Riazańska kuźnia dowódców WDW

#1
Ukazała się ciekawa monografia wyższej uczelni, kształcącej kadrę dowódczą radzieckich i rosyjskich wojsk powietrzno-desantowych w Riazaniu.

Historia tej szkoły przedstawiona jest na tle innych radzieckich uczelni wojskowych, m.in. szkoły oficerskiej, przygotowującej dowódców przyszłego LWP.

Zamieszczono interesujące, opracowane w nietypowej konwencji biogramy absolwentów uczelni - Bohaterów ZR i Rosji. Ponadto zaprezentowano życiorysy wybitnych absolwentów, którzy uzyskali stopnie generalskie.

Książka bardzo bogato ilustrowana - materiał ikonograficzny obejmuje 1/3 część 370-stronicowej pracy. W tym jest unikalna galeria odznak i oznak.

Proponuję lekturę Kolegom zainteresowanym tematyką.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Pozdrawiam, Bogusław
cron