Re: "Poligon" nr 6/2014 - dywizje zmechanizowane WP

#32
Grupa 25 to jednostki służby czołgowo-samochodowej.
Etat 25/44 Okręgowej składnicy sprzętu pancernego z 12.03.1951r.
Etat 25/55 Centralnej składnicy sprzętu pancernego z 24.01.1953r.
Etat 25/56 Wojskowych zakładów mechanicznych z 17.03.1953 r.
Etat 25/57 Centralnej Bazy Rezerwowej Wozów Bojowych z 22.02.1954 r.
Etat 25/58 Poligonu Naukowo-Badawczego Sprzętu Panc. z 8.03.1954r.

J.K.

Re: "Poligon" nr 6/2014 - dywizje zmechanizowane WP

#35
Witam
stara numeracja etatów obowiązywała do 31.12.1968 r., nowa od 1.01.1969 r.
Ja nigdzie w dokumentach archiwalnych nie natknąłem się na zbiorcze zestawienie starych i nowych numerów obowiązujących na przełomie 1968 i 1969 r. etatów.
Głównie interesowały mnie etaty marynarskie i nikt dla MW takiego dokumentu w Archiwum MW nie widział. W CAW szukałem mniej intensywnie, ale zdaje się, że też takiego dokumentu dziś brak.
Nawet w meldunkach bojowych z tego okresu jest płynne przejście z numeracją etatową.

Pozdrawiam
Robert

Re: "Poligon" nr 6/2014 - dywizje zmechanizowane WP

#36
Witam

Serdecznie dziękuję za uzupełnienia etatów z grupy „25”. Szczególnie dla mnie „cenny” jest numer 25/55 . Dotychczas sądziłem , że składnicę tę przeformowano z etatu nr 25/36 bezpośrednio na etat nr 25/68 . Ale dzięki Pana informacjom okazuje się , że był jeszcze ten etat pośredni , o którym nic nie wiedziałem . Proszę wybaczyć , że tak „ciągnę” temat , ale chciałem jeszcze zapytać czy ma Pan może informację na podstawie jakiego rozkazu/zarządzenia składnica ta otrzymała ten etat nr 25/55 ? .
Przypuszczam , że wśród tych brakujących mi numerów etatów z grupy „25” ( 25/50-25/54) - znajduje się m. in. Poligon Naukowo - Doświadczalny Wojsk Pancernych i Motoryzacji w Zielonce ( raczej na pewno ) oraz Wojskowe Zakłady Naprawy Sprzętu Pancernego ( no tutaj to nie jestem pewny ) .
No , ale mam problem z przyporządkowaniem .
Natomiast , jeżeli chodzi o te trzy pozostałe etaty z tej grupy to nie mam nawet żadnych przypuszczeń jakie mogłyby to być etaty .
Jeżeli chodzi o grupę „38” to potwierdzam , że jest tak jak pisze Tomek .

Pozdrawiam

K.P.

Re: "Poligon" nr 6/2014 - dywizje zmechanizowane WP

#37
Cześć Robert

1.Jest takie zestawienie dla poszczególnych OW i RW .
2.Z tą płynnością to też było różnie . Ja spotkałem zarządzenia organizacyjne sygnowane datą z 1969 r. , w których wskazywano jeszcze etaty wg nomenklatury obowiązującej do 31.12.1968 r. ( np.02/Org. z 1969 r. ) . Ale masz rację , że proces zmiany etatów odbył się bez większych zakłóceń . Wyobrażam sobie co by się działo gdyby ten "zabieg" przeprowadzić dzisiaj ( chyba byłoby to - co obecnie dzieje się z PKW).

Pozdrawiam

K.P.

Re: "Poligon" nr 6/2014 - dywizje zmechanizowane WP

#38
Witam
Podaję etaty jakie mam z tego przedziału.
* Etat 25/51 Poligon Doświadczalno Badawczy Sprzętu Pancernego i Motoryzacyjnego z 29.09.1951 r.
* Etat 25/53 Poligon Naukowo Badawczy Sprzętu Pancernego i Motoryzacyjnego z 10.10.1952 r.
Niestety nie mam zarządzenia dotyczącego przeniesienia składnicy na etat nr 5/55.

