Wojska KGB w latach 80-tych XX wieku

#1
Czy ktoś posiada informacje na temat wojsk podległych Komitetowi Bezpieczeństwa Państowego ZSRR w latach 80. Czy oprócz Wosk Ochrony Pogranicza istniały jeszcze inne jednostki wojskowe? Jakie posiadały struktury i zadania? Niektóre źródła mówią o liczbie 375000 żołnierzy, w tym 200000 w wojskach ochrony pogranicza. A co z resztą?

Dostęp do tematów z tego działu mają tylko najbardziej aktywni użytkownicy.

Zarejestruj się Zaloguj się