11 Pułk Rozpoznania Radioelektronicznego

#1
W uzupełnieniu danych zawartych na oficjalnej stronie internetowej
11 Batalionu Walki Radioelektronicznej w Legnicy
http://www.daminet.pl/~jw3182/index.html

w styczniu 1997 r. batalion zakłóceń radiowych przeniesiony został do budynku nr 4,
w kompleksie nr 3081 dotychczas zajmowanym przez 1 batalion obrony przeciwchemicznej;
10.02.1998 r. zgodnie z harmonogramem realizacji zasadniczych przedsięwzięć przedyslokowania pułku
(z dnia 3 grudnia 1997 r.) do Legnicy udała się grupa przygotowawcza z zadaniem adaptacji obiektów dla potrzeb pułku;
18.06.1998 r. uroczysta zbiórka pułku z okazji pożegnania jednostki z Garnizonem Zgorzelec;
21.06.1998 r. przedyslokowanie do Legnicy dowództwa i sztabu batalionu zakłóceń radiowych oraz kompanii dowodzenia i kompanii zakłóceń radiowych;
21.06.1998 r. rozwiązanie grupy przygotowawczej;
22.06.1998 r. przemieszczenie 4, 5, 10 i 11 krel do bloku nr 5, w kompleksie koszarowym JW. 1145 w Zgorzelcu;
05.07.1998 r. przedyslokowanie do Legnicy 4, 10 i 11 krel;
18.07.1998 r. przedyslokowanie do Legnicy: sztab, pldow. pułku, dowództwo brrel, pldow. brrel., krr, logistyka brrel.;
29.07.1998 r. dowódca pułku wyznaczył kpt. Andrzeja BEDER na dowódcę grupy likwidacyjnej ("pozostałości") z zadaniem przekazania obiektów pułku;
29.07.1998 r. mjr Jan KOZŁOWSKI, w zastępstwie dowódcy pułku podpisał ostatni (nr 144/98) rozkaz dzienny w Zgorzelcu;
30.07.1998 r. mjr mgr inż.. Jan RACZYŃSKI, w zastępstwie dowódcy pułku podpisał pierwszy (nr 145/1998) rozkaz dzienny w Legnicy;
01.08.1998 r. do Legnicy przekonwojowano sztandar pułku i stację szyfrową "Fiałka";
04-06.08.1998 r. brrel przeprowadził pierwsze szkolenie taktyczno - specjalne na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Goślina;
w Garnizonie Legnica 11 prrel został Oddziałem Gospodarczym dla:
- JW. 2876 Wilkocin,
- Grupy Likwidacyjnej CSŁ (do 31.12.1998 r.),
- WKU Legnica,
- WSzW Legnica,
- WAK Nr 14 w Legnicy,
- GWŁ w Legnicy z 556 Wojskową Stacją Pocztową,
- Klubu Garnizonowego w Legnicy,
- Pracowni Psychologicznej ŚOW w Legnicy,
- Kasyna Wojskowego Nr 490 w Legnicy,
- Pralni Garnizonowej w Legnicy,
- Przedszkola Wojskowego Nr 175 w Legnicy,

15.09.1998 r. brrel wystawił posterunek N/R KF na przykoszarowym placu ćwiczeń w m. Goślina w celu prowadzenia pracy operacyjnej w składzie 2 operatorów;
18.09.1998 r. dowódca ŚOW wyznaczył na dowódcę Garnizonu Legnica dowódcę 11 prrel;

Struktura organizacyjna w latach 1997 - 1998

11 Pułk Rozpoznania Radioelektronicznego
(Jednostka Wojskowa 3182)
Zgorzelec - Legnica

Dowództwo pułku
dowódca Pułku ppłk Edward WIĘCKOWSKI
szef Sztabu - zastępca dowódcy pułku mjr mgr inż. Jan RACZYŃSKI
dowódca Centrum Operacyjnego - zastępca dowódcy pułku ppłk Krzysztof WÓJCIK (następnie mjr Stanisław WASILEWSKI)
szef Szkolenia mjr Jerzy KRUK
szef Logistyki mjr Mirosław WĘGŁOWSKI
główny księgowy ppor. Piotr SUCHAN

