11 Pułk Rozpoznania Radioelektronicznego

#1
W uzupełnieniu danych zawartych na oficjalnej stronie internetowej

11 Batalionu Walki Radioelektronicznej w Legnicy

http://www.daminet.pl/~jw3182/index.htmlw styczniu 1997 r. batalion zakłóceń radiowych przeniesiony został do budynku nr 4,

w kompleksie nr 3081 dotychczas zajmowanym przez 1 batalion obrony przeciwchemicznej;

10.02.1998 r. zgodnie z harmonogramem realizacji zasadniczych przedsięwzięć przedyslokowania pułku

(z dnia 3 grudnia 1997 r.) do Legnicy udała się grupa przygotowawcza z zadaniem adaptacji obiektów dla potrzeb pułku;

18.06.1998 r. uroczysta zbiórka pułku z okazji pożegnania jednostki z Garnizonem Zgorzelec;

21.06.1998 r. przedyslokowanie do Legnicy dowództwa i sztabu batalionu zakłóceń radiowych oraz kompanii dowodzenia i kompanii zakłóceń radiowych;

21.06.1998 r. rozwiązanie grupy przygotowawczej;

22.06.1998 r. przemieszczenie 4, 5, 10 i 11 krel do bloku nr 5, w kompleksie koszarowym JW. 1145 w Zgorzelcu;

05.07.1998 r. przedyslokowanie do Legnicy 4, 10 i 11 krel;

18.07.1998 r. przedyslokowanie do Legnicy: sztab, pldow. pułku, dowództwo brrel, pldow. brrel., krr, logistyka brrel.;

29.07.1998 r. dowódca pułku wyznaczył kpt. Andrzeja BEDER na dowódcę grupy likwidacyjnej ("pozostałości") z zadaniem przekazania obiektów pułku;

29.07.1998 r. mjr Jan KOZŁOWSKI, w zastępstwie dowódcy pułku podpisał ostatni (nr 144/98) rozkaz dzienny w Zgorzelcu;

30.07.1998 r. mjr mgr inż.. Jan RACZYŃSKI, w zastępstwie dowódcy pułku podpisał pierwszy (nr 145/1998) rozkaz dzienny w Legnicy;

01.08.1998 r. do Legnicy przekonwojowano sztandar pułku i stację szyfrową "Fiałka";

04-06.08.1998 r. brrel przeprowadził pierwsze szkolenie taktyczno - specjalne na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Goślina;

w Garnizonie Legnica 11 prrel został Oddziałem Gospodarczym dla:

- JW. 2876 Wilkocin,

- Grupy Likwidacyjnej CSŁ (do 31.12.1998 r.),

- WKU Legnica,

- WSzW Legnica,

- WAK Nr 14 w Legnicy,

- GWŁ w Legnicy z 556 Wojskową Stacją Pocztową,

- Klubu Garnizonowego w Legnicy,

- Pracowni Psychologicznej ŚOW w Legnicy,

- Kasyna Wojskowego Nr 490 w Legnicy,

- Pralni Garnizonowej w Legnicy,

- Przedszkola Wojskowego Nr 175 w Legnicy,15.09.1998 r. brrel wystawił posterunek N/R KF na przykoszarowym placu ćwiczeń w m. Goślina w celu prowadzenia pracy operacyjnej w składzie 2 operatorów;

18.09.1998 r. dowódca ŚOW wyznaczył na dowódcę Garnizonu Legnica dowódcę 11 prrel;Struktura organizacyjna w latach 1997 - 199811 Pułk Rozpoznania Radioelektronicznego

(Jednostka Wojskowa 3182)

Zgorzelec - LegnicaDowództwo pułku

dowódca Pułku ppłk Edward WIĘCKOWSKI

szef Sztabu - zastępca dowódcy pułku mjr mgr inż. Jan RACZYŃSKI

dowódca Centrum Operacyjnego - zastępca dowódcy pułku ppłk Krzysztof WÓJCIK (następnie mjr Stanisław WASILEWSKI)

szef Szkolenia mjr Jerzy KRUK

szef Logistyki mjr Mirosław WĘGŁOWSKI

główny księgowy ppor. Piotr SUCHANSztab

szef sztabu - zastępca dowódcy pułku

starszy oficer operacyjny

starszy oficer organizacyjno - kadrowy (mjr)

starszy oficer mobilizacyjny (mjr)

szef Łączności

Kancelaria Tajna

kierownik Kancelarii TajnejPion Szkolenia

szef Szkolenia

+ Sekcja Szkolenia

kierownik Sekcji Szkolenia

magazynier (pofic. zaw.)

