Pytanie o pracę w wojsku

#1
Witam Wszystkich.
Mam nadzieję , że na tym forum otrzymam poradę odnośnie mojego problemu . nawet WKU nie wiedziało , jak mi pomóc :-)
Jestem absolwentem Akademii Morskiej . Od 10 lat pracuję na morzu jako II oficer Nawigator na statkach handlowych . Mam ukończone studium wojskowe w stopniu St. Mat Podchorąży . Chciałbym zakończyć pracę na morzu i rozpocząć karierę w wojsku . Kiedy dzwoniłem do WKU , poinformowano mnie , że nie mogą mi pomóc, gdyż oni rekrutują na służbę kandydacką (szeregowi , st. szeregowi itp) , którą ja już mam odbytą . Posiadam dyplom złożenia egzaminu na oficera i nie mogę już liczyć na pomoc WKU. Czy jest ktoś na forum , kto wiedziałby, co musiałbym zrobić , żeby rozpocząć pracę w wojsku? Chciałbym rozpocząć pracę jako oficer , w sumie według informacji uzyskanych z neta , pozwala mi na to ukończenie studium wojskowego. W Akademii Morskiej uzyskałem tytuł Inżyniera Oficera wachtowego , tyle, że żeglugi handlowej. Dodam tylko , że nie interesuje mnie służba w MW. Prosiłbym o poradę , jeśli ktokolwiek zna podobne przypadki i wie , co robić .
Pozdrawiam .

Pytanie o pracę w wojsku

#2
Czyli jesteś rezerwistą, zmień WKU bo te do którego się zwracałeś ... e, szkoda gadać.
PROCEDURY POWOŁANIA ŻOŁNIERZY REZERWY DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
Żołnierz rezerwy zainteresowany pełnieniem zawodowej służby wojskowej zgłasza się do wojskowego komendanta uzupełnień, który ustala, czy żołnierz rezerwy spełnia warunki do powołania do służby w danym korpusie kadry zawodowej oraz umożliwia mu zapoznanie się z przepisami normującymi przebieg zawodowej służby wojskowej.
Wojskowy komendant uzupełnień dokonuje analizy wolnych stanowisk w jednostkach wojskowych stacjonujących na obszarze pozostającym w jego właściwości miejscowej pod względem możliwości powołania żołnierza rezerwy do zawodowej służby wojskowej.
W przypadku braku wolnych stanowisk lub gdy żołnierz rezerwy wyraża wolę pełnienia służby także w innych jednostkach wojskowych, wojskowy komendant uzupełnień podejmuje działania zmierzające do powołania żołnierza rezerwy na stanowisko służbowe w określonej jednostce wojskowej, zgodne z posiadanymi przez tego żołnierza kwalifikacjami.
Po wyrażeniu przez żołnierza rezerwy chęci pełnienia zawodowej służby wojskowej na określonym stanowisku służbowym wojskowy komendant uzupełnień ustala z nim oraz z organem właściwym do wyznaczenia na stanowisko służbowe termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu ze sprawności fizycznej.
Organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe wydaje żołnierzowi rezerwy zaświadczenie o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe.
Po uzyskaniu zaświadczenia żołnierz rezerwy składa w kancelarii wojskowej komendy uzupełnień pisemny wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej.
https://wkuwarszawa-ochota.wp.mil.pl/pl ... 8-08-29-v/