USA-Atak nuklearny m.in. na Polskę w 1959 roku - plan

#1
Państwowe, amerykańskie [b]The National Security Archive[/b] niedawno opublikowało po raz kolejny zbiór dokumentów dotyczących [b]planowania ataku nuklearnego na państwa Układu Warszawskiego, Chiny oraz Koreę Płn[/b] przez Strategic Air Command.

Obszerną informacje na ten temat zawiera strona WWW tegoż archiwum pod adresem :[url]lhttp://nsarchive.gwu.edu/nukevault/ebb538-Cold-War-Nuclear-Target-List-Declassified-First-Ever/[/url]Publikacja jest oczywiście w języku amerykańskim.

[b]-------------------------------------------------------------------------------[/b]

[b][size=150]KOMENTARZ[/size][/b][b]Ta publikacja "pogrzebie" publikacje tych wszystkich historyków wojskowości oraz polityków, w tym polskich, którzy przez długie lata utrzymywali, że NATO nie jest blokiem agresywnym, a USA to łagodny, oswojony "kociak"...[/b]

Już sam fakt, że w planowaniu uwzględniono zastosowanie bomb/ładunków nuklearnych o[b] ekwiwalencie 60 Megaton[/b] budzi przerażenie !Wiele lat temu ukazała się publikacja pełna ekspiacji, bicia się w piersi za niepopełnione grzechy jakby z tego samego tematu. Publikacja ta była współautorstwa prof. Paczkowskiego i powstała na podstawie dokumentu z archiwum MON.

Na podstawie tegoż samego dokumentu opracowałem swoją publikację, która jest od lat dostępna pod adresem WWW[url]http://plus-minus.net.pl/Intelligence/AmericanBaconAndEggs.html[/url]gdzie sam dokument jest reprodukowany w animacji, kartka po kartce.

[b]Porównanie tych publikacji oraz zapoznanie się z opublikowanymi przez NSA dokumentami wskazuje, że, profesor Paczkowski i jego współautor błędnie przez długie lata interpretowali fakty !

[/b]


Porównanie dokumentu służącego do ćwiczeń w polskich i być może radzieckich, NRD-owskich sztabach z dokumentami będącymi osobnymi rozdziałami wspomnianej amerykańskiej publikacji pod adresami (te odsyłacze są w dolnej części publikacji NSA),[size=150][b][color=#FF0000] gdzie są specyfikacje celów dla ładunków jądrowych, w tym na terytorium Polski[/color][/b][/size] :[url]http://nsarchive.gwu.edu/nukevault/ebb538-Cold-War-Nuclear-Target-List-Declassified-First-Ever/documents/section1.pdf[/url][url]http://nsarchive.gwu.edu/nukevault/ebb538-Cold-War-Nuclear-Target-List-Declassified-First-Ever/documents/section2.pdf[/url][url]http://nsarchive.gwu.edu/nukevault/ebb538-Cold-War-Nuclear-Target-List-Declassified-First-Ever/documents/section3.pdf[/url][url]http://nsarchive.gwu.edu/nukevault/ebb538-Cold-War-Nuclear-Target-List-Declassified-First-Ever/documents/section4.pdf[/url][url]http://nsarchive.gwu.edu/nukevault/ebb538-Cold-War-Nuclear-Target-List-Declassified-First-Ever/documents/section5.pdf[/url][url]http://nsarchive.gwu.edu/nukevault/ebb538-Cold-War-Nuclear-Target-List-Declassified-First-Ever/documents/section6.pdf[/url][url]http://nsarchive.gwu.edu/nukevault/ebb538-Cold-War-Nuclear-Target-List-Declassified-First-Ever/documents/section7.pdf[/url][url]http://nsarchive.gwu.edu/nukevault/ebb538-Cold-War-Nuclear-Target-List-Declassified-First-Ever/documents/section8.pdf[/url]już teraz pozwala na wstępną ocenę,że do około 1955, 1956 r Amerykanie nie mieli pełnych informacji wywiadowczych z terenu Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, gdyż nie ma tam zaznaczonych na liście celów obiektów np 20. DPanc., 12.DPanc. oraz licznych lotnisk na tych ziemiach.

[b]Zwraca uwagę fakt, że w tym czasie Amerykanie jakby "nie uznają" naszej obecności na tych ziemiach oraz także swoich uzgodnień z końcowego okresu II Wojny Światowej - wiele nazw miejscowości - potencjalnych celów ma nazwy jeszcze niemieckie ![/b]Ciekawe informacje kryją się na dalszych kartach plan.... Chodzi o zasłonięte lub zaklejone do skanowania dane liczbowe dotyczące środków przenoszenia broni jądrowej tj. samolotów i rakiet oraz jak można przypuszczać,[b] ilości ładunków jądrowych[/b], gdyż te informacje zapewne mają wpływ na współczesny ich stan magazynowy, słowem pod słowem[b] "Number"[/b].Ja badam możliwości amerykańskie poprzez stronę o światowej renomie dra [b]Joe Baughera[/b] (Joseph F. Baugher), która ma podstawowe 3 rozdziały :[url]http://www.joebaugher.com/usaf_serials/usafserials.html[/url] USAAS/USAAC/USAAF/USAF Military Aircraft Serials[url]http://www.joebaugher.com/navy_serials/navyserials.html[/url] US Navy/US Marine Corps Aircraft Bureau Numbers[url]http://www.joebaugher.com/coastguardseries.html[/url] US Coast Guard Aircraft Bureau Numbers[size=150]A na zakończenie pragnę oświadczyć iż wzrosło we mnie zaufanie do WSPÓŁCZESNEJ AMERYKI (tj. USA) i nisko kłaniam się tym obywatelom USA, którzy doprowadzili do tej publikacji.[/size]

[b]Świadom tego, co działo się po opublikowaniu tzw. dokumentów katyńskich od Jelcyna (w Rosji uważają je, w tym prokuratura, za "fałszywki Chruszczowowskie") mam nadzieję, że tym razem obejdzie się bez przesadnych reakcji ![/b]Z poważaniem,

[b]Marek W. PIŁAT[/b]

Dostęp do tematów z tego działu mają tylko najbardziej aktywni użytkownicy.

Zarejestruj się Zaloguj się
 
cron