63 Pułk Zmechanizowany

#1
[b]63 Pułk Zmechanizowany - JW.1458 - garnizon Braniewo 1951-1955[/b]W maju 1951r. rozpoczęto w Braniewie formowanie [b]63 Pułku Zmechanizowanego[/b] (JW.1458), gdyż przeformowywana 16 Dywizja z pancernej na zmechanizowaną musiała posiadać dwa pułki zmechanizowane. Jednak z utworzeniem tej jednostki było sporo zamieszania, gdyż borykano się z problemami kadrowymi i sprzętowymi. Dlatego początkowo przydzielono do dywizji [b]34 Pułk Zmechanizowany [/b]z [b]8 Dywizji Zmechanizowanej[/b], a formowany w Braniewie pułk miał trafić do 8 Dywizji do Słupska. Ostatecznie jednak wszedł w skład 16 Dywizji. Dopiero w październiku 1952r.[b] 63 pułk[/b] osiągnął wymagany stan osobowy tj. 1235 żołnierzy.

W skład pułku wchodziły: dowództwo i sztab, 2 bataliony piechoty, batalion szkolny, batalion czołgów, dywizjon artylerii, kompanie – rozpoznawcza (m.in. 4 samochody pancerne BA-64), łączności, saperów, technicznego zaopatrzenia oraz pluton obrony przeciwchemicznej. Na wyposażeniu pułku były: w dywizjonie artylerii – armaty 76 mm (2 baterie), moździerze 120 mm (1 bateria) oraz armaty ppanc. 57 mm (1 bateria nieetatowa), w batalionie czołgów – czołgi T-34/85 (2 kompanie i trzecia skadrowana).

Jeszcze w 1955r. 63 pułk otrzymał transportery opancerzone BTR-152, ale w listopadzie 1955r. w związku z kolejnym przeformowaniem 16 Dywizji na pancerną został rozwiązany, a żołnierze i sprzęt rozdzieleni pomiędzy oddziały dywizji.[b]Dowódcy 63 pułku:[/b] mjr Andrzej Litwa (09.1952-01.1954), p.o. mjr Stanisław Siwka (01-08.1954) i mjr Stefan Goldfarb (08.1954-11.1955).
cron