Re: Rsbn

#5
Wojciech Wolicki pisze:Mam pytanie natury technicznej- czy system rsbn stacjonujacy na lotnisku ma jakis fundament betonowy? Czy mozna go postawic na "golej" ziemi?
Teren i płaszczyzna rozwinięcia.
Do rozwinięcia systemu wymagana jest równa płaszczyzna o promieniu 500 m, umożliwiająca dojazd i rozmieszczenie urządzeń zasilających oraz KPW; spad (wzniesienie) terenu nie powinny przekraczać 0,5. Przy ustawieniu systemu na płaszczyźnie nachylonej pod kątem dodatnim w granicach 0-1° zasięg RSBN-4N zmniejsza się o 15 do 20 km na każde 15' nachylenia. Nie zezwala się na rozwijanie systemu w kotlinach, wąwozach lub na pagórkach. Rozwinięcie systemu w terenie górzystym nie narusza jego warunków pracy w obszarze od systemu do przeszkód. W celu zwiększenia zasięgu systemu, przy obsłudze określonych rejonów lub tras, wskazane jest rozmieszczanie RSBN-4N na wysokich płaskowyżach lub wyżynach o dużej powierzchni. W tym przypadku promień płaszczyzny rozwinięcia systemu może być mniejszy i wynosić 200 m zamiast 500 m; płaszczyzna ta powinna górować nad terenem, być równą i nie mieć kątów zakrycia.
Do ustawienia aparatowni, KPW i anten wymagane są równe płaszczyzny o promieniu 20 m. Płaszczyzny betonowe, na których rozwijane są wymienione elementy systemu, nie powinny wystawać nad powierzchnię ziemi więcej niż 10 cm.
Miejsce rozwinięcia systemu należy wybierać tak, aby tzw. kąty zakrycia, pod jakimi widoczne są przedmioty terenowe (budynki, lasy maszty, wieże itd.), mierzone za pomocą teodolitu ustawionego na statywie w punkcie odpowiadającym rzutowi osi anteny azymutalnej, były nie większe niż 0,25°. Wpływ kątów zakrycia na zmniejszenie zasięgu działania systemu, dla różnych wysokości lotu statków powietrznych przedstawia poniższa tabela:

Kąt zakrycia Wysokość lotu Im]
1000 000 10000
20' 100 km 180 km 360 km
40' 75 km 140 km 300 km
1° 50 km 120 km 280 km
1°20' 35 km 100 km 240 km
1°40' - 85 km 230 km
2° - 70 km 210 km

Płaszczyzna rozwinięcia RSBN-4N oraz teren przyległy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
a) w promieniu 150 m od miejsca rozwinięcia aparatowni systemu dopuszcza się małe nierówności terenu, pojedyncze krzaki oraz zabudowania o konstrukcji niemetalowej i wysokości nie większej niż 1-1,5 m;
b) bezpośrednio przy aparatowni mogą znajdować się przedmioty i konstrukcje, nie wyższe niż 2,8 m;
c) w promieniu 150-1000 m od miejsca rozwinięcia aparatowni nie powinno być gęstej roślinności i zabudowań; ich wysokość ograniczona jest kątami zakrycia (0,25°);
d) w promieniu 200 m od aparatowni, w sektorze ±20° od linii łączącej antenę azymutulną z KPW, nie mogą znajdować s.ię przedmioty terenowe i roślinność.
Na powstawanie błędów pomiaru azymutu mają wpływ przeszkody terenowe po o płaskich powierzchniach odbijających, jak też przedmioty w kształcie cylindrycznym i konstrukcji pionowej. Wartości minimalnego oddalenia takich przedmiotów od systemu przedstawia poniższa tabela:

Wymiary przedmiotu [m] Wymagane, minimalne oddalenie od systemu [m]
Szerokość Wysokość
15 5 650
50 10 1000
250 25 1800

Płaszczyzna rozwinięcia RSBN-4N powinna być oddalona od źródeł promieniowania i elementów promieniowania wtórnego na odległość nie mniejszą niż:
— 400-500 m od stacji radiolokacyjnych i systemów lądowania;
— 1000 m od linii wysokiego napięcia i przedmiotów odbijających energię w.cz.
Krzynio
cron