Szczepienia wykonywane w POLSKIM WOJSKU.

#4
Nie było chyba większych zmian w szczepieniach w stosunku do lat LWP. Natomiast nieco później dochodziły w związku z misjami całe "bomby" różnych szczepień . Z tych starych i chyba do dzisiaj stosowanych to durowe, ospowe ( przypomin.) , durowe z anataks. p.tęż. , FF + anatoks. tęż. O,5, i przypomin. dur-tęż.
Marek Mozets