Obsada personalna WP w dniu 24.10.1973 roku

#1
Już kilka razy próbowałem usystematyzować główne stanowiska w WP z przyporządkowanymi osobami na jakiś konkretny dzień.

Zawsze brakowało mi sił lub informacji aby to dokończyć.

Teraz podejmuję jeszcze jedną próbę.

Będę wdzięczny za wszystkie poprawki i uzupełnienia (nazwy stanowisk, nazwiska itd.).

Poniżej IC MON, OW, RSZ.

Później dopiszę jeszcze główne jednostki szczebla korpus, dywizja, brygada i WSO.



Obsada personalna WP w dniu 24.10.1973 roku:



MON

Minister ON – gen. armii Wojciech Jaruzelski

Zastępca Ministra ds. Ogólnych – gen. broni Józef Urbanowicz

Szef Gabinetu MON – płk Michał Janiszewski





SzG

Szef SzG – gen. dyw. Florian Siwicki

I Zastępca Szefa SzG – gen. dyw. Tadeusz Hupałowski

Zastępca Szefa SzG ds. Operacyjnych – gen. bryg. Jerzy Skalski

Zastępca szefa SzG ds. Specjalnych – gen. dyw. Jan Śliwiński

Zastępca szefa SzG ds. Systemów Kierowania – gen. bryg. Józef Cwetsch

Szef Zarządu I – gen. bryg. Jan Światowiec

Szef Zarządu II SzG – gen. bryg. Czesław Kiszczak

Szef Zarządu VI – gen. bryg. Zbigniew Czerwiński

Szef Zarządu VII – płk Stanisław Rogowski

Szef Zarządu IX – gen. bryg. Wiktor Kozak

Szef Zarządu X – gen. bryg. Stanisław Mroczka

Szef Zarządu XI – płk Michał Gliński

Szef Zarządu XIII – płk Stefan Starzewski

Szef WŁ MON – gen. bryg. Leon Kołatkowski

Szef Oddziału Cenzury Wojskowej – płk Stanisław Książkiewicz

Szef Wydziału Politycznego SzG – płk Wacław Jackowski

Szef Zespołu Naukowego MON – gen. bryg. Władysław Mróz

Szef Zespołu Operacyjnego ds. Radioelektronicznych – płk Mieczysław Jarczyński

Naczelny Redaktor MW i BI – płk Andrzej Madejski

Główny Inspektor Planowania i Techniki – Zastępca Szefa SzG – gen. dyw. Zbigniew Nowak

Zastępca Głównego Inspektora Planowania i Techniki – gen. bryg. Jerzy Modrzewski

Zastępca Głównego Inspektora Planowania i Techniki ds. Planowania i Ekonomiki – gen. bryg. Marian Knast

Zastępca Głównego Inspektora Planowania i Techniki ds. Operacyjno-Organizacyjnych – gen. bryg. Mieczysław Kaczyński

Szef SCz-S MON – gen. bryg. Władysław Szymłowski

Szef SUiE MON – gen. bryg. Włodzimierz Seweryński





GIOT

GIOT – gen. dyw. Tadeusz Tuczapski

Szef Sekretariatu KOK – gen. bryg. Mieczysław Dębicki

Inspektorat OT

I Zastępca GIOT – Szef Inspektoratu OT – gen. dyw. Zbigniew Zieleniewski

Zastępca Szefa Inspektoratu OT – płk Marian Pałkiewicz

Zastępca Szefa Inspektoratu OT – płk Jerzy Paśnik

Zastępca Szefa Inspektoratu OT ds. Organizacyjnych i Planowania – płk Stanisław Stąsiek

Szef Zarządu I – płk Kazimierz Łukaszewski

Inspektorat OC

Szef Inspektoratu OC – gen. bryg. Tadeusz Sroczyński

Zastępca Szefa Inspektoratu OC – płk Marian Pitus

Zastępca Szefa Inspektoratu OC ds. Technicznych – płk Edward Mróz





GISz

GISz – gen. dyw. Eugeniusz Molczyk

Inspektorat Szkolenia MON

I Zastępca GISz – Szef Inspektoratu Szkolenia MON – gen. dyw. Stanisław Antos

Zastępca GISz – gen. dyw. Aleksander Ligaj

Zastępca GISz – gen. bryg. Stanisław Wytyczak

Szef Zarządu I – płk Bolesław Szczepaniak

Szef Zarządu II – gen. bryg. Edward Łańcucki

Szef Zarządu III – płk Stefan Zieliński

Szef Zarządu IV – płk Wacław Feryniec

Szef Zarządu V – płk Eugeniusz Zajko

Szef WRiA WP – gen. dyw. Ignacy Szczęsnowicz

Szef WOPL – gen. bryg. Tadeusz Obroniecki

Szef WI MON – gen. bryg. Czesław Piotrowski

Szef WCh MON – ?

