywizja Zmechanizowana im. Tadeusza Kościuszki w Legionowie

dowódca – gen. bryg. Jerzy SŁOWIŃSKI2.Warszawska Dywizja Zmechanizowana im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Nysie

dowódca –3.Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. Romualda Traugutta w Lublinie

dowódca –4.Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim

dowódca –5.Saska Dywizja Pancerna im. gen. bryg. Aleksandra Waszkiewicza w Gubinie

dowódca –8.Drezdeńska Dywizja Zmechanizowana im. Bartosza Głowackiego w Koszalinie

dowódca –9.Drezdeńska Dywizja Zmechanizowana w Rzeszowie

dowódca –10.Sudecka Dywizja Pancerna im. Bohaterów Armii Radzieckiej w Opolu

dowódca - gen. bryg. Tadeusz BAZYDŁO11.Drezdeńska Dywizja Pancerna im. Jana III Sobieskiego w Żaganiu

dowódca –12.Dywizja Zmechanizowana im. Armii Ludowej w Szczecinie

dowódca –15.Dywizja Zmechanizowana im. Gwardii Ludowej w Olsztynie

dowódca –16.Kaszubska Dywizja Pancerna w Elblągu

dowódca –20.Warszawska Dywizja Pancerna im. marszałka Konstantego Rokossowskiego w Szczecinku

dowódca –6.Pomorska Brygada Powietrzno Desantowa w Krakowie

dowódca – płk Andrzej TYSZKIEWICZ7.Łużycka Brygada Obrony Wybrzeża w Gdańsku

dowódca – płk Zbigniew GŁOWIENKA1.Warszawska Brygada Artylerii Armat im. Józefa Bema w Węgorzewie

dowódca –2.Pomorska Brygada Artylerii w Choszcznie

dowódca –3.Brygada Artylerii w Biedrusku

dowódca –5.Pomorska Brygada Artylerii Armat w Głogowie

dowódca –6.Warszawska Brygada Artylerii Armat im. gen. Józefa Bema w Toruniu

dowódca –7.Brygada Artylerii Haubic w Toruniu

dowódca –18.Brygada Artylerii im. gen. dyw. Franciszka Jóźwiaka “Witolda” w Bolesławcu

dowódca –23.Brygada Artylerii Armat w Zgorzelcu

dowódca –32.Łużycka Szkolna Brygada Artylerii w Orzyszu

dowódca –61.Brygada Artylerii WOPL w Skwierzynie

dowódca -1.Warszawska Brygada Saperów w Brzegu

dowódca - ?2.Warszawska Brygada Saperów im. gen. broni Jerzego Bordziłowskiego w Kazuniu

dowódca –4.Łużycka Brygada Saperów w Gorzowie Wlkp.

dowódca –5.Mazurska Brygada Saperów im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Szczecinie-Podjuchach

dowódca – ?2.Brygada Łączności im. gen. broni Włodzimierza Korczyca w Wałczu

dowódca - ?15.Brygada Radioliniowo-Kablowa w Sieradzu

dowódca –Katowicka Brygada OT im. gen. Aleksandra Zawadzkiego w Gliwicach

dowódca - ?Warszawska Brygada OT im. płk. Jana Kilińskiego w Warszawie

dowódca - ?1.Mazowiecka Brygada WOWewn. im. Stefana Żbikowskiego w Górze Kalwarii

dowódca - ?5.Podhalańska Brygada WOWewn. im. Ziemi Krakowskiej w Krakowie-Pychowicach

dowódca - ?14.Mazurska Brygada WOWewn. im. gen. dyw. Bolesława Kieniewicza w Olsztynie

dowódca - ?20.Brygada Łączności WOWewn. Ziemi Kieleckiej w Kielcach

dowódca - ?

ZWIĄZKI TAKTYCZNE WOJSK OBRONY POWIETRZNEJ KRAJU1.Korpus Obrony Powietrznej Kraju w Warszawie

dowódca –2.Korpus Obrony Powietrznej Kraju w Bydgoszczy

dowódca – gen. bryg. pil. Jan WALISZKIEWICZ3.Korpus Obrony Powietrznej Kraju we Wrocławiu

dowódca –1.Dywizja Artylerii OPK im. Powstańców Śląskich w Bytomiu

dowódca - ?3.Łużycka Dywizja Artylerii OPK w Warszawie

dowódca - ?4.Brygada Artylerii OPK im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Gdyni

dowódca - ?26.Brygada Artylerii OPK w Gryficach

dowódca - ?79.Samodzielny Pułk Artylerii OPK w Poznaniu

dowódca - ?1.Brygada Radiotechniczna w Warszawie

dowódca - ?2.Brygada Radiotechniczna w Bydgoszczy

dowódca - ?3.Brygada Radiotechniczna we Wrocławiu

dowódca - ?