+ Szefowie Rodzajów Wojsk i Służb

szef Saperów (mjr)

szef Obrony PrzeciwchemicznejLogistyka

szef Logistyki

+ Sekcja Planowania

kierownik Sekcji Planowania - zastępca szefa Logistyki (mjr)

oficer Sekcji Planowania (kpt.)

+ Sekcja Techniczna

kierownik Sekcji Technicznej - szef Eksploatacji

starszy oficer służby uzbrojenia i elektroniki

starszy oficer służby samochodowej (mjr)

chorąży eksploatacji (chor.)

+ Sekcja Materiałowa

kierownik Sekcji Materiałowej - szef Zaopatrzenia (mjr)

starszy oficer (mjr)

starszy oficer służby mundurowej

starszy oficer służby żywnościowej

+ starszy lekarz (mjr)

Ambulatorium z Izbą Chorych

kierownik Ambulatorium z Izbą Chorych

lekarz Ambulatorium z Izbą Chorych (kpt.)

technik Ambulatorium z Izbą Chorych (chor.)

szef Izby Chorych (chor.)Centrum Operacyjne

dowódca Centrum Operacyjnego - zastępca dowódcy pułku

+ Stanowisko Dowodzenia

dowódca Stanowiska Dowodzenia

starszy dyżurny operacyjny (mjr)

dyżurny operacyjny (kpt.)

starszy radiooperator

+ Grupa Analizy Danych

dowódca GAD (mjr)

dowódca GAD (mjr)

starszy oficer GAD

oficer GAD (kpt.)

chorąży GAD (chor.)

chorąży GAD (chor.)

+ Centrum Radiowe

dowódca centrum - technik (chor.)

starszy radiooperator (pofic.)

+ Centrum Odbiorcze w m. Studniska

+ Posterunek Namierzania Radiowego w m. Studniska (kompleks nr 5358)

+ Posterunek Namierzania Radiowego w m. Nysa

+ Punkt Dowodzenia Walką Radioelektroniczną

dowódca Punktu Dowodzenia WRE (ppłk)

zastępca dowódcy Punktu Dowodzenia WRE (mjr)

starszy oficer kierunku (mjr)

dowódca obsługi (chor.)Pluton Dowodzenia Pułku

dowódca Plutonu Dowodzenia

dowódca radiostacji (chor.)

Stacja Łączności Specjalnej

dowódca Stacji - dowódca Aparatowni (chor.)

starszy szyfrant (chor.)

Aparatownia Łączności Specjalnej Nr 20 na Star 660Batalion Rozpoznania Radioelektronicznego

dowódca Batalionu Rozpoznania Radioelektronicznego (mjr) kpt. Krzysztof BOCZKOWSKI (do 30.07.1998 r.)

p. o. dowódcy Batalionu Rozpoznania Radioelektronicznego (mjr) ppor. Andrzej KOŁODZIEJ (od 30.07 do 18.09.1998 r.)

dowódca Batalionu Rozpoznania Radioelektronicznego (mjr) ppor. Andrzej KOŁODZIEJ (od 18.09.1998 r.)

szef sztabu - zastępca dowódcy batalionu (kpt.)

+ GAD Grupa Analizy Danych

dowódca GAD (kpt.)

oficer GAD (kpt.)

+ Pluton Dowodzenia

dowódca Plutonu Dowodzenia (por.)

dowódca radiostacji (chor.)

+ Logistyka

szef Logistyki

chorąży eksploatacji (chor.)

++ Pluton Remontowy

dowódca Plutonu Remontowego - dowódca Obsługi (chor.)

Pluton Zaopatrzenia

+ Kompania Rozpoznania Radioelektronicznego

Pluton Namierzania Radiowego

Pluton Radiowy

Posterunek Rozpoznania Systemów Radiolokacyjnych (Sieci Radiolokacyjnej)

dowódca Posterunku - dowódca Stacji (chor.)