Zastępca szefa WCh MON – płk Marian Małek





GZP WP

Szef GZP WP – gen. dyw. Włodzimierz Sawczuk

I Zastępca Szefa GZP WP – gen. bryg. Józef Baryła

Zastępca Szefa GZP WP – gen. bryg. Henryk Koczara

Zastępca Szefa GZP WP – gen. bryg. Norbert Michta

Zastępca Szefa GZP WP – gen. bryg. Albin Żyto

Sekretarz Komitetu Partyjnego IC MON – płk Tadeusz Buczek





GK WP

GK WP – gen. dyw. Mieczysław Obiedziński

Szef Sztabu GK WP – gen. dyw. Michał Stryga

Zastępca GK WP – gen. bryg. Jerzy Dymkowski

Szef Służby ZiBW – Zastępca GK WP – płk Stanisław Rataj

Szef Służby Zdrowia WP – płk Tadeusz Obara

Szef Służby KW – płk Jan Pszennik

Szef Departamentu Służby MPS WP – płk Aleksander Stasiuk

Szef Departamentu Służby Mundurowej WP – płk Wiesław Sokołowski

Szef Departamentu Służby Żywnościowej WP – płk Henryk Styburski





Szef WSW – gen. dyw. Teodor Kufel



Szef DK MON – gen. dyw. Zygmunt Zieliński



Szef Departamentu Finansów MON – gen. bryg. Marcin Górski



Szef Inspekcji SZ – gen. bryg. Henryk Rapacewicz



Inspektor ds. Nadzoru Zaplecza Technicznego i Gospodarczego WP – gen. dyw. Czesław Waryszak



Pełnomocnik MON ds. Wyodrębnionego Budownictwa Lądowego i Wodnego – gen. bryg. Leopold Raznowiecki