ZWIĄZKI TAKTYCZNE WOJSK LOTNICZYCH2.Brandenburska Dywizja Lotnictwa Myśliwsko Bombowego

dowódca –3.Brandenburska Dywizja Lotnictwa Myśliwsko Bombowego

dowódca -4.Pomorska Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego im. gen. bryg. pil. Józefa Smagi w Malborku

dowódca –

ZWIĄZKI TAKTYCZNE MARYNARKI WOJENNEJ3.Flotylla Okrętów im. kmdr Bolesława Romanowskiego w Gdyni

dowódca – kmdr Ryszard ŁUKASIK8.Flotylla Obrony Wybrzeża w Świnoujściu

dowódca – kmdr Henryk MATUSZCZYK9.Flotylla Obrony Wybrzeża im. kontradm. Włodzimierza Steyera w Helu

dowódca – kmdr Kazimierz WOLAN2.Brygada Okrętów Desantowych w Świnoujściu

dowódca - kmdr Zygmunt URBAŃSKIMorska Brygada Okrętów Pogranicza im. kmdr por. Franciszka Dąbrowskiego w Gdańsku

dowódca - kmdr Ludwik SIWEK

AKADEMIE WOJSKOWEAkademia Sztabu Generalnego WP im. gen. broni Karola Świerczewskiego “Waltera” w Rembertowie

komendant ASzG WP – gen. dyw. Władysław MRÓZ

zastępca komendanta ASzG WP ds. naukowych – gen. bryg. Tadeusz URBAŃCZYK

zastępca komendanta ASzG WP ds. szkolenia – gen. bryg. Tadeusz BEŁCZEWSKI

zastępca komendanta ASzG WP ds. liniowych - gen. bryg. Kazimierz LEŚNIAK

zastępca komendanta ASzG WP – kwatermistrz – płk Alfred RYBIŃSKI

zastępca komendanta ASzG WP ds. politycznych - gen. bryg. Jan CELEK

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

komendant WAT – gen. bryg. Edward WŁODARCZYK

zastępca komendanta WAT ds. naukowych – płk Kazimierz DZIĘCIOŁOWSKI

zastępca komendanta WAT ds. liniowych – gen. bryg. Henryk ANTOSZKIEWICZ

zastępca komendanta WAT ds. szkolenia – płk Jan STASIERSKI

zastępca komendanta WAT – kwatermistrz – płk Mieczysław BAJDA

zastępca komendanta WAT ds. technicznych – gen. bryg. Stanisław ROGOWSKI

zastępca komendanta WAT ds. ekonomiczno-organizacyjnych – płk Henryk BURLAGA

zastępca komendanta WAT ds. politycznych – płk Władysław URBANIAK

Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. prof. dr med. Bolesława Szareckiego w Łodzi

komendant – gen. bryg. prof. dr hab. nauk med. Władysław TKACZEWSKI

zastępca komendanta WAM ds. liniowych – płk Jan KLEJSZMIT

zastępca komendanta WAM ds. szkolenia – płk Stefan SZRAM

zastępca komendanta WAM ds. naukowych – płk Hieronim BARTEL

zastępca komendanta WAM ds. organizacyjnych – płk Jan SORDYL

zastępca komendanta WAM – kwatermistrz – płk Jan WIEJAK

zastępca komendanta WAM ds. politycznych – płk Artur FIODOROW

komendant CSK WAM - płk Henryk CHMIELIŃSKI

zastępca komendanta CSK WAM ds. politycznych – płk Leszek ZEGAROWICZ

I sekretarz Kom. PZPR CSK WAM – płk Zbigniew WIERZCHOWSKI

Wojskowa Akademia Polityczna im. Feliksa Dzierżyńskiego w Warszawie

komendant WAP – gen. dyw. Władysław POLAŃSKI

zastępca komendanta WAP ds. naukowych – płk Wacław STANKIEWICZ

zastępca komendanta WAP ds. szkolenia – gen. bryg. Tadeusz SROCZYŃSKI

zastępca komendanta WAP ds. dydaktycznych – kmdr Walerian MAGOŃ

zastępca komendanta WAP – kwatermistrz – płk Mieczysław DUDEK

zastępca komendanta WAP ds. politycznych – płk Henryk JANUSZ

szef Katedry Naukowego Komunizmu WAP – płk Jerzy MUSZYŃSKI

Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

komendant AMW - kontradm. Kazimierz BOSSY

zastępca komendanta AMW ds. naukowych – kmdr Stefan CZARNECKI

zastępca komendanta AMW ds. liniowych – kmdr Kazimierz ANOLIK

zastępca komendanta AMW ds. szkolenia – kmdr Zbigniew ANDRULONIEW

zastępca komendanta AMW ds. technicznych – kmdr Aleksander LUKIEWICZ

zastępca komendanta AMW ds. politycznych – kmdr Zbigniew BUSZYDŁO

WYŻSZE SZKOŁY OFICERSKIEWyższa Szkoła Oficerska Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

