Dwa pytania od świeżaka

#1
Cześć czołem. Wkrótce zaczynam swoją służbę przygotowawczą. W związku z tym mam dwa pytania, na które chciałbym uzyskać odpowiedź.

1. Czy można zrezygnować w pracy w wojsku w miarę bezproblemowo(cały czas rozkręcam swój mały biznes i sami wiecie jak się uda to wolałbym się na tym skupić)?
2. Mam skończony awf. W kwestii dostania się na podoficerke lub oficerkę w trakcie bycia szeregowym, muszę przepracować X lat, czy przełożony mnie wysyła?

Pozdrawiam, Franciszek.

Dwa pytania od świeżaka

#2
1. Chcesz przerwać służbę przygotowawczą? To raptem, chyba cztery miesiące, co tu przerywać? Służba przygotowawcza to jeszcze nie służba zawodowa w wojsku. Służąc w wojsku będziesz musiał uzyskać zgodę przełożonych na prowadzenie działalności.
2. lepiej skończyć od razu studium i iść do armii jako oficer.

STUDIUM OFICERSKIE
Kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych w ramach studium oficerskiego odbywa się w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

O przyjęcie do studium oficerskiego może ubiegać się osoba posiadająca wyższe wykształcenie (magister):

niekarana sądownie;
posiadająca obywatelstwo polskie;
posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych;
posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej (którą orzekają powołane w tym celu wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne).
Osoba spełniająca powyższe kryteria, może rozpocząć karierę wojskową w korpusie oficerskim, po odbyciu 12 albo 3 – miesięcznego przeszkolenia wojskowego w studium oficerskim.

Do studium oficerskiego może ubiegać się również podoficer i szeregowy zawodowy, posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku i w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym oraz posiadający kwalifikacje i doświadczenie praktyczne w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym. Kandydat ubiegający się o kształcenie w ramach studium oficerskiego składa wniosek (stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych) do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień, w terminach określonych w obowiązującej na dany rok decyzji Ministra Obrony Narodowej, w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych.

Do wniosku kandydat jest obowiązany dołączyć następujące dokumenty:

dyplom ukończenia studiów wyższych,
życiorys,
skrócony odpis aktu urodzenia,
informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego,
potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej,
1 lub 2 zdjęcia legitymacyjne,
inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz dokumenty, wymagane przez szkołę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

sprawdzian sprawności fizycznej;
test znajomości języka angielskiego;
rozmowę kwalifikacyjną.
Decyzja Nr 108/MON z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2020 r.