Garnizon Jarosław

#1
Witam Kolegów !Na początek - bardzo roboczy materiał (pierwsze podejście).Jednostki Wojskowe stacjonujące w Garnizonie Jarosław 1945r. - 1996r.:* PP 65467 Jarosław - 2. Zapasowy Pułk Saperów (08.1944r. - 30.10.1945r.)

* PP 83809 Jarosław - 35. Zmotoryzowany Batalion Pontonowo - Mostowy (1944r.)

* 5. Brygada Saperów 3. Armii WP - Jarosław (faktycznie formowanie rozpoczęto w m. Narol)

* PP 57143 Jarosław - 15. Ewakuacyjny Szpital Weterynaryjny

* PP 28217 Jarosław - Zarząd Wojskowego Komendanta Stacji Zaopatrzenia Nr 5

* PP 52217 Jarosław - 13. Samodzielny Pułk Lotnictwa Transportowego (10.1944r.)* PP 52154 , JW 1753 Jarosław - 26. Pułk Piechoty 9. DP (11.06.1945r.- 09.1947r.)

( numer JW 1753 - od marca 1946r. )

* JW 2299 Jarosław - 25. Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej 9. DP/DZ (1951r.- 1962r. oraz ponownie 1964r.? - 1989r.)

* JW 2320 Jarosław , ul. Głęboka 320 - 8. Batalion Budowlany ( 02.1950r. - 1952r.)

* JW 2373 Jarosław - 74. Pułk Piechoty 30. DP / 9. DP (1951r. - 11.1952r.)

W okresie 1951 - 1952r. wchodził w skład 30. DP. W październiku 1952r. - podporządkowany Dowódcy 9. DP. Rozformowany w listopadzie 1952r.

* JW 2376 Jarosław, ul. Czarnieckiego 14 - 40. Pułk Artylerii 9. DP/DZ (1958r. - 1989r. ) / 40. Ośrodek

Materiałowo - Techniczny 9. BM-T (1989r. - 1994r.)

Numer JW od 1958r.

* JW 2460 Jarosław (1951r. - 1957r. ) - 92. Pułk Piechoty 30. DP / 9. DP (1951r. - 1952r. ) / 26. Pułk Piechoty 9. DP (1952r. - 1957r.)

W okresie 1951 - 1952r. wchodził w skład 30. DP. W październiku 1952r. podporządkowany Dowódcy

9. DP. Pod koniec 1952r. przemianowany na 26. Pułk Piechoty 9. DP. Rozformowany w 1957r.

* JW 2516 Jarosław, ul. Poniatowskiego 44 (1958r. - 31. 12. 1999r. ) - 7. Wojskowa Składnica Żywnościowa (1958r. - 1960r. ) / 7. Okręgowa Składnica Żywnościowa (1960r. - 07.1974r.)

/ 7. Okręgowa Składnica Intendencka (07. 1974r. - 08. 1976r. ) / 5. Rejonowa Składnica Kwatermistrzowska (08.1976r. - 31.12.1999r.)

* JW 2638 Jarosław (1951r. - 1952r. ) - 34. Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej 30. DP / 9. DP

(1951r. - 1952r.)

W okresie 1951 - 1952r. wchodził w skład 30. DP. W październiku 1952r. podporządkowany Dowódcy

9. DP W 1952r. Rozformowany w 1952r.

* JW 2714 Jarosław (1957r. - 1967r. ) - 168. Dywizyjny Warsztat Uzbrojenia 9. DZ (1957r. - 1967r.)

* JW 2947 Jarosław , ul. Czarnieckiego 14 , ul. 3-Maja ( od sierpnia 1945r. - 1958r. ) - 40.Pułk Artylerii Lekkiej 9.DP ( 1945r. - 1956r. ) / 40.Pułk Artylerii 9.DP ( 1956r. - 1958r. )

W 1958r. zmieniono numer na JW 2376 .

* PP 83746 , JW 2985 Jarosław ( 1945r. - 10.1946r. ) - 12 Dywizjon Artylerii Samobieżnej 9.DP / 12.Samodzielny Dywizjon Artylerii Zmotoryzowanej 9.DP / 12.Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej 9.DP

Numer JW od 03.1946r. do (?)

* JW 3010 Jarosław - (?) być może 16.Pułk Przeciwlotniczy (?)

* JW 3177 Jarosław (1962r. - 1967r. ) - 9. Ruchome Warsztaty Naprawy Czołgów 9. DZ

(1962r. - 1967r.) / 9.Batalion Remontowy 9.DP ( 1967r. - ? )

Przed 1970r. przedyslokowany do m. Łańcut .