Sztab
szef sztabu - zastępca dowódcy pułku
starszy oficer operacyjny
starszy oficer organizacyjno - kadrowy (mjr)
starszy oficer mobilizacyjny (mjr)
szef Łączności
Kancelaria Tajna
kierownik Kancelarii Tajnej

Pion Szkolenia
szef Szkolenia
+ Sekcja Szkolenia
kierownik Sekcji Szkolenia
magazynier (pofic. zaw.)
+ Szefowie Rodzajów Wojsk i Służb
szef Saperów (mjr)
szef Obrony Przeciwchemicznej

Logistyka
szef Logistyki
+ Sekcja Planowania
kierownik Sekcji Planowania - zastępca szefa Logistyki (mjr)
oficer Sekcji Planowania (kpt.)
+ Sekcja Techniczna
kierownik Sekcji Technicznej - szef Eksploatacji
starszy oficer służby uzbrojenia i elektroniki
starszy oficer służby samochodowej (mjr)
chorąży eksploatacji (chor.)
+ Sekcja Materiałowa
kierownik Sekcji Materiałowej - szef Zaopatrzenia (mjr)
starszy oficer (mjr)
starszy oficer służby mundurowej
starszy oficer służby żywnościowej
+ starszy lekarz (mjr)
Ambulatorium z Izbą Chorych
kierownik Ambulatorium z Izbą Chorych
lekarz Ambulatorium z Izbą Chorych (kpt.)
technik Ambulatorium z Izbą Chorych (chor.)
szef Izby Chorych (chor.)

Centrum Operacyjne
dowódca Centrum Operacyjnego - zastępca dowódcy pułku
+ Stanowisko Dowodzenia
dowódca Stanowiska Dowodzenia
starszy dyżurny operacyjny (mjr)
dyżurny operacyjny (kpt.)
starszy radiooperator
+ Grupa Analizy Danych
dowódca GAD (mjr)
dowódca GAD (mjr)
starszy oficer GAD
oficer GAD (kpt.)
chorąży GAD (chor.)
chorąży GAD (chor.)
+ Centrum Radiowe
dowódca centrum - technik (chor.)
starszy radiooperator (pofic.)
+ Centrum Odbiorcze w m. Studniska
+ Posterunek Namierzania Radiowego w m. Studniska (kompleks nr 5358)
+ Posterunek Namierzania Radiowego w m. Nysa
+ Punkt Dowodzenia Walką Radioelektroniczną
dowódca Punktu Dowodzenia WRE (ppłk)
zastępca dowódcy Punktu Dowodzenia WRE (mjr)
starszy oficer kierunku (mjr)
dowódca obsługi (chor.)

Pluton Dowodzenia Pułku
dowódca Plutonu Dowodzenia
dowódca radiostacji (chor.)
Stacja Łączności Specjalnej
dowódca Stacji - dowódca Aparatowni (chor.)
starszy szyfrant (chor.)
Aparatownia Łączności Specjalnej Nr 20 na Star 660

Batalion Rozpoznania Radioelektronicznego
dowódca Batalionu Rozpoznania Radioelektronicznego (mjr) kpt. Krzysztof BOCZKOWSKI (do 30.07.1998 r.)
p. o. dowódcy Batalionu Rozpoznania Radioelektronicznego (mjr) ppor. Andrzej KOŁODZIEJ (od 30.07 do 18.09.1998 r.)
dowódca Batalionu Rozpoznania Radioelektronicznego (mjr) ppor. Andrzej KOŁODZIEJ (od 18.09.1998 r.)
szef sztabu - zastępca dowódcy batalionu (kpt.)
+ GAD Grupa Analizy Danych
dowódca GAD (kpt.)
oficer GAD (kpt.)
+ Pluton Dowodzenia
dowódca Plutonu Dowodzenia (por.)
dowódca radiostacji (chor.)
+ Logistyka
szef Logistyki
chorąży eksploatacji (chor.)
++ Pluton Remontowy
dowódca Plutonu Remontowego - dowódca Obsługi (chor.)
Pluton Zaopatrzenia
+ Kompania Rozpoznania Radioelektronicznego
Pluton Namierzania Radiowego
Pluton Radiowy
Posterunek Rozpoznania Systemów Radiolokacyjnych (Sieci Radiolokacyjnej)
dowódca Posterunku - dowódca Stacji (chor.)
+ Kompania Rozpoznania Radiowego
dowódca Kompanii Rozpoznania Radiowego
szef Kompanii Rozpoznania Radiowego (chor.)
Grupa Radiostacji
Pluton Namierzania Radiowego
dowódca radiostacji (chor.)
+ 5 Kompania Radioelektroniczna (dla 5 DZ)
+ 10 Kompania Radioelektroniczna (dla 10 DZ)
+ 11 Kompania Radioelektroniczna (dla 11 DKPanc.)
dowódca 11 Kompanii Radioelektronicznej
technik 11 Kompanii Radioelektronicznej (chor.)
Pluton Namierzania Radiowego
Pluton Zakłóceń Radiowych
Pluton Rozpoznania Radiowego