komendant – gen. bryg. Janusz ORNATOWSKIWyższa Szkoła Oficerska Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

komendant –Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Rakietowych i Artylerii im. gen. Józefa Bema w Toruniu

komendant –Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. por. Mieczysława Kalinowskiego w Koszalinie

komendant –Wyższa Szkoła Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu

komendant –Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Chemicznych im. Stanisława Ziaji w Krakowie

komendant –Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Łączności im. płk Bolesława Kowalskiego w Zegrzu

komendant –Wyższa Szkoła Oficerska Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka w Poznaniu

komendant –Wyższa Oficerska Szkoła Samochodowa im. gen. bryg. Aleksandra Waszkiewicza w Pile

komendant –Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Radiotechnicznych im. kpt. Sylwestra Bartosika w Jeleniej Górze

komendant –Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza im. Jana Krasickiego w Dęblinie

komendant –

CENTRA SZKOLENIACentrum Doskonalenia Oficerów WP im. gen. armii Stanisława Popławskiego w Rembertowie

komendant CDO – gen. bryg. Bolesław MATUSZCentrum Szkolenia Oficerów Politycznych im. Ludwika Waryńskiego w Łodzi

komendant CSOP – płk Henryk GAIKCentrum Doskonalenia Kadr Administracji Wojskowej w Łodzi

komendant - ?Centrum Szkolenia Specjalistów MW im. Franka Zubrzyckiego w Ustce

komendant – kmdr inż. Stanisław ŁAŁAKTechniczna Szkoła Wojsk Lotniczych im. Michała Wójtowicza ps. “Zygmunt” w Zamościu

komendant – płk mgr inż. Zygmunt OLEJNICZAKCentralny Ośrodek Szkolenia Służby Uzbrojenia i Elektroniki im. por. Walerego Bagińskiego i ppor. Antoniego Wieczorkiewicza w Olsztynie

komendant COSSUiE - ?Centralny Ośrodek Szkolenia WSW im. Feliksa Dzierżyńskiego w Mińsku Mazowieckim

komendant COS WSW – płk SAWICKIOśrodek Szkolenia Wojsk Lądowych im. Rodziny Nalazków w Elblągu

komendant - ?

SZEFOSTWO WOJSK MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

szef –

DOWÓDZTWO WOJSK OCHRONY POGRANICZA

dowódca –

zastępcy dowódcy ds. politycznych - szef Zarządu Politycznego –

DOWÓDZTWO NADWIŚLAŃSKICH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH MSW

dowódca – płk Edward WEJNER

BIURO OCHRONY RZĄDU

dyrektor –

ZWIĄZKI TAKTYCZNE WOJSK MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1.Warszawska Brygada Zmotoryzowana NJW MSW im. Czwartaków Armii Ludowej w Warszawie

dowódca - ?6.Śląska Brygada Zmotoryzowania NJW MSW im. Gwardii Ludowej w Katowicach

dowódca - ?Łużycka Brygada WOP w Lubaniu Śląskim

dowódca - ?Lubuska Brygada WOP w Krośnie Odrzańskim

dowódca - ?Pomorska Brygada WOP w Szczecinie

dowódca - ?Bałtycka Brygada WOP w Koszalinie

dowódca - ?Kaszubska Brygada WOP w Gdańsku

dowódca - ?Podlasko-Mazurska Brygada WOP w Białymstoku

dowódca - ?Nadbużańska Brygada WOP w Chełmie

dowódca - ?Bieszczadzka Brygada WOP w Przemyślu

dowódca - ?Karpacka Brygada WOP w Nowym Sączu

dowódca - ?Górnośląska Brygada WOP w Gliwicach

dowódca – gen. bryg. Bolesław BONCZARSudecka Brygada WOP w Kłodzku

dowódca - gen. bryg. Józef RUDAWSKI

Ten temat ma 11 odpowiedzi. Ponieważ jest to wątek archiwalny, dostęp do niego niedługo będzie płatny.

Zarejestruj się Zaloguj się
 
cron