* JW 3371 "L" Jarosław , ul. Czrnieckiego 20 , JW 3371 "W" Jarosław , ul. 3-Maja 80 - 14.Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej 14.BPanc (1993r. - 2001r.)

* JW 3957 Jarosław , ul. 3-Maja 80 - 14.Dywizjon Artylerii Samobieżnej 14.BPanc/21.BSP ( 1993r. - dalej )

* JW 4121 Jarosław, ul. 3-Maja 80 - 38. Batalion Inżynieryjno - Budowlany ( 02.1961r. - 12.1972r.)

/ 38. Pułk Inżynieryjno - Budowlany (12. 1972r. - 1989r. ) / 38. Wojskowy Zakład Budowlany (1989r. - 1990r.)

* JW 4703 Jarosław, ul. Poniatowskiego 44 (1948r. - 1958r. ) - 7. Rejonowy Magazyn Żywności, Zboża i Furażu (1948r. - 1949r. ) / 7. Rejonowy Magazyn Żywności (1949r. - 01. 1953r. ) / 7. Wojskowy Skład

Żywnościowy (01. 1953r. - 1956r. ) / 7. Wojskowa Składnica Żywnościowa (1956r. - 06.1958r.)

W 1958r. - zmiana numeru na JW 2516.

* JW bn Jarosław (1962r. - 1964r. ) - 12. Bateria Dowodzenia 9. DZ (1962r. - 1964r.)* JW ? Jarosław (? - ?) - 12. Bateria Dowodzenia Szefa Artylerii 9. DZ - na czas “W” (? - ?)

* JW ? Jarosław (? - ?) - 23. Batalion Rozpoznawczy 9. DZ - na czas “W” (? - ?)

* JW ? Jarosław (? - ?) - 18. Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej 9. DZ - na czas “W” (? - ?)

* JW ? Jarosław (? - ?) - 38. Dywizjon Artylerii Rakietowej 9. DZ - na czas “W” (? - ?)

* JW ? Jarosław (? - ?) - 38. Kompania Dowodzenia Szefa OPL 9. DZ - na czas “W” (? - ?)

* JW ? Jarosław (? - ?) - 16. Pułk Artylerii Przeciwlotniczej 9. DZ - na czas “W” (? - ?)

* JW ? Jarosław , ul. 3-Maja 80 - 14.Dywizjon Artylerii Rakietowej 14.BPanc/21.BSP ( 1993r. - dalej )

* JW ? Jarosław - 14.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej 14.BPanc ( 1993r. - 2000r.)

* JW ? Jarosław - 14.Kompania Saperów 14.BPanc ( 1993r. - 2000r. )

* JW ? Jarosław - 14.Bateria Artylerii Przeciwpancernej 21.BSP ( 2001r. - dalej )Instytucje Wojskowe stacjonujące w Garnizonie Jarosław 1945r. - 1996r.:* Rejonowa Komenda Uzupełnień ( 08.1944r. - 1950r. ) / Wojskowa Komenda Rejonowa

( 1950r. - 1966r. ) / Powiatowy Sztab Wojskowy ( 1966r. - 1975r. ) / Wojskowa Komenda Uzupełnień

( od 1975r. ) od 1975 r. - Jarosław , ul. Głęboka 2/4

* Wojskowa Administracja Koszar, ul. Poniatowskiego 49

* Placówka Żandarmerii Wojskowej , ul. Czarnieckiego 20

* Klub Garnizonowy, ul. Grunwaldzka 9

* Garnizonowy Węzeł Łączności, ul. Bema / ul. Czarnieckiego 20

* 38. Wojskowe Zakłady Remontowo - Budowlane / Wojskowy Zakład Remontowo - Budowlany,

ul. 3 - Maja 80

* Rejonowy Punkt Konserwacyjny Służby Żywnościowej (1972r. - ?)

* Parafia Wojskowo - Cywilna P. W. Chrystusa Króla, ul. 3-Maja 49

* Ośrodek Duszpasterski , ul. 3 Maja 80

* Pracownia Psychologiczna, ul. Głęboka 4

* Kasyno Wojskowe , ul. Grunwaldzka 9

* Internat Garnizonowy, ul. 3-Maja 80

* Garnizonowe Ambulatorium Stomatologiczne Jarosław (10965)

* Garnizonowa Pralnia i Łaźnia kat. II (1952r. - ?)

* ?. Garnizonowe Kasyno przy 92. Pułku Piechoty w m. Jarosław (1952r. - ?)

