Re: Zdjęcia sprzętu artyleryjskiego

#3
Książka będzie dotyczyła sprzętu artyleryjskiego będącego na wyposażeniu
LWP. Poszukuję zdjęć ukazujących działa,armaty, moździerze, wyrzutnie
rakietowe, działa samobieżne oraz bezodrzutowe podczas działań wojennych, z
okresu powojennego podczas szkolenia poligonowego, szkolenia z działoczyn
itp.