Układ Warszawski-poszukiwanie materiałów.

#1
Dzień dobry. Jestem studentem bezpieczeństwa narodowego i piszę pracę o roli Polski w strukturach UW. Poszukuję Zeszytów Naukowych Akademii Obrony Narodowej 2008, nr 2 ( na stronie można znaleźć publikacje do roku 2009) oraz Zeszytów Naukowych WSO im. gen. Józefa Bema nr 10 (akurat na złość tego numeru nie ma w bibliotece UŁ). Gdyby ktoś posiadał takowe na dysku bądź w formie fizycznej i zechciał się podzielić to bardzo o to proszę. Aktualnie pozostały mi dwa podrozdziały o tytułach "Cele operacyjne Wojska Polskiego" i "Zasady uzbrojenia i wyszkolenia WP w układzie warszawskim". Jeżeli ktoś z państwa chciałby zasugerować jakieś ciekawe źródło bądź je udostępnić to będę bardzo wdzięczny.

Pozdrawiam, Mateusz.

Ps. W przypisach Wikipedii natknąłem się na przypis- Jerzy Kajetanowicz: Wojsko Polskie w Układzie Warszawskim 1955-1990, Zasoby forum ogólnowojskowego „Bezpieczeństwo”, jednak link odsyła mnie do nieistniejącej strony. Prosiłbym również o pomoc w odnalezieniu tego wątku.

Układ Warszawski-poszukiwanie materiałów.

#2
Ciekawe opracowanie na ten temat widziałem w latach 70 w "Wojskowym Przeglądzie Zagranicznym" WP.
Było to wydawnictwo "Tylko dla oficerów wojska".
Taką miało rozpiskę.
Każdy oficer musiał je prenumerować.
Miał także do wyboru "Wojskowy Przegląd Historyczny".
To już było bez rozszerzenia "Tylko dla"... itd.
Szczególnie WPZ ( Wojskowy Przegląd Zagraniczny) był fachowo opracowywany i głównie sprawy uzbrojenia stały tam na dość wysokim poziomie.
Bo WPH ( Wojskowy Przeglad Historyczny) oprócz treści stricte historycznych miał wyraźne "ukaszanie" ideologiczne i manipulował świadomością patriotyczną i historyczną kadry zawodowej.
Takie były czasy i trudno o to dzisiaj mieć pretensje.
Niewielu oficerów wgłębiało się w treści zawarte w tych periodykach - ponieważ mieli i tak wypełniony czas służby wieloma absorbującymi czynnościami szkoleniowymi. A młodzi oficerowie woleli "przegląd młodych chętnych dziewczyn" w garnizonie i półek z alkoholem w miejscowej knajpie z dancingiem.
Ja akurat byłem pasjonatem uzbrojenia ( szczególnie strzeleckiego, lotnictwa) stąd pamiętam to wydawnictwo.
"PWH" - podaję skrót - bo jestem leniwy - czasem przeglądałem znajdując tam omyłkowe lapsusy historyczne i siermiężną indoktrynację szczególnie z zakresu historii wojska i wojen.
Jednak polecam tę lekturę , ponieważ w opracowaniu które Pan pisze, szczególnie ciekawe może być zderzenie dzisiejszych wyobrażeń o roli PRL w UW z ówczesną toporną agitacją polityczną.
Może to być jednak dodatkowym utrudnieniem w pisaniu pracy. Bo jak trafi Pan na promotora i recenzenta o odchyleniu prosowieckim może Pan mieć z takowym ostre różnice poglądów.
Jak moja córka na anglistyce w UJ Kraków.
Pisała magisterium i wybrała ambitny temat "Mechanizmy władzy". Opierała się na sławach w tej dziedzinie w oryginalnym języku jak Kott i Agambien. Szekspirze ( Hamlet) i innych.
Jednak jak promotor to ujrzała natychmiast zredukowała jej tematykę tylko do Anglii i Henryka VIII.
Rozważania na ten temat nawet nawet na UJ i w XXI wieku są jak widać niedopuszczalne. Mimo, że Uniwersytet jak każda świątynia nauki winien kultywować z założenia szerokie i nieskrępowane myślenie i dociekania naukowe.
Zostają więc ksero-studenci i docenci, doktorzy, profesorowie ze sztancy.
Poprawni politycznie...
kpt. Marek Mozets (jnwsws). specjalista uzbrojenia.
Marek Mozets

Układ Warszawski-poszukiwanie materiałów.

#3
P.S.
Także zauważyłem, że wiele stron internetowych z początków lat 2010 i dalszych jest dzisiaj niedostępnych. Systemem znanym z "Roku 1984" Orwella znikają jak w czarnej dziurze Ministerstw Prawdy O'Briena.
Stąd ciekawe pozycję kopiuję "in extenso" na nośniki. Przewidując ich śmierć na serwerach.
Zaczyna mi brakować GB. (gigabajtów).
Marek Mozets
cron