Jeżeli chodzi o wykazy etatów to w MW pewnie nie było z tym problemu aby zachować jednorodność numeracji etatów. W wojskach lądowych było tego zdecydowanie więcej stąd ten problem z uporządkowaniem grup. Korzystałem z wykazu Sztabu Generalnego WP o sygn. CAW 1678/84 gdzie jest kilka tysięcy etatów od lat 50. po 70. Występuje tam cała gama nr grup etatów. Dla przykładu jest wiele etatów z grupy 5 i 30 tj. wojsk pancernych i zmechanizownych, czy też 13 i 33 tj. wojsk inżynieryjnych itd. :)

Pozdrawiam Jerzy

Re: "Poligon" nr 6/2014 - dywizje zmechanizowane WP

#39
Witam ponownie

Serdecznie dziękuję za bardzo cenne dla mnie informacje dot. zarówno numerów etatów jak i uwag dot. grup etatów .
Pozwoliły mi one przybliżyć prawdopodobieństwo nazw przynajmniej jednego z pozostałych trzech brakujących etatów ( 25/50 , 25/52 i 25/54 ) . Otóż sadzę z chronologii dat zarządzeń i rozkazów , że etat 25/50 miały Wojskowe Zakłady Naprawy Sprzętu Pancernego.
Kilka słów o nazewnictwie . Pisze Pan , że etat 25/51 to Poligon Doświadczalno Badawczy Sprzętu Pancernego i Motoryzacyjnego z 29.09.1951 r. Wg moich zapisków z Zarządzenia organizacyjnego Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 0267/Org. z dnia 29.09.1951 r. był to Poligon Naukowo - Doświadczalny Wojsk Pancernych i Motoryzacji ( tak mam zapisane - Motoryzacji , a nie Motoryzacyjnego ) . Niby to samo , ale nazwy jednak różne .
W/w Zarządzenie nakazywało sformować jednostkę w m. Zielonka ( nie w Warszawie , ani w Sulejówku ) . Ale chyba jeszcze w tym samym roku przeniesiono ten Poligon do Warszawy , a może i od początku dyslokowany był w Warszawie ( tego nie wiem ) . Ostatecznie dopiero w 1954 r. „wylądował” w Sulejówku . Wracając do nazw . Nie znam treści rozkazu / zarządzenia z 1952 r. , ale z dokumentów z tego właśnie 1952 roku mam wynotowaną już inną nazwę tej jednostki , a mianowicie „Poligon Doświadczalno - Badawczy Sprzętu Pancernego i Samochodowego” . I teraz pojawia się pytanie - czy w 1952 r. tylko zmieniono nazwę jednostki . A może zmieniono też etat - wtedy idealnie pasowałby nr 25/52. Co prawda byłoby to trochę dziwne , żeby jedna jednostka miała trzy kolejno następujące po sobie etaty ( tzn. 25/51 , 25/52 i 25/53 ) . No , ale z drugiej strony wszystko jest możliwe ( np. w grupie „37” Centralna Składnica Sprzętu i Materiałów Wyszkoleniowych też ma trzy numery etatów po kolei ) tym bardziej , że mam spisaną notatkę , z której wynika , że nazwę Poligonu zmieniono od 01 maja 1952 r. ( więc może i etat ? ) .
No i teraz etat 25/53 . Ma Pan go zapisany jako Poligon Naukowo Badawczy Sprzętu Pancernego
i Motoryzacyjnego z 10.10.1952 r. Ja nie znam tego rozkazu /zarządzenia na mocy , którego przydzielono jednostce ten etat . Chodzi mi o nazwę . Otóż ja od 1953 r. spotykałem się z nazwą „Poligon Naukowo - Badawczy Sprzętu Pancernego i Motoryzacji” . Początkowo myślałem , że się pomyliłem - bardziej „pasowało” mi słowo „Motoryzacyjnego” . Ale to nie był jeden dokument i za każdym razem użyto słowa „Motoryzacji” .
Jakiś czas temu zapoznałem się z bardzo ciekawym - zapewne Panu znanym - artykułem Artura Gruntmana zamieszczonym na portalu : Portal historyczny Histmag.org - „Początki przemysłu czołgowego w Polsce Ludowej (cz. 2)” :

http://histmag.org/Poczatki-przemyslu-c ... cz.-2-2347

Gdzieś tam w połowie tej pracy jest wzmianka o Poligonie cyt. :