* ?. Garnizonowe Kasyno przy 74. Pułku Piechoty w m. Jarosław (1952r. - ?)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

136.Rejonowy Magazyn Żywności i Furażu / 7.Rejonowy Magazyn Żywności , Zboża i Furażu / 7.Wojskowy Skład Żywnościowy / 7.Wojskowa Składnica Żywnościowa / 7.Okręgowa Składnica Żywnościowa / 7.Składnica Intendencka / 5.Rejonowa Składnica Kwatermistrzowska

- JW 4703 , JW 2516 ( od 1958r.) Rzeszów , Jarosław , ul. Poniatowskiego 44

# W 1946r. ( lub na przełomie 1945/1946r. ? ) sformowano :

* 136.Rejonowy Magazyn Żywności i Furażu - Rzeszów# Rozkazem Naczelnego Dowódcy WP Nr 0104/Org. z dnia 02.07.1946r. sformowano :

* 7.Rejonowy Magazyn Żywności , Zboża i Furażu - JW 4703 Rzeszów

( formuje się na bazie 136.Rejonowego Magazynu Żywności i Furażu )# Rozkazem Dowódcy OW-V Nr 016/48 z dnia (?) 1948r. przedyslokowano :

* 7.Rejonowy Magazyn Żywności , Zboża i Furażu - JW 4703 z m. Rzeszów do m. Jarosław

( od dnia 24.08.1948r. stacjonuje w Jarosławiu przy ul. Poniatowskiego 44 )# W 1949r.(?) przeformowano :

* 7.Rejonowy Magazyn Żywności , Zboża i Furażu , na :

- 7.Rejonowy Magazyn Żywności - JW 4703 Jarosław# Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 0165/Org. z dnia 22.06.1951r. przeformowano na

nowy etat :

* 7.Rejonowy Magazyn Żywności - JW 4703 Jarosław# Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 0450/Org. z dnia 27.12.1952r.

Dowódca OW-V w terminie do dnia 01.02.1953r. przeniósł na nowy etat m. in.:

* 7.Rejonowy Magazyn Żywnościowy - JW 4703 Jarosław z jednoczesną zmianą nazwy , na :

- 7.Wojskowy Skład Żywnościowy - JW 4703 Jarosław# Rozkazem MON Nr 00066/Org. z dnia 03.11.1953r. :

W terminie do dnia 01.12.1953r.

* 7.Wojskowy Skład Żywnościowy - JW 4703 Jarosław

- przekazano z OW-V do OW-I# Wykaz powierzchni magazynowej według stanu na dzień 01.06.1956r.

* 7.Wojskowy Skład Żywnościowy - Jarosław

( 7 budynków - powierzchnia magazynowa 12561 m 2 )# Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 0121/Org. z dnia 03.07.1956r. :

W terminie do dnia 01.09.1956r. przeniesiono na nowy etat :

* 7.Wojskowy Skład Żywnościowy (WOW ) z jednoczesnym przemianowaniem , na :

- 7.Wojskową Składnicę Żywnościową - JW 4703 Jarosław# Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 071/Org. z dnia 30.06.1958r. :

Dokonano zmiany numeru JW :

* 7.Wojskowa Składnica Żywnościowa - JW 4703 Jarosław - zmiana numeru na JW 2516# Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 0102/Org. z dnia 10.12.1960r.

W terminie do dnia 01.03.1961r. przeformowano na nowy etat :

* 7.Wojskową Składnicę Żywnościową (WOW) - JW 2516 Jarosław

z jednoczesną zmianą nazwy , na :

- 7.Okręgową Składnicę Żywnościową - JW 2516 Jarosław# Rozkazem Kwatermistrza Zastępcy Dowódcy WOW Nr Pf-102 z dnia 06.12.1972r. przenieiono :

* Rejonowy Punkt Konserwacyjny Służby Żywnościowej

- z JW 1090 Rzeszów ( 17.Batalion Zaopatrzenia 9.DZ ) do JW 2516 Jarosław# Zarządzeniem Szefa Sztabu WOW Nr 010/Org. z dnia 15.03.1974r.

W terminie do dnia 01.07.1974r. sformowano :

* 7.Składnicę Intendencką - JW 2516 Jarosław , ul. Poniatowskiego

( formuje się na bazie 7.Okręgowej Składnicy Żywnościowej )

( m.in. sformowano skład mundurowy )# Zarządzeniem Szefa Sztabu WOW Nr 012/Org. z dnia 25.05.1976r.

W terminie do dnia 01.08.1976r. sformowano :

* 5.Rejonową Składnicę Kwatermistrzowską - JW 2516 Jarosław , ul. Poniatowskiego

( formuje się na bazie 7.Składnicy Intendenckiej )# W 1979r.

* Rejonowy Punkt Konserwacyjny Służby Żywnościowej

- został włączony w skład Okręgowego Intendenckiego Zakładu Produkcyjno - Usługowego w Jawidzu# Z dniem 01 stycznia 1993r. podporządkowano :

* 5.Rejonową Składnicę Kwatermistrzowską - JW 2516 Jarosław

- Szefowi Logistyki Zastępcy Dowódcy KOW# Z dniem 01 stycznia 1999r. podporządkowano :

* 5.Rejonową Składnicę Kwatermistrzowską - JW 2516 Jarosław

- Komendantowi Rejonu Logistycznego Kraków# Rozkazem Dowódcy Wojsk Lądowych Nr PF 30/Org. z dnia 20.07.1999r. ( lub z dnia 22.07.1999r. )

W terminie do dnia 31 grudnia 1999r. rozformowano :

* 5.Rejonową Składnicę Kwatermistrzowską - JW 2516 JarosławNa jej bazie sformowano :

- Skład Materiałowy - JW 1899 Jarosław

( formuje się na bazie 5.Rejonowej Składnicy Kwatermistrzowskiej - JW 2516 Jarosław, ul. Poniatowskiego)

( wchodzący w skład 12.Rejonowej Bazy Materiałowej w Jawidzu )# W terminie do dnia 31.12.2001r. rozformowano :

- Skład Materiałowy - JW 1899 Jarosław

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.Zapasowy Pułk Saperów - Poczta Polowa nr 65467 Jarosław# Rozkaz Dowódcy 1.Armii WP Nr 05/OU z dnia 07.05.1944r.

Sformować w składzie 1.Armii WP :

* 2.Zapasowy Pułk Saperów w m. Lebiedin w rejonie m Sumy

( w składzie 1 i 2.Batalion Saperów - etat - 750 żołnierzy )

( poczta polowa numer 65467 )# Na początku lipca 1944r. przedyslokowano :

* 2.Zapasowy Pułk Saperów

- z m. Lebiedin do m. Lewkowo w rejonie Żytomierza

( gdzie stacjonował do 21.08.1944r. )# W sierpniu 1944r. przedyslokowano :

* 2.Zapasowy Pułk Saperów

- z m. Lewkowo do m. Jarosław# Rozkaz Nr 60/Org. Naczelnego Dowódcy WP z dnia 15 listopada 1944r.

W celu usprawnienia kierownictwa specjalnych jednostek zapasowych oraz wyszkolenia rezerwy dla

poszczególnych rodzajów broni rozkazuję podporządkować :

* 2.Polski Zapasowy Pułk Saperów

- Szefowi Wojsk Inżynieryjnych Wojska Polskiego# W dniu 21.05.1945r.

* 2.Zapasowy Pułk Saperów - otrzymał sztandar wojskowy

- ufundowany przez społeczeństwo m. Jarosław# Rozkaz Naczelnego Dowódcy WP Nr 0220/Org. z dnia 25.08.1945r.

Rozformować :

* 2.Zapasowy Pułk Saperów w m. Jarosław

( rozformowywanie zakończono w dniu 30.10.1945r. )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.Batalion Budowlany - JW 2320 Jarosław, ul. Głęboka 320# Rozkaz MON Nr 02/Org. z dn. 18.01.1950r.

Dowódca OW-V w terminie do dnia 28.02.1950r. sformuje :

* 8.Batalion Budowlany - JW 2320 Jarosław ( OW-V )

( etat 19/20 - 1122 wojskowych i 2 pracowników kontraktowych )# Rozkaz MON Nr 02/Org. z dnia 10.01.1951r.

Celem usprawnienia Służby Budownictwa Wojskowego i zwiększenia jej operatywności - Główny Kwatermistrz WP w terminie do dnia 15.02.1951r. sformuje :

# Zarząd Budownictwa Wojskowego Nr 5 ( OW - V )któremu podporządkuje :

* 8.Batalion Budowlany - JW 2320# Na początku 1952r. (?) ( inne źródła - w 1951r. ?) przedyslokowano :

* 8.Batalion Budowlany - JW 2320

- z m. Jarosław do m. Kobierzyn k. Krakowa

K. P.Ten temat ma 29 odpowiedzi. Ponieważ jest to wątek archiwalny, dostęp do niego niedługo będzie płatny.

Zarejestruj się Zaloguj się