Garnizon Koszalin

Garnizon Koszalin

#1
Witam Kolegów

Przedstawiam wykaz jednostek i instytucji wojskowych stacjonujących w okresie powojennym w garnizonie Koszalin.
Z czasem zamierzam sukcesywnie zamieszczać metryki jednostek i instytucji. Rozważam też możliwość zestawiania nazwisk dowódców – komendantów, etc.
Nie ograniczyłem się do struktur podległych MON, zdecydowałem zamieszczenie jednostek z pionu MBP/MSW.
Stosownie do sugestii niektórych Kolegów – zamieszczam materiał do historii garnizonu na odrębnej stronie.

Bogusław


Oficerska Szkoła Artylerii Przeciwlotniczej (1948-1963)
Oficerska Szkoła Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. por. Mieczysława Kalinowskiego, ul. Armii Czerwonej 92 (1963-1967)
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. por. Mieczysława Kalinowskiego (do 1992 r.), im. Romualda Traugutta (od 1992 r.); ul. Armii Czerwonej 92 (do 1971 r.), ul. Wojska Polskiego 66 (od 1971 r.) (1967-1997)
Centrum Szkolenia Obrony Przeciwlotniczej im. Romualda Traugutta w Koszalinie, ul. Wojska Polskiego 66 (od 1994 r.)
Centrum Szkolenia Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, ul. Wojska Polskiego 66 (od 2002 r.)
Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, ul. Wojska Polskiego 66 (od 2004 r.)

4 Bałtycki Oddział WOP, Koszalin, ul. Koszarowa (1945-1948)
12 Bałtycka Brygada WOP, Koszalin, ul. Koszarowa (Wojska Polskiego 66) (1948-1950)
15 Bałtycka Brygada WOP, ul. Wojska Polskiego 66 (1950-1957)
Bałtycka Brygada WOP ul. Wojska Polskiego 66 (od 1971 r. – ul. Armii Czerwonej 92) (1957-1990)
Bałtycki Oddział Straży Granicznej, ul. Piłsudskiego 92 (1990 - 1992)
Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej, ul. Piłsudskiego 92 (od 1992 r.)

Rejonowa Komenda Uzupełnień (od 15 września 1945 r.)
Wojskowa Komenda Rejonowa (sformowana na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 073/Org. z dnia 30.04.1956 r. i wykonawczego Rozkazu Dowódcy POW Nr 08/Org. z dnia 22.05.1956 r.)
Powiatowy Sztab Wojskowy Koszalin (sformowany na mocy Zarządzenia Dowódcy POW Nr 011/Org. z dnia 17.02.1966 r.)
Wojskowa Komenda Uzupełnień Koszalin (sformowana na podstawie Zarządzenia MON Nr 37/MON z dnia 31.05.1975 r.), ul. Zwycięstwa 202

Komenda Wojewódzka TOPL (1951-1965)
Wojewódzki Inspektorat Obrony Cywilnej (do 1998 r.)

Wojskowa Komenda Wojewódzka (1953-1965)
Wojewódzki Sztab Wojskowy, ul. Alfreda Lampego 34 (1962-1998)

Rejonowy Zarząd Kwaterunkowo-Budowlany w Koszalinie – od 1945 r.
Grupa Organizacyjna Wojskowego Rejonowego Zarządu Zakwaterowania i Budownictwa
Wojskowy Rejonowy Zarząd Kwaterunkowo-Budowlany w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 113