Batalion Zakłóceń Radiowych
dowódca Batalionu Zakłóceń Radiowych kpt. Lesław HALICKI (następnie kpt. Zbigniew NOWAK)
szef sztabu - zastępca dowódcy batalionu (kpt.)
oficer ds. społeczno - wychowawczych (kpt.)
+ Logistyka
szef Logistyki
chorąży eksploatacji (chor.)
++ Pluton Remontowy
++ Pluton Zaopatrzenia
+ Kompania Dowodzenia
dowódca Kompanii Dowodzenia
technik Kompanii Dowodzenia (pofic. zaw.)
Pluton Aparatowni
dowódca aparatowni (chor.)
+ Kompania Zakłóceń Radiowych
dowódca Kompanii Zakłóceń radiowych (kpt.)
+ Kompania Radioelektroniczna
dowódca Kompanii Radioelektronicznej (kpt.)
GK Grupa K…?
+ 4 Kompania Rozpoznania Radioelektronicznego (dla 4 DZ)

Kompania Remontowa
dowódca Kompanii Remontowej (kpt.)
+ Pluton Remontu Sprzętu Radioelektronicznego
dowódca Plutonu Remontu Sprzętu Radioelektronicznego (por.)
dowódca obsługi (chor.)
dowódca obsługi (chor.)
technik (chor.)
+ Pluton Remontu Pojazdów Kołowych
dowódca Plutonu Remontu Pojazdów Kołowych
dowódca obsługi (pofic. zaw.)
Stacja Diagnostyczna
kierownik Stacji Diagnostycznej (chor.)

Kompania Zaopatrzenia
dowódca Kompanii Zaopatrzenia
+ Pluton Gospodarczy
dowódca Plutonu Gospodarczego (chor.)
dowódca drużyny - starszy magazynier (pofic. zaw.)
magazynier uzbrojenia
+ Pluton Zaopatrzenia
dowódca Plutonu Zaopatrzenia (chor.)
+ Pluton Zabezpieczenia
dowódca Plutonu Zabezpieczenia
starszy magazynier (pofic. zaw.)

Sekcja Oświatowo - Wychowawcza (Społeczno - Wychowawcza)
kierownik Sekcji Oświatowo - Wychowawczej (Społeczno - Wychowawczej)
oficer oświatowo - wychowawczy (kpt.)
oficer ds. społeczno - wychowawczych (kpt.)
kierownik Klubu (kpt.)
starszy kinooperator - starszy kierowca (pofic. zaw.)

Sekcja Finansów (Pion Głównego Księgowego (powołany rozkazem dziennym nr 20/98 dowódcy 11 prrel z dnia 30 stycznia 1998 r. w wykonaniu decyzji Nr 179/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 1997 r.)
główny księgowy - szef służby finansowej (następnie główny księgowy - ppłk)
samodzielna księgowa zastępca głównego księgowego
samodzielna księgowa
samodzielna księgowa
kasjer

Terenowy Aparat Mobilizacyjny
starszy oficer TAM (mjr/ppłk)
starszy oficer TAM (mjr)
starszy oficer TAM (mjr)
starszy oficer TAM (mjr)
chorąży TAM (chor.)
starszy magazynier TAM (pofic. zaw.)

Pozdrawiam
Grzegorz

Ten temat ma 14 odpowiedzi. Ponieważ jest to wątek archiwalny, dostęp do niego niedługo będzie płatny.

Zarejestruj się Zaloguj się