1 WDP / 1 WDZ. Dowódcy

#1
Czy zdaniem Szanownych Panów istnieje jakakolwiek szansa, aby raz na zawsze precyzyjnie określić czas pełnienia przez poszczególnych oficerów/genarałów funkcji dowódcy 1 WDP/1 WDZ. Precyzyjnie to znaczy w formacie: od DD/MM/RR do DD/MM/RR. Wśród informacji umieszczanych w różnego rodzaju opracowaniach, ich autorzy najczęściej zadowalają się podaniem dat rocznych. Kwestia dowódców 1 Dywizji, była również kilkakrotnie poruszana na forum, przy okazji różnych tematów, ale również jest brak zgodności. Bardzo proszę o rzetelną pomoc i wspólne ustalenie dokładnych parametrów czasowych, w taki sposób żeby dane "nie rozjeżdżały się jak łapy wilkowi na lodzie" !!!

Na początek podaję 11 pierwszych dowódców z datami MM/RR z okresu 1943 - 1956:płk./gen.bryg Zygmunt Berling od V.1943 do XI.1943

gen.bryg./gen.dyw. Wojciech Bewziuk od XI.1943 do VI lub IX 1945

płk./gen.bryg. Józef Sielecki od VI lub IX.1945 do VII.1947

płk./gen.bryg. Zygmunt Duszyński od VII.1947 do III.1948

płk. Tadeusz Cynkin od III.1948 do 1949

płk./gen.bryg. Ludwik Barański od 1949 do 1949

ppłk./płk. Wiesław Zwierzański od 1949 do X.1950

płk. Józef Sobiesiak od X.1950 do VII.1951

płk. Józef Kamiński od VII.1951 do XI.1952

ppłk./płk. Józef Dziadura od XI.1952 do X.1955

płk. Andrzej Freń od X.1955 do XI.1956

Dostęp do tematów z tego działu mają tylko najbardziej aktywni użytkownicy.

Zarejestruj się Zaloguj się