Komenda Garnizonu Koszalin, ul. Zwycięstwa 113, przeniesiona na ul. Zwycięstwa nr 204a, następnie - na ul. Zwycięstwa 202a
Parafia pw. Św. Marcina, ul. Zwycięstwa 202a, (od 1993 r.)
Parafia pw. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej, ul. Piłsudskiego 92
Oddział Żandarmerii Wojskowej, ul. Piłsudskiego 50
8 Batalion Żandarmerii Wojskowej 8 DOW (na czas "W")
Kompania Ochrony i Regulacji Ruchu 8. DZ (? - 11.1993r.)
Garnizonowy Klub Oficerski - Klub Garnizonowy, ul. Alfreda Lampego 32, nazwę ulicy zmieniono w latach 90-tych na ul. Andersa 32
Pracownia Psychologiczna POW, ul. Zwycięstwa 202
77 Przedstawicielstwo Wojskowe przy Zakładach Przemysłu Elektronicznego, ul. Morska 47
Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 152 (zlikwidowane w 2001 r.)
Garnizonowy Węzeł Łączności, ul. 4 Marca
41. Kompania Samochodowa 8. ZDP/8. DZ, ul. Koszarowa (1949 r. - 1955 r.)
34 Garnizonowa Stacja Obsługi Samochodów
118 Wojskowy Szpital Garnizonowy (utworzony w październiku 1945 r., rozformowany w 1956 r.)
Garnizonowy Ambulans Lekarsko-Dentystyczny, z dniem 1 lutego 1970 r. przeformowany na Garnizonowe Ambulatorium Stomatologiczne
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 204a
Hotel Garnizonowy, ul. Armii Czerwonej 97, nazwę ulicy zmieniono na Piłsudskiego
Hotel Garnizonowy, ul. 4 Marca 20
Internat Garnizonowy, ul. 4 Marca 20
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Terenowy, ul. Reymonta 15
Okręgowa Składnica Sanitarna, ul. Mickiewicza 18 oraz 24/26
Okręgowy Skład Łączności nr 77 Okręgu Wojskowego Pomorze
2 kompania obserwacyjno-meldunkowa - ze składu 49 baonu obserwacyjno-meldunkowego (sformowana w 1950 r.)
Bateria dowodzenia 16 DAP-lot (sformowana w 1951 r.); od 1955 r. – 62 bateria dowodzenia 16 DAP-lot
Kompania Dowodzenia 8. DZ (1951r. – 11. 1955 r. ) / 42. Kompania Sztabowa 8. DZ
(11.1955 r. - 01.1962 r.)
56 Garnizonowa Piekarnia Wojskowa (sformowana w 1951 r., rozformowana w 1957 r.)
12 Piekarnia Polowa 8. DZ (? - 07.1970r.)
Wojskowe Zakłady Kwaterunkowe (sformowane w 1951 r.)
119 Okręgowy Skład Materiałów Budowlanych Okręgu Wojskowego Pomorze, w październiku 1946 r. przeniesiony do Bydgoszczy
Garnizonowa Pralnia i Łaźnia kat. II (sformowana w 1952 r.), ul. Bohaterów Warszawy 2
Garnizonowe Kasyno przy kompanii dowodzenia 8 DZ (sformowane w 1952 r.)
Garnizonowe Kasyno przy Dowództwie 16 DAP-lot (sformowane w 1952 r.)
Wojskowy Rejonowy Ośrodek Weterynaryjny (sformowany z dniem 1 lipca 1953 r.)
Kurs Podoficerów Zawodowych Artylerii Przeciwlotniczej (sformowany w 1958 r.)
25 Okręgowy Skład Żywnościowy (OW Pomorze); pod koniec 1945 r. stacjonował w m. Koszalin
Okręgowy Skład Mundurowo-Taborowy Nr 2 Okręgu Wojskowego Pomorze; utworzony we wrześniu 1945 r., w październiku 1946 r. przeniesiony do Torunia
56 Okręgowy Warsztat Taborowo-Gospodarczy Okręgu Wojskowego Pomorze (stacjonował w Koszalinie do października 1946 r.)
Okręgowy Punkt Spędu Bydła Rzeźnego, rozformowany w końcu 1946 r.
13 kompania strzelecka (wartownicza) OW Pomorze (stacjonowała w Koszalinie od listopada 1945 r. – do 1946 r.)
okręgowy batalion samochodowy nr 13 Okręgu Wojskowego Pomorze, utworzony w kwietniu 1946 r. na bazie samodzielnej kompanii samochodowej, w październiku 1946 r. przeniesiony do Bydgoszczy
23 kompania samochodowa OW Pomorze (stacjonowała w Koszalinie od listopada 1945 r. – do 1946 r.)
2 Okręgowa Składnica Materiałów Pędnych i Smarów Okręgu Wojskowego Pomorze, w październiku 1946 r. przeniesiona do Słupska
6 kompania robocza OW Pomorze (stacjonowała w Koszalinie od listopada 1945 r.)
64. Kompania Obrony Przeciwchemicznej (09.1955 r. - ?) / 64. Kompania Chemiczna (? - 11.1993 r.); w 1994 r. włączona do 8 baonu dowodzenia
29. Kompania Radiotechniczna 8. DZ (04.1970 r. – 02.1973 r. ) / 29. Kompania Dowodzenia Szefa OPL 8. DZ (02.1973 r. – 11.1993 r.); w 1994 r. włączona do 8 baonu dowodzenia
Pluton Dowodzenia Dowódcy Artylerii 8. DZ (09.1955 r. – 04.1957 r. ) / 11. Bateria Dowodzenia 8.DZ ( 04.1957 r. - 10.1958 r.); w 1958 r. przebazowana do Kołobrzegu i włączona do 34 pah
9 samodzielna kompania łączności WKO (rozformowana do dnia 28 lutego 1977 r.)
3 Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów, stacjonujący w Koszalinie w 1950 r. przemianowano na kompanię remontu pojazdów kołowych.
Kompania remontu pojazdów kołowych w Koszalinie - od 1967 r. w strukturze 8 baonu remontowego, stacjonującego w Kołobrzegu; w 1980 r. przebazowana do Kołobrzegu (weszła w skład 8 baonu remontowego).

Wojskowy Sąd Rejonowy w Koszalinie
Utworzony 5 lutego 1946 r.
Z dniem 20 maja 1946 r. – w miejsce Wojskowego Sądu Rejonowego w Koszalinie utworzono wydział zamiejscowy Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie z siedzibą w Koszalinie (zlikwidowany 5 marca 1947 r.).
Decyzją DSS MON z 7 sierpnia 1950 r. utworzono Wojskowy Sąd Rejonowy w Koszalinie, zlikwidowany z dniem 6 maja 1954 r.
Wojskowy Sąd Garnizonowy w Koszalinie – zlikwidowany z dniem 30 czerwca 1996 r.

Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Koszalinie – utworzona z dniem 7 sierpnia 1950 r., zlikwidowana w maju 1954 r.
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 202a

Jednostki wojskowe w Koszalinie:

1083 - Dywizyjny Punkt Zaopatrzenia (09.1955 r. - 12.1956 r. ) / 8. Dywizyjny Punkt Zaopatrzenia 8. DZ (12.1956 r. - 07.1970 r.); w 1970 r. wszedł w skład 8 baonu zaopatrzenia. Numer JW - od 1956 r.
1099 – Koszalin, ul. Zwycięstwa 202a
1223 – Koszalin, ul. Koszarowa (przemianowana na ul. 4 Marca 1); 88 pułk artylerii przeciwlotniczej (1948-1951), 88 dyon artylerii przeciwlotniczej (1952-1967), 83 pułk artylerii przeciwlotniczej (1967-1994), 8 Koszaliński pułk przeciwlotniczy (od 1994 r.)
1344 – Koszalin, Wojewódzki Urząd ds. Bezpieczeństwa Publicznego (1950-1956)
1471 – Koszalin, ul. 4 Marca; 16 baon pontonowo-mostowy Wojsk Obrony Wewnętrznej; w 1970 r. przebazowany do Szczecina, rozformowany w 1979 r.
1622 – Koszalin; 35 Garnizonowy Punkt Zaopatrywania w Sprzęt Czołgowo-Samochodowy (od 1 lipca 1970 r.), przeformowany na 35 Garnizonowy Punkt Zaopatrywania Technicznego
1836 – Koszalin, ul. Armii Czerwonej; 12 Brygada Ochrony Pogranicza (1948-1950)
1853 – Koszalin, ul. Armii Czerwonej; 15 Brygada WOP (1950-1957)
1885 – Koszalin, ul. 4 Marca; 8 baon dowodzenia 8 Bałtyckiej DOW; utworzony w 1994 r. z połączenia 13 baonu łączności 8 DZ, 64 kompanii przeciwchemicznej 8 DZ oraz 29 kompanii dowodzenia szefa OPL 8 DZ
1908 – Koszalin; 152 baon WOP (1950-1957)
2013 – Koszalin; Oficerska Szkoła Samochodowa (1946-1947)
2117 - Koszalin ul. Koszarowa (4 Marca) - blok nr 35; Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów Nr 3 8. Zmot DP./ 8. DZ (1949 r. – 1951 r. ) / 3. Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów 8. DZ (1951 r. – 1967 r. ) / 8. Batalion Remontowy (1967 r. - 12.1980 r.); w grudniu 1980 r. baon przedyslokowano do Kołobrzegu.
2138 – Koszalin; dowództwo 16 Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej (1951-1963); sformowane na bazie 88 pułku artylerii przeciwlotniczej
2211 – Koszalin; 65 pułk artylerii przeciwlotniczej „mk” 16 DAPlot; sformowany w 1952 r. w Koszalinie
2291 - Koszalin; 16 Zgrupowanie Manewrowe KBW
2293 – Koszalin; Wydział Informacji 15 Brygady WOP (1950-1957)
2418 – Koszalin; Samodzielny baon Ochrony Pogranicza nr 22 (1948-1950)
2444 - Koszalin; 16 Samodzielny baon KBW
2490 Koszalin, ul. Lechicka, ul. 4-Marca 7; 31. Batalion Samochodowo - Transportowy 8. DZ (1955 r. – 1962 r. ) / 31. Batalion Transportowy 8. DZ (1962 r. – 1970 r. ) / 8. Batalion Zaopatrzenia 8. DZ/8. DOW (07.1970 r. - 31.12.2001 r.)
8. Batalion Zaopatrzenia 8. DZ – początkowo stacjonował przy ul. Lechickiej, w latach 90 – tych został przeniesiony na ul. 4-Marca.
2509 – Koszalin, ul. 4 Marca; Podoficerska Szkoła Artylerii Przeciwlotniczej 16 DAP-lot. (od 1952 r.), przemianowana na Szkołę Podoficerów i Młodszych Specjalistów Artylerii Przeciwlotniczej nr 7; w 1989 r. – została przebazowana z Koszalina do Skwierzyny
2536 – Koszalin; baon łączności OW Pomorze - wraz z Węzłem Łączności OW-II (stacjonował w Koszalinie od listopada 1945 r. do 15 listopada 1946 r.)
2647 – Koszalin; Dowództwo OW Pomorze (od 13 grudnia 1945 - do 5 listopada 1946); przebazowane do Bydgoszczy
2661 – Koszalin, ul. Lampego 10; jednostka Zarządu Wydzielonej Łączności Radiowej MSW (1954-1956)
2703 – Koszalin, ul. Zwycięstwa 204a; Koszaliński pułk Obrony Terytorialnej (Kat. C) im. por. Henryka Droździarza – sformowany w maju 1963 r.; rozformowany w 1989 r.
2820 - Koszalin; 2 kompania obserwacyjno-meldunkowa - ze składu 49 baonu obserwacyjno-meldunkowego (sformowana w 1950 r., istniała do 1952 r.)
2824 – Koszalin, ul. Zwycięstwa 136; dowództwo 8 Dywizji Piechoty; od 1948 r. – 8 Zmotoryzowanej Dywizji Piechoty; od 1951 r. – 8 Drezdeńskiej Dywizji Zmechanizowanej; w 1957 r. nr JW zmieniono na 2919
2919 - Koszalin, ul. Zwycięstwa 136 (od 1982 r. ul. 4 Marca); dowództwo 8 Drezdeńskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bartosza Głowackiego (1950-1993), 8 Bałtyckiej Dywizji Obrony Wybrzeża (od 1993 r.), rozformowane; do 1957 r. - numer JW – 2824
3213 – Braniewo (1967-1982), w 1982 r. przebazowany do Koszalina (1982-1996) – 12 baon rozpoznania radioelektronicznego; rozformowany w 1996 r.
3403 - Koszalin; dyon artylerii przeciwlotniczej KBW
3653 – Koszalin, ul. 4 Marca; 28 baon łączności 8 DZ (do 1967 r.), 13 baon łączności 8 DZ (w 1994 r. przeformowany w 8 baon dowodzenia). Poprzedni numer JW – do 1958 r. – 3897
3738 – Koszalin; 87 Okręgowy Skład Taborowo-Mundurowy, przemianowany na Okręgowy Skład Mundurowo-Taborowy Nr 2 (stacjonował w Koszalinie od lutego 1946 r. – do stycznia 1947 r.)
3801 – Koszalin, ul. 4 Marca; Wydział WSW 8 DZ, włączony do Oddziału WSW Koszalin (1957-1990)
3822 – Koszalin, ul. Zwycięstwa 202; Garnizonowy Ośrodek Mobilizacyjny
3897 – Koszalin, ul. Zwycięstwa 204; 28. Batalion Łączności 8. Zmot DP/8. DZ (03.1949 r. - 10.1958 r.); (w 1949 r. – przebazowany z Łodzi do Koszalina). Numer JW następnie w 1958 r. zmieniono na 3653
4004 - Koszalin; Ruchomy Warsztat Naprawy Czołgów Nr 1 (03.1949 r. - 06.1950 r.)
4058 – Koszalin; nn JW., istniała w latach 50-tych
4223 – Koszalin - Wydział Informacji nr 81 WOP 12 Brygady Ochrony Pogranicza (1948-1950)
4400 - Koszalin, ul. Zwycięstwa 254, następnie przebazowany do m. Unieście – 12 dyon artylerii przeciwlotniczej 8 DZ (1950-1955), przeformowany na 125 pułk artylerii przeciwlotniczej 8 DZ, rozformowany w 1957 r.
4729 – Koszalin, ul. Zwycięstwa 202; Oddział WSW Koszalin (1957-1990)
4975 – Koszalin; 5. Batalion Rozpoznawczy 8. Zmot. DP/8. DZ (03.1949 r. – 1951 r.); przebazowany do Gryfic
4997 – Koszalin, ul. Armii Czerwonej 91; Wydział Informacji 16 Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej
5588 – Koszalin, ul. Lechicka 47; 15 Rejonowy Magazyn Żywnościowy (do 1953 r.), 15 Wojskowy Skład Żywnościowy (od 1953 r.), 15 Wojskowa Składnica Żywnościowa (od 1956 r.); rozformowana w 1957 r.
5634 – Koszalin, ul. Koszarowa (4 Marca); Oficerska Szkoła Artylerii Przeciwlotniczej (od 1948 r.)

Dowództwo 1 Warszawskiej Dywizji Kawalerii (od 7 lipca 1945 r. – do listopada 1945 r. mp. Koszalin); (numer poczty polowej - 31983)
3 pułk kawalerii (od 7 lipca 1945 r. - do listopada 1945 r. mp. Koszalin); (numer poczty polowej - 83439)
57 pułk artylerii konnej (od 7 lipca 1945 r. - do listopada 1945 r. mp. Koszalin); (numer poczty polowej - 84306)
4 samodzielny dywizjon artylerii przeciwlotniczej (od ? - Koszalin); (numer poczty polowej - 31911)
10 samodzielny szwadron łączności (od 7 lipca 1945 r. - do listopada 1945 r. mp. Koszalin)
12 samodzielny szwadron saperów (od 7 lipca 1945 r. - do listopada 1945 r. mp. Koszalin)

Ostatnio zmieniony 11 sie 2011, 22:22 przez Bogusław, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam, Bogusław

Ten temat ma 84 odpowiedzi. Ponieważ jest to wątek archiwalny, dostęp do niego niedługo będzie płatny.

Zarejestruj się Zaloguj się