„Współpraca przemysłu czołgowego z instytucjami naukowymi, układała się dość dobrze, mimo niezrealizowania pewnych zamierzeń. Nie powołano do życia specjalnego instytutu czołgowego.45 Dopiero w 1965 roku utworzono Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej. W omawianym okresie działał Poligon Naukowo-Doświadczalny Wojsk Pancernych i Motoryzacji w Warszawie (od listopada 1947 roku do 1951 – Stacja Doświadczalno-Badawcza Departamentu Służby Samochodowej MON). W 1952 roku funkcjonował on pod nazwą Poligonu Doświadczalno-Badawczego Sprzętu Pancernego i Samochodowego, a w latach 1953-1958 jako Poligon Naukowo-Badawczy Sprzętu Pancernego i Motoryzacji. W roku 1954 przeniesiono go z Warszawy do Sulejówka.” - kon. cyt.

No i tak się składa , że nazwy tego Poligonu podane przez Artura Gruntmana są zbieżne z moimi notatkami . I tak się zastanawiam czy te nazwy stosowano zamiennie ? , a może inną nazwę miała jednostka , a inną nazwą określano etat ? . Kolejne sprawy i dylematy do wyjaśnienia .

Przepraszam za ten dłuższy wywód , ale krócej jakoś nie dało mi się napisać .

Miłego wieczoru .

K.P.

Re: "Poligon" nr 6/2014 - dywizje zmechanizowane WP

#40
Witam
Krótka historia WITPiS, na podstawie materiałów z tego Instytutu. Może wyjaśni sprawę nazewnictwa:
W listopadzie 1947 r., w Warszawie powołano do życia Stację Doświadczalną Departamentu Służby Samochodowej Ministerstwa Obrony Narodowej . Na początku 1951r. stację zreorganizowano zmieniając jednocześnie jej nazwę na Wojskową Stację Doświadczalno-Badawczą Sprzętu Motoryzacyjnego. We wrześniu tego samego roku na jej bazie powołano do życia Poligon Naukowo-Doświadczalny Wojsk Pancernych i Motoryzacji (Jednostka Wojskowa 1921) zorganizowany wg etatu nr 25/51. Etat ten przewidywał obsadę liczącą: 18 oficerów ,11 podoficerów, 6 szeregowych i 63 pracowników cywilnych . W grudniu 1951r. zmieniono nazwę poligonu na Poligon Doświadczalno-Badawczy Sprzętu Pancernego i Motoryzacji podporządkowując go Dowództwu Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych WP . Jesienią 1952r. przeniesiono poligon na nowy etat nr 25/53, który zwiększał obsadę poligonu do 51 stanowisk oficerskich, 50 podoficerskich, 111 pracowników cywilnych oraz 71 żołnierzy zasadniczej służby wojskowej. W 1953 r. zmieniono nazwę poligonu na Poligon Naukowo-Badawczy Sprzętu Pancernego i Motoryzacyjnego przenosząc go do Sulejówka. W 1954r. wprowadzono kolejny etat nr 25/58. Zwiększał on ogólną liczbę stanowisk do 309, w tym: 1 generalskiego, 49 oficerskich, 65 podoficerskich,119 pracowników cywilnych oraz 75 żołnierzy zasadniczej służby wojskowej . W następnych latach Poligon przemianowano na Ośrodek Badań Sprzętu Pancernego i Motoryzacji, a potem na Centrum Badań Techniki Pancernej i Samochodowej. W 1965 r. na bazie Centrum utworzono Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej (WITPiS)
Pozdrawiam
Jerzy