+ Kompania Rozpoznania Radiowego

dowódca Kompanii Rozpoznania Radiowego

szef Kompanii Rozpoznania Radiowego (chor.)

Grupa Radiostacji

Pluton Namierzania Radiowego

dowódca radiostacji (chor.)

+ 5 Kompania Radioelektroniczna (dla 5 DZ)

+ 10 Kompania Radioelektroniczna (dla 10 DZ)

+ 11 Kompania Radioelektroniczna (dla 11 DKPanc.)

dowódca 11 Kompanii Radioelektronicznej

technik 11 Kompanii Radioelektronicznej (chor.)

Pluton Namierzania Radiowego

Pluton Zakłóceń Radiowych

Pluton Rozpoznania RadiowegoBatalion Zakłóceń Radiowych

dowódca Batalionu Zakłóceń Radiowych kpt. Lesław HALICKI (następnie kpt. Zbigniew NOWAK)

szef sztabu - zastępca dowódcy batalionu (kpt.)

oficer ds. społeczno - wychowawczych (kpt.)

+ Logistyka

szef Logistyki

chorąży eksploatacji (chor.)

++ Pluton Remontowy

++ Pluton Zaopatrzenia

+ Kompania Dowodzenia

dowódca Kompanii Dowodzenia

technik Kompanii Dowodzenia (pofic. zaw.)

Pluton Aparatowni

dowódca aparatowni (chor.)

+ Kompania Zakłóceń Radiowych

dowódca Kompanii Zakłóceń radiowych (kpt.)

+ Kompania Radioelektroniczna

dowódca Kompanii Radioelektronicznej (kpt.)

GK Grupa K…?

+ 4 Kompania Rozpoznania Radioelektronicznego (dla 4 DZ)Kompania Remontowa

dowódca Kompanii Remontowej (kpt.)

+ Pluton Remontu Sprzętu Radioelektronicznego

dowódca Plutonu Remontu Sprzętu Radioelektronicznego (por.)

dowódca obsługi (chor.)

dowódca obsługi (chor.)

technik (chor.)

+ Pluton Remontu Pojazdów Kołowych

dowódca Plutonu Remontu Pojazdów Kołowych

dowódca obsługi (pofic. zaw.)

Stacja Diagnostyczna

kierownik Stacji Diagnostycznej (chor.)Kompania Zaopatrzenia

dowódca Kompanii Zaopatrzenia

+ Pluton Gospodarczy

dowódca Plutonu Gospodarczego (chor.)

dowódca drużyny - starszy magazynier (pofic. zaw.)

magazynier uzbrojenia

+ Pluton Zaopatrzenia

dowódca Plutonu Zaopatrzenia (chor.)

+ Pluton Zabezpieczenia

dowódca Plutonu Zabezpieczenia

starszy magazynier (pofic. zaw.)Sekcja Oświatowo - Wychowawcza (Społeczno - Wychowawcza)

kierownik Sekcji Oświatowo - Wychowawczej (Społeczno - Wychowawczej)

oficer oświatowo - wychowawczy (kpt.)

oficer ds. społeczno - wychowawczych (kpt.)

kierownik Klubu (kpt.)

starszy kinooperator - starszy kierowca (pofic. zaw.)Sekcja Finansów (Pion Głównego Księgowego (powołany rozkazem dziennym nr 20/98 dowódcy 11 prrel z dnia 30 stycznia 1998 r. w wykonaniu decyzji Nr 179/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 1997 r.)

główny księgowy - szef służby finansowej (następnie główny księgowy - ppłk)

samodzielna księgowa zastępca głównego księgowego

samodzielna księgowa

samodzielna księgowa

kasjerTerenowy Aparat Mobilizacyjny

starszy oficer TAM (mjr/ppłk)

starszy oficer TAM (mjr)

starszy oficer TAM (mjr)

starszy oficer TAM (mjr)

chorąży TAM (chor.)

starszy magazynier TAM (pofic. zaw.)Pozdrawiam

Grzegorz

Ten temat ma 14 odpowiedzi. Ponieważ jest to wątek archiwalny, dostęp do niego niedługo będzie płatny.

Zarejestruj się Zaloguj się