Szef Głównej Kontroli Wojskowej – płk Eugeniusz Robak





POW

Dowódca POW – gen. dyw. Wojciech Barański

Szef Sztabu – gen. bryg. Apoloniusz Golik

Zastępca Szefa Sztabu – Szef Oddziału Operacyjnego – płk Józef Musiał

Zastępca Szefa Sztabu ds. Mobilizacji i Uzupełnień – płk Jan Popiel

Szef Oddziału Rozpoznawczego – płk Jan Zacharczuk

Szef Oddziału VII – płk Tadeusz Jabłoński

Zastępca Dowódcy ds. Politycznych – gen. bryg. Tadeusz Dziekan

Zastępca Szefa Zarządu Politycznego – płk Józef Knap

Zastępca Dowódcy ds. Liniowych – gen. bryg. Piotr Przyłucki

Szef WRiA – płk Stanisław Słupski

Szef WOPL – płk Witold Niedek

Szef WI – płk Franciszek Gach

Szef WCh – płk Henryk Posin

Zastępca Dowódcy ds. OTK – gen. bryg. Józef Kolasa

Zastępca Dowódcy – Kwatermistrz – płk Marian Balcerzak

Zastępca Kwatermistrza – płk Henryk Malinowski

Zastępca Dowódcy – Szef Służb Technicznych – płk Michał Maćkowiak





ŚOW

Dowódca ŚOW – gen. dyw. Józef Kamiński

Szef Sztabu – gen. bryg. Antoni Jasiński

Zastępca Szefa Sztabu – Szef Oddziału Operacyjnego – płk Stanisław Kołcz

Zastępca Szefa Sztabu ds. Mobilizacji i Uzupełnień – płk Jan Stachura

Szef Oddziału Rozpoznawczego – płk Stanisław Masiarczyk

Szef Oddziału VII – płk Marian Wojciechowski

Zastępca Dowódcy ds. Politycznych – gen. bryg. Marian Zieliński

Zastępca Szefa Zarządu Politycznego – płk Tadeusz Mroziński

Zastępca Dowódcy ds. Liniowych – gen. bryg. Zbigniew Ohanowicz

Szef WRiA – gen. bryg. Józef Petruk

Szef WOPL – płk Zygmunt Bukowski

Szef WI – płk Jan Tomaszewski

Szef WCh – płk Bolesław Szady

Zastępca Dowódcy ds. OTK – gen. bryg. Mieczysław Mazur

Zastępca Dowódcy – Kwatermistrz – płk Zbigniew Kamiński

Zastępca Kwatermistrza – płk Mieczysław Kubiak

Zastępca Dowódcy – Szef Służb Technicznych – gen. bryg. Jan Zieliński





WOW

Dowódca WOW – gen. dyw. Włodzimierz Oliwa

Szef Sztabu – gen. bryg. Tadeusz Bełczewski

Zastępca Szefa Sztabu – Szef Oddziału Operacyjnego – płk Tadeusz Szpakowski

Zastępca Szefa Sztabu ds. Mobilizacji i Uzupełnień – płk Jan Sopoćko

Szef Oddziału Rozpoznawczego – płk Albin Chamarczuk

Zastępca Dowódcy ds. Politycznych – gen. bryg. Tadeusz Szaciłło

Zastępca Szefa Zarządu Politycznego – płk Władysław Honkisz

Zastępca Dowódcy ds. Liniowych – płk Kazimierz Makarewicz

Szef WRiA – płk Mieczysław Góral

Szef WOPL – płk Stanisław Dębniak

Szef WI – płk Tadeusz Sybilski

Szef WCh – płk Stanisław Cybulski

Zastępca Dowódcy – Kwatermistrz – gen. bryg. Jan Sośnicki

Zastępca Kwatermistrza – płk Jan Paruzel

Zastępca Dowódcy – Szef Służb Technicznych – płk Stefan Jaworski

Szef Rewizji OW – płk Eugeniusz Caryk

Szef WSzW Lublin – gen. bryg. Jan Piróg





WOPK

Dowódca WOPK – gen. dyw. Roman Paszkowski

Szef Sztabu – płk Tadeusz Gembicki

Zastępca Szefa Sztabu ds. Operacyjnych – płk Wiesław Malinowski

Szef Oddziału Operacyjnego –płk Leon Malinowski

Szef Oddziału Rozpoznawczego – płk Jan Boguta

Zastępca Dowódcy ds. Politycznych – gen. bryg. Jan Cieślik

Zastępca Dowódcy ds. Liniowych – gen. bryg. Andrzej Rybacki

Szef WRiA – płk Kryspin Hille

Szef WCh – płk Alojzy Koczorowski

Zastępca Dowódcy ds. Technicznych – gen. bryg. Wiesław Wojciechowski

Szef Sztabu – Zastępca Szefa STiZ Dowództwa WOPK – płk Bolesław Mac





WL

Dowódca WL – gen. bryg. Henryk Michałowski

Szef Sztabu – gen. bryg. Józef Sobieraj

Zastępca Szefa Sztabu ds. Operacyjnych – płk Witold Czarnecki

Szef Oddziału Rozpoznawczego – płk Marian Gasperowicz

Zastępca Dowódcy ds. Politycznych – płk Ludwik Sobieraj

Zastępca Dowódcy ds. LO – gen. bryg. Franciszek Kamiński

Szef WOPL – płk Czesław Miodoński

Szef WCh – płk Stanisław Bizański

Zastępca Dowódcy ds. Techniki i Zaopatrzenia – płk Marian Maciejowski

Kwatermistrz – płk Kazimierz Doregowski





MW

Dowódca MW – wiceadm.. Ludwik Janczyszyn

Szef Sztabu – kontradm. Henryk Pietraszkiewicz

Zastępca Szefa Sztabu ds. Operacyjnych – kmdr Tadeusz Mandat

Szef Oddziału Rozpoznawczego – kmdr Ryszard Drążkiewicz

Zastępca Dowódcy ds. Politycznych – kontradm. Władysław Szczerkowski

Zastępca Dowódcy ds. Obrony Wybrzeża – gen. bryg. Henryk Rzepkowski

Szef WOPL – kmdr Józef Pawełko

Szef WCh – kmdr Wiaczesław Piotrowski

Zastępca Dowódcy ds. Techniki i Zaopatrzenia – kontradm. Zygmunt Rudomino

Zastępca Szefa STiZ ds. Kwatermistrzowskich – kmdr Edward Toczek





Dowództwo WOWewn.

Dowódca WOWewn. – gen. bryg. Stanisław Kruczek

Zastępca Dowódcy ds. Politycznych – płk Jan Czupryn





Komenda ASzG

Komendant – gen. dyw. Bolesław Chocha

Zastępca Komendanta ds. Politycznych – płk Władysław Jura

Zastępca Komendanta ds. Naukowych – gen. bryg. Zdzisław Jurewicz

Zastępca Komendanta ds. Liniowych – gen. bryg. Wacław Jagas

Szef Katedry Sztuki Operacyjnej – płk Kazimierz Nóżko

Szef Katedry Armii Obcych – płk Marian Wiliński

Szef Katedry WRiA – gen. bryg. Czesław Dęga

Szef Katedry OPL – płk Władysław Mastej

Szef Katedry Taktyki Wojsk Inżynieryjnych – płk Tadeusz Procak

Szef Katedry Taktyki Obrony przed Środkami Masowego Rażenia – płk Kazimierz Nawrocki

Szef Katedry Wojsk Łączności – płk Henryk Jerzmanowski

Szef Katedry Taktyki Tyłów – ?

Komendant Oddziału WOPK i Lotnictwa – gen. bryg. Zdzisław Żarski





Przedstawiciel ND ZSZ Państw-Uczestników UW – gen. płk. A. I. Koźmin

Zastępca Szefa Sztabu ZSZ Państw UW – wiceadm.. Zdzisław Studziński

Ten temat ma 30 odpowiedzi. Ponieważ jest to wątek archiwalny, dostęp do niego niedługo będzie płatny.

Zarejestruj się Zaloguj